ילדכם נחטף מהמדינה או טרם הוחזר אליה בניגוד להסכמתכם? אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך >> זמינות מיידית בטלפון: 052-3986655 | 03-6133995

עורכץ הדין אביביץ מוסקוביץ' מסבירה על חטיפת ילדים במסגרת המשפחה

חוק חטיפת ילדים

בשנת 1980 נוסחה בעיר הבירה של הולנד, האג אמנה בינלאומית אשר קבעה את החוקים להתמודדות בנושא של חטיפות בינלאומיות ברחבי העולם. חוק חטיפת ילדים בישראל מתקיים בחופף לאמנת האג, אשר קובעת כי ההחלטות הסופיות והחשובות על הילד בענייני משמורת וגירושין תיקבע אך ורק בארצו המקורית של הילד. בנוסף האמנה החליטה וחייבה את כל המדינות שהשתתפו בה לקבוע כי העברה של הילד ממדינתו שלו למדינה אחרת ללא הסכמתו של הוריו נחשבת לעבירה חמורה על החוק. החוק לחטיפת ילדים מציין כי במידה והילד נחטף ע״י אחד מהוריו למדינה אחרת ללא הסכמה של הצד השני, יאפשר החוק להורה הנמצא בארצו להגיש בקשה להחזיר את הילד לארצו המקורית. כל המדינות אשר משתתפות וחתומות על אמנת האג מחוייבות להשיב את הילד לארץ ממנה נחטף .

במצבים רבים כאשר הורה מעביר את ילדו למדינה אחרת, מתקיים דיון במדינה אליה הילד הועבר על המשמורת של הילד למרות הדברים המנוסחים באמנה. זאת משום שההורה ה״חוטף״ טוען כי אם הילד יושב למדינתו המקורית חייו יהיו בסכנה. הגוף בישראל אשר מוסמך לעסוק בענייני חטיפות ילדים לישראל היא המחלקה לעניינים בינלאומיים של פרקליטות המדינה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בתביעות שיוגשו ויפעל על פי החוקים הכתובים באמנת האג. קיימות סטיות מהחוקים הכתובים במצבים חריגים לדוגמא: במידה ועברה יותר משנה בין הזמן שהילד נחטף למדינה אחרת, לבין הזמן בו ההורה הגיש את הבקשה להחזירו לארצו ״אלא אם הוכח שהילד השתלב בסביבתו החדשה״.

בנוסף, קיים חוק האומר כי בית המשפט יכול לקבוע שאין הילד מוחזר לארצו במקרה שבו יש חשש חמור לחייו, לפגיעה גופנית, פסיכולוגית או שמה ההחזרה תגרום למצב חריג עבור הילד או אם הילד עצמו מתנגד לחזור. במצבים בהם ילד נחטף למדינה שאינה חתומה על חוק חטיפת ילדים בחופף לאמנת האג, ההורה שנשאר בארץ, יכול לפתוח בהליכים משפטיים באותה המדינה בה הילד נמצא. בנוסף במצב כזה, ההורה יכול להגיש תביעה להחזרת הילד החטוף בבית המשפחה לענייני משפחה בישראל או להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בירושלים. הדגש בשני המקרים יהיה על טובת הילד בלבד. בכל מקרה, במצב חמור של חטיפה בינלאומית או חטיפה בישראל עצמה, מומלץ להתייעץ באופן מיידי עם עורך דין המומחה בעניינים אלו.

אמנת האג

בתחילת שנות השמונים, נחתמה בהאג, בירת הולנד אמנה הקרויה ״אמנת האג״. האמנה דנה בהיבטים הקשורים לחטיפות בינלאומיות של ילדים ומחייבת את המדינות אשר חתמו עליה להחזיר ילד חטוף שהועבר ממדינתו למדינה אחרת, ואף אוסרת על חטיפה והעברה של ילד ממדינה למדינה. חטיפת ילדים במדינה ישראל נחשבת לעבירה חמורה. ישראל חתמה על אמנת האג והיא שותפה מלאה בכל הקשור לנושא חטיפות בינלאומיות. במקרה של חטיפת ילד הנחטף לישראל מארץ אחרת, בית המשפט לענייני משפחה באזור המרכז יקבע על פי החוק לדון באמנת האג ולהשיב את הילד לארצו באופן מיידי דרך בג״ץ. כאשר ילד שלא מלאו לו 16 שנים נחטף מישראל למדינה אחרת, החוטף עלול להישלח למאסר.

במידה והילד או הילדה החטופים לא מוחזרים לארץ, ההורים יכולים להגיש בקשה לארץ בה הילד נמצא ולנקוט בכל הפעולות על מנת להחזיר את ילדם היקר לישראל.  תפקידו של בית המשפט במדינה אליה נחטף הילד על פי אמנת האג, הוא לספק עזרה ראשונית ואין המדינה אחראית על קביעת נושאים הקשורים לילד.

חטיפה של ילדים – גם לך זה יכול לקרות

לו החותמת הסופית לכל סכסוך גירושין הייתה מגיעה בצורת פסיקה פורמלית, הסכסוך היה נשאר בין כותלי ביהמ"ש. היות ומדובר בתהליך אמוציונלי, די בכך שאחד הצדדים יחוש מקופח כדי לעורר תגובה בלתי נשלטת. תגובה שלעתים עלולה להעמיד את טובת הילד בסכנה ולשבש את זכויות ההורות והמשמורת של ההורה האחר, כפי שקורה בצורה מובהקת במקרים של התקת מגורי הילד למדינה אחרת או אי החזרתו למקום מגוריו הקבוע. זאת ללא הסכמת ההורה האחר או היתר משפטי.

חטיפת ילדים מצריכה פעולה מידית להשבת הילד , כך שדיווח למשטרה הוא אמנם צעד ראשוני מהותי אך אינו מספק!

משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ' שניהל בהצלחה תביעות רבות להשבת קטינים, ייצג אתכם בכל שלב עד לסיום מוצלח של הפרשה.

החוק לטובתכם!

עד חקיקת החוק המיישם את עיקרי אמנת האג לעניין חטיפת ילדים, בירור בעניינים אלו התבצע בביה"ד הרבני או בבית-המשפט המחוזי. זאת בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והפניותיו למשפט הפרטי, וכן חלק מהפרשות נדונו גם בפני בג"ץ, במסגרת עתירות ל"צו הביאס קורפוס". אך סיועו של בג"ץ בתחום נועדה למקרי חירום בלבד ולא נועדה להסדיר את סוגית המשמורת על הקטינים באופן קבוע. האמנה והחוק שינו מצב זה בכך שהורה אשר ילדו נחטף יכול לפנות או לרשות המרכזית בארץ שממנה נחטף הילד או במישרין לאותה רשות במדינה שאליה נחטף הילד. ביכולתו גם לפנות במישרין לביהמ"ש המוסמך – בית-המשפט לענייני משפחה.

חטיפת ילדים לישראל

הסמכות המקומית נתונה לביהמ"ש במקום שבו מצוי הילד שנחטף. בקשות ועתירות בעניינו של ילד מעל גיל 16 אשר נחטף לישראל, צריכות להיות מוגשות לבית המשפט העליון הידוע גם כבית משפט גבוה לצדק. הבקשה היא לצו שנקרא "הביאס קורפוס". צו שכזה יכול להינתן רק ע"י בג"ץ ובאמצעותו ניתן לגרום להחזרת הילד למקום מושבו ולמדינה אשר בה נמצא מרכז חייו. במקרים נדירים ביותר, תזכה טענה של הורה חוטף, להכרה של בית המשפט לענייני משפחה בארץ בתנאי שמוכיחה שהחזרת הקטין לחו"ל תחשוף אותו לנזק פיז וכדומה.

חטיפת ילדים מישראל

חטיפת ילדים מהווה עבירה על חוק העונשין, תשל"ז-1977 ואדם המוציא קטין שגילו נמוך מגיל 16, מישראל, באמצעים פיזיים או בפיתוי, ללא הסכמת האפוטרופוס של הקטין, עשוי להישלח לכלא למאסר. כאשר ילד מורחק או לא מוחזר ארצה ע"י אחד מהוריו, ניתן להגיש בקשה להחזרת הילד לארץ בה נמצא הקטין. ההורה שזכויותיו נפגעו, צריך להגיש בקשה לרשות המרכזית בארץ בה נמצא הקטין, לצורך נקיטת פעולות להחזרת הילד ארצה.

חטיפת ילדים בישראל

חטיפת ילדים בישראל ובעולם כולו היא למעשה לקיחה של ילד ממקומו הקבוע אליו הוא רגיל, מבלי ששני הוריו יסכימו לכך. חטיפה מתבצעת בדרך כלל בכוח, במהלך שנתו של הילד או כאשר ההורים אינם נמצאים בבית. ילד הנחטף חווה טראומה קשה מנשוא, זאת משום שעוקרים אותו מהמקום המוכר לו ומנצלים את היותו תמים וחסר ישע. חטיפת ילדים בישראל ובעולם כולו היא תופעה שקשה מאוד לעקור והיא גורמת להורים ולקרוביהם להרגיש חסרי אונים ולחוות כאב בלתי רגיל.

חטיפת ילדים בישראל הוא נושא קשה שמעלה שאלות וטענות רבות. מקרים רבים של חטיפות הן בישראל והן ברחבי העולם מזעזעים את כולנו ומקבלים חשיפה גבוהה באמצעי התקשורת, שכן זה נושא חריג וייחודי. הסיבות לחטיפות ילדים בישראל הן שונות, לעיתים הורים הנמצאים בתהליכי גירושין מנצלים את ילדיהם להחליש את בן הזוג וחוטפים אותם. בישראל נחטפים בממוצע 40 ילדים בשנה.

ילדכם נחטף מהמדינה או טרם הוחזר אליה בניגוד להסכמתכם? אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך >> זמינות מיידית בטלפון: 052-3986655 | 03-6133995