השפעות גירושין על הפן העסקי שבשליטת שני בני הזוג

תהליך חלוקת הרכוש בין שני בני זוג בעת קביעת הסכם גירושין הינו תהליך מסובך וקשה. על אחת כמה וכמה מצב שבו לבני הזוג גם עסק משותף.
אופן חלוקת הרכוש המשותף העסקי והפרטי של שני בני הזוג הינו פרמטר משמעותי ברווחתם הכלכלית לאחר הגירושין ובשמירת  האינטרס הכלכלי של כל אחד מהם.
לכן, יש לדון בתשומת לב בכל היבט של הרכוש המשותף במקצועיות ובדקדקנות רבה. כמו כן יש לקבוע בהסכם הגירושין הוראות ברורות לגבי העסק המשותף וחלוקת הזכויות והחובות שנוגעות לו.

כיצד מעריכים את שווי העסק המשותף, מה יהיה גורלו של העסק ומדוע חשוב לקבל יעוץ משפטי בנושא – בכתבה הבאה.

חלוקת רכוש בהסכם גירושין

מתפקידו של עורך דין גירושין לבצע הפרדה ברכושם המשותף של בני זוג המעוניינים להתגרש. מדובר בכל רכושם המשותף ונכסיהם הפיננסיים:
חשבון בנק וחסכונות, כל הציוד המצוי בבית, כלי הרכב של המשפחה, דירת המגורים ועוד.  אם בני הזוג לא ערכו הסכם ממון לפני הנישואין תתבצע חלוקת הרכוש באופן שווה בין בני הזוג. 
במידה ולבני הזוג עם עסק עצמאי משותף יש לחלקו ביניהם בצורה שווה במידה ואינם רוצים להמשיך ולנהלו עוד ביחד.

הנושאים שצריך להסדיר בהסכם גירושין לבני הזוג שבבעלותם עסק משותף

אם המדובר בעסק פרטי – יש צורך לקבוע מה יהיה מעמדו של עסק פרטי ששייך לאחד מבני הזוג. האם הוא יישאר גם לאחר הגירושין בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. במידה ויקבע כך, בן זוגו לא יקבל כל זכות או חובה על העסק.

אם המדובר בעסק משותף – על בני הזוג לקבוע האם העסק יישאר בבעלות משותפת של שניהם לאחר הגירושים. או – האם העסק המשותף יעבור לבעלותו ולאחריותו של אחד מהם.

מומלץ לפנות לעורך דין גירושין שינסח מסמך הסכמה משותף בין בני הזוג לגבי עתיד העסק המשותף. בהסכם צריך לציין את אופי ניהול העסק עם הגירושין.  

החלטות שיש לקחת במסגרת הסכם גירושין עם עסק משותף

– האם, למרות הגירושין, מעדיפים בני הזוג להמשיך ולנהל יחד את העסק

– האם למכור את העסק המשותף ולבצע חלוקת רווחים בין שני בני הזוג

– האם להעביר את הבעלות על העסק לאחד מבני הזוג ע"י מכירת חלקו של האחד לבן זוגו.

לקבלת אחת מההחלטות הללו ניתן להיעזר בשאלות אלו:

  1. האם אופי היחסים כעת בין בני הזוג מאפשר קיום תקשורת הדדית מכובדת ויעילה ביניהם? ללא קיום תקשורת שכזו לא ניתן כלל להמשיך ולעבוד יחד.
  2. האם יוכלו להפריד בין חייהם האישיים לבין חייהם המקצועיים במהלך העבודה יחד?
  3. עד כמה יכולים המשקעים הרגשיים להיות בעייתיים בניהול העסק?
  4. האם שיטת ניהול העסק מחייבת שיתוף פעולה צמוד בין בני הזוג? ככל שהעבודה בעסק תתנהל באופן פחות צמוד, כך יגדלו הסיכויים להצליח ולהמשיך לעבוד ביחד.

כיצד מתבצעת הערכת שוויו של העסק המשותף?

כדי לחלק את העסק המשותף יש לקבוע קודם לכן את שוויו הכלכלי.  יש לרכז פרטים על חשבון הבנק העסקי, הלוואות והתחייבויות כספיות שונות, ציון כל נכסי העסק, כלי הרכב של העסק וכדו'. בחישוב הכללי יש לנכות משוויו של העסק את החובות, ההלוואות או ההפסדים שלו.                   

זוהי סוגיה מורכבת שדורשת מעורבות של עורך דין גירושין, רואה חשבון ו/או אקטואר. גם עורך דין מסחרי יכול לתת יעוץ בתוקף התמחותו בתחום העסקי.

תרומתו של עורך דין מסחרי להסכם גירושין בנוגע לעסק משותף

תחום התמחותו של עורך דין מסחרי הוא כל הקשור למסחר ולעסקים. בני זוג המצויים בתהליכי גירושין ולהם עסק משותף, יכולים להיעזר בשירותיו בכל הנוגע להיבט הכלכלי-משפטי של הסכם הגירושין שלהם.
עורך דין מסחרי ינסח עבורם את ההסכם ואת התנאים שיוחלט עליהם בנוגע לעתידו של העסק המשותף שלהם.הוא גם יוודא, כמובן, שכל ההסדרים שיוחלט עליהם יהיו תקפים וחוקיים וכן יוכל לייצגם בפני בית המשפט.   
לעורך דין מסחרי יש ידע רב בפירוק שותפויות עסקיות ובניהול משא ומתן בין צדדים בעלי אינטרסים שונים. הוא יכול גם לסייע בקבלת החלטות עסקיות לגבי שינוי מהלכים ניהוליים בעסק. כמו למשל, במקרה שבני הזוג מעוניינים להמשיך לנהל את העסק המשותף שבבעלותם, אך לשנות את סמכויותיהם ותחומי אחריותם בו.