משרד עורך דין אביבית מוסקוביץ’ עוסק בתחום הגירושין וכל התביעות הנלוות לרבות כתובה. אנו נוכל לסייע לכם למקסם את סיכוייכם בכל הקשור בגירושין ובכתובה

מהי כתובה?

כתובה היא מסמך משפטי יהודי הלכתי הניתן לכלה קודם הנישואים. כיום נהוג לתיתה תוך כדי מעמד החופה.

עריכת שטר כתובה הינה חובה שאינה ניתנת להתנאה, שכן מדובר בחלק בלתי נפרד מנישואין על פי התורה.

על פי ההלכה היהודית, אסור לאדם לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה (אבן העזר ס"ו, א) וקיום מסגרת זוגיות ללא כתובה שקול למסגרת זוגיות ללא קשרי נישואין  – מכאן אנחנו יכולים ללמוד כי תביעות כתובה היא תמיד בסמכותו של ביה"ד הרבני ולא של ביהמ"ש לענייני משפחה.

הפרטים הטכניים

עדי הכתובה: על שטר הכתובה חותמים שני עדים כשרים. העדים צריכים להיות נוכחים גם בעת שהחתן מוסר לכלה את הכתובה.

שמירת הכתובה: לאחר מסירת הכתובה, מפקידה אותה הכלה אצל אמה עד לאחר טקס הכלולות. בהגיעה לביתה עליה להטמין את הכתובה במקום שמור שלא תאבד, וחובת השמירה מוטלת עליה. על פי תקנת חז"ל, אסור לבני הזוג לשהות יחד בלא כתובה. במקרה שהכתובה אבדה, עליהם לכתוב כתובה אחרת הנקראת כתובה דאירכסא (כתובה שאבדה). למעשה, כיום בעת החופה כותבים עותק של הכתובה הנשמר במשרדי הרבנות, למקרה שתאבד הכתובה המקורית.

כתובה היא מסמך מחייב לכל דבר

כשכותבים כתובה – עלינו לזכור כי היא מסמך מחייב לכל דבר – לכן חשוב לדעת למה נכנסים ולשמור על קור רוח כשממלאים את הפרטים ומתחייבים.

הכתובה הופכת רלוונטית יותר ויותר כשהיחסים עולים על שרטון ומחליטים לסיים את הקשר.

לפני שרצים לפתוח תיק ברבנות, או להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, רצוי מאוד לבדוק מהן ההשלכות של פתיחת התיק או הגשת התביעה לגבי הכתובה.

רוב רובם של האנשים אינם יודעים מה מהותה של הכתובה, מה מעמדה המשפטי, מה הסכום הנקוב בכתובתם, מרבית האנשים אינם יודעים כי הכתובה היא זכות השווה כסף.

אי הידיעה של הדברים הללו, עשויה להוביל לטעויות קשות בתכנון האסטרטגי של הגירושין ואף לאובדן ממון רב.

עורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה וודאי מכיר את ההשלכות של כל תביעה שהוא עשוי להגיש באשר לסוגיית הכתובה ובאמצעות בדיקת עומק ויעוץ משפטי חכם ניתן, במקרים רבים, להגיע לתוצאות הרצויות לך ביחס לכתובה.

לא ניתן לבטל כתובה

בכתובה מקבל עליו הבעל כלפי אשתו חיובים שונים ובכללם זוכה האישה בדמי כתובה. הזכייה בדמי כתובה חלה כאמור, בגירושין או במות הבעל. סכום הכתובה הוא בבחינת חוב הרובץ על הבעל ואחר מותו- על העזבון. הבעל אינו יכול להשתמט מהתחייבותו על פי שטר הכתובה או לעקוף התחייבות זו ע"י עריכת צוואה או באופן אחר.

מטרת הכתובה

להבטיח את קשר הנישואין – בעל שרוצה לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת, ידע שיצטרך לשלם לאשתו את כתובתה. המטרה של חובה זו "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" כלומר הגירושין יעלו לבעל בסכום שהתחייב בכתובה.

לדאוג לאלמנה -לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה. אלמנה תוכל לתבוע את כתובתה מעיזבון בעלה.

הבטחת עתיד הגרושה – המטרה להקל עליה להתחתן מחדש, "כדי שיהיו הכל קופצין עליה לישאנה" (תלמוד ירושלמי כתובות פ"ט).

מעשים והתנהגויות של האישה הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה

 • "מקח טעות" – אישה המודעת לכך שהיא סובלת מבעיות רפואיות, תפקודיות נפשיות, או אחרות המונעות קיום תקין של מסגרת הנישואין ומסתירה אותן מהבעל הרי שהבעל עשה בנישואיו "מקח טעות", קרי בשפתנו, הוטעה לסבור כי נישא לפלונית ובפועל נשא את אלמונית. מחלה שהאישה לא גילתה עליה, יכולה להיות בריאותית או נפשית, היות האישה עקרה ולא גילתה על כך …
 • בגידת האישה – אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר והוכח לבית הדין הקשר האמור בראיות קבילות תהיה מחויבת בגירושין, ונשללת ממנה כתובתה.
 • מורדת – אישה המסרבת לקיום חיי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת עלולה להיות מוכרזת כמורדת על ידי בית הדין הרבני וכפועל יוצא מכך עלולים להישלל ממנה מזונותיה וכתובתה.
 • פסול בכתובה – קיימים מקרים נדירים בהם פגמים מהותיים באופן עריכת הכתובה עלולים להוביל לפסלותה, חשוב לציין כי בתי הדין משתדלים להימנע מפסילת כתובות מטעמים טכניים שאין לצדדים בהם אשמה.
 • עובדת על דת – לאחר שניתנה התראה אישה שמכשילה את בעלה ומתנהגת בפריצות יוצרת הפרעה לנישואין וחוסר יכולת לחיות עמה חיי נישואין. במקרה כאמור תפסיד האישה כתובתה רק לאחר שנתנו לה התראה לחדול מהתנהגותה והיא לא פעלה כאמור.
 • עזיבת האישה את הבית – אישה העוזבת את בית המגורים המשותף ללא סיבה מוצדקת עלולה לאבד את מזונותיה וכתובתה.
  חשוב לזכור כי יתכנו התנהגויות רבות אשר ניתן מכוחן להוביל לשלילת הכתובה, ואין המדובר ברשימה ממצה. יתכנו מקרים רבים בהם בית הדין הרבני יגיע למסקנה לפיה האישה אינה זכאית לכתובתה- יש לאתר באופן נקודתי את העילה או העילות המתאימות למקרה של כל אחד ואחד.

מהותה ומעמדה המשפטי של הכתובה

הכתובה היא למעשה הסכם חתום והוא מסמך משפטי בו מתחייב הבעל בפני האישה לדאוג לה לכל צרכיה.

 • בהסכם מתחייב הבעל לזון, ולפרנס ולכבד את אשתו [על פי הפסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" (שמות כא, י)].
 • בכתובה נרשמים הנכסים אותם מביאה האישה מבית אביה, שבהם לבעל זכויות חלקיות, ונשארים בבעלותה אלו נקראים: נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל.
 • בכתובה מפורט הסכום אותו מתחייב הבעל לתת לאשתו במקרה שיגרש אותה, או אם ימות.

משמעות סכום הכתובה

הכתובה אינה מיועדת להעשיר את האישה הגרושה, ולדלדל עד עפר את הבעל. מטרת הכתובה היא לאפשר לאישה קיום בכבוד למשך שנה בדרך כלל…

בעלים רבים מעוניינים להראות את גובה אהבתם לאישה איתם הם מתחתנים על ידי נקיבת סכום גבוה בכתובה, חשוב לציין שכאשר מדובר בסכום גבוה מידי, מעל ומעבר לסביר או כאשר מדובר בסכום נמוך מידי, מעל ומעבר לסביר לביה"ד הרבני יהיה את שיקול הדעת להעלות או להקטין את סכום הכתובה הכתוב בהתאם לנסיבות של המקרה לפניו האם יש עילה שעשויה לשלול את הכתובה, האם יש מקום לפצות את האישה פיצוי כספי, בודקים גם בין היתר את יכולתו הכלכלית של הבעל באותה העת.

למידע נוסף ולייעוץ בענייני הסכם טרום נישואין או יעוץ וליווי בתהליך גירושין פנו לעו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' עוסק בייצוג וליווי בדיני משפחה.