חיפוש חדש

אם אינך מרוצה מהתוצאות הבאות, יש לבצע חיפוש נוסף

1 תוצאת החיפוש עבור:

1

כתובה

כתובה כתובה היא מסמך משפטי יהודי הלכתי הניתן לכלה קודם הנישואים. כיום נהוג לתיתה תוך כדי מעמד החופה. עריכת שטר כתובה הינה חובה שאינה ניתנת להתנאה, שכן מדובר בחלק בלתי נפרד מנישואין על פי התורה. על פי ההלכה היהודית, אסור לאדם לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה (אבן העזר ס"ו, א) וקיום מסגרת זוגיות ללא כתובה שקול למסגרת זוגיות ללא קשרי […]