למשרדינו ניסיון רב בעבודה עם לקוחות מעבר לים. בשנת 2010 הקים משרדינו סניף בתחום דיני המשפחה בניו יורק בארה"ב. המשרד עוסק במסגרת הסניף בעיקר בכל הקשור בבעיות בדיני משפחה בקרב האוכלוסיה היהודית. המשרד מעניק פתרונות משפטיים ליהודים ברחבי העולם – אנו מאמינים שכל יהודי בעולם זכאי לקבל כל סעד משפטי וכלכלי הקשור במדינת ישראל  והמגיע לו. ואנו בונים ביחד עם לקוחותינו את המסגרת לפתרון הבעיות ומגבשים את הדרכים להתמודד באופן יצירתי עם כל בעיה. עיקר פעילותינו הינה בכל הקשור בסיוע לעגונים ועגונות, מקרים מורכבים של סרבני גט בחו"ל, חטיפות ילדים, עזבונות בישראל בחו"ל וכן הענקת פתרונות לזוגות מעורבים.