מגוון כתבות בתחום דיני המשפחה וגירושין

כמה יעלה לכם רומן מחוץ לנישואין

אין כל ספק כי בגידה עלולה להיות אירוע כואב במיוחד מבחינתו של בן הזוג אשר הצד השני בגד בו והוא מרגיש כי נוצל ורומה. יש מקרים שהחוויה הקשה לא עוזבת את הצד הנפגע שנים ארוכות ולעיתים חיים שלמים ומשפיעה על יכולתו למצוא זוגיות חדשה ולעיתים על כושר התפקוד של הנבגד בחיי היום יום, בעבודתו ובכלל.

האם בגידה הינה עילה לפיצויים?

כאשר אדם מזיק למשנהו פיזית / נפשית או בכל דרך אחרת , פתוחה בפני הצד שחווה את הנזק הדרך לפנות לבית המשפט ולתבוע בגין עוגמת נפש ובגין הנזקים הכלכליים שנוצרו לאותו אדם או כל נזק אחר. אנו מכירים מהפסיקה תביעות כאלו בין זרים וגם תביעות של ילדים שתבעו את הוריהם בגין הפקרה בילדותם ואשר נפסקו להם פיצויים .

אבל כאשר זה מגיע לבני זוג ולתא משפחתי 

בית המשפט העליון קבע כי בגידה איננה מהווה עוולה נזיקית ואין להכיל עליה את דיני הנזיקין ולפסוק פיצוי בגין כך. בית המשפט נימק עצמו בין השאר בכך שבגידה נמצאת לא אחת ברקע סכסוך הגירושין וכי ניתן לשער כי תביעות כאלו יוסיפו שמן למדורה וישמשו כאמצעי לסחיטה ונקמה.

למרות זאת פעמים רבות יש מי שמנסה את מזלו לאור עצה שקיבל או כי לא מסוגל להשלים עם זה שלא יפוצה על העוול שנגרם לו ומגיש תביעה שכזו.

בהחלט בתי המשפט מוכנים להתייחס להיבט הכלכלי של בזבוז כסף על המאהב/ת מתוך הקופה המשפחתית ולבצע איזונים וקיזוזים אך ככל שמדובר בפיצויי בגין הבגידה גופה, עד כה לא אפשרה הפסיקה מתן פיצויי כזה.

האם יש סיכוי שזה ישתנה, הרי מדובר בנזק אמיתי לנבגד?

כאשר מדובר בדיני משפחה תמיד קיים סיכוי שרוח התקופה תוליד שינוי. לדוגמא, אם לפני עשרים שנה היה ברור שהאם היא המשמורנית הבלעדית על הילדים, היום זה כבר לא ברור והפסיקה צועדת ברוח שינויי התקופה ובמשפחות רבות נראה כי בית המשפט הכיל אחריות אורית משותפת.

לגופם של דברים, יש קולות בקרב השופטים שחושבים אחרת, כך למשל כב' השופט זגורי בכנס של נזיקין בדיני משפחה הביע את תמיכתו בפסיקת פיצויים בעת בגידה.

השופט זגורי ציין כי למרות מחקרים אשר נערכו בתחום זה, ואשר הצביעו על כך שכ-85% מהזוגות הנשואים בוגדים, ניכר כי החברה הישראלית נותרה אדישה למעשים כגון דא. לדעתו יש צורך שהמחוקק יקבע "תג מחיר" לבגידה בגירושין.

האם מערכת יחסים אינטימית המתנהלת מחוץ לנישואין יכולה להקים זכויות וחובות מבחינה משפטית כשל ידועים בציבור?

כמובן שזה משתנה מנסיבות לנסיבות .בבוא בית המשפט להחליט לעניין דינו של הקשר בהיבט של זכויות וחובות יבחן בית המשפט את הפרטים הבאים:

האם היו מגורים משותפים , האם הקשר שנוצר הוא בגדר קשר מחייב לתפיסתם הסובייקטיבית של הצדדים , כיצד הציגו עצמם הצדדים לצדדי ג ועוד ועוד בחינות אשר יקבעו האם הקשר מחייב משפטית באופן שמייצר זכויות וחובות.

המשמעות היא, שמערכת יחסים אינטימית ארוכת-שנים לא תהפוך בהכרח את בני הזוג לידועים בציבור, ומנגד, על פי הפסיקה, העובדה שהצדדים או מי מהם נשוי לאחר אינה שוללת את האפשרות שבני הזוג יוכרו כידועים בציבור. ככל שהצדדים יוכרו כידועים בציבור הדבר יכול להקרין על חלוקת עיזבונם בפטירה.

האם רומן מחוץ לנישואין ישפיע על מזונות ילדים?

בגידה של אחד מהצדדים לא תוביל לשלילת או הפחתת מזונות הילדים – דמי המזונות נקבעים בהתאם להכנסות ההורים, גיל הילדים, צרכי הילדים, זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים ומצבם הכלכלי. אף הורה לא יתבקש לשלם סכום גדול יותר כסנקציה על בגידתו ומאף ילד לא ישללו מזונות ילדים כי הורהו בגד בהורה השני.

קביעת משמורת בהליך גירושין עקב בגידה

בגידה מצד אחד מבני הזוג אינה משפיעה על אופן קביעת המשמורת בהליך גירושין. ברוב המקרים. המשמורת תיקבע לפי טובתם של הילדים ויכולתם ורצונם של ההורים לשאת בנטל הטיפול בהם.

האם בגידה תשפיע על מזונות אישה?

לפי הדין העברי אשה יהודיה שנישאה לבעלה היהודי כדת משה וישראל זכאית למזונות ממנו עד לגירושין. גם בנישואין לא כדת משה וישראל ניתן לקבל מזונות לפי הפסיקה. כמובן, אם מדובר באשה עובדת שמשתכרת דיי צרכה במצב כזה לא יפסקו מזונות.

ישנן נסיבות בהן למרות היות האשה איננה עובדת ומשתכרת ואשר בגללן תאבד אותה אשה את זכותה למזונות. בגידה מוכחת של אשה בבעלה תוליד בהכרח תוצאה של אובדן מזונות אשה עבור אותה אשה ומעבר לכך היא תאבד את מתנותיה ואת זכותה לכתובה.

חלוקת רכוש בהליך גירושין כשיש בגידה

החוק איננו משית סנקציה רכושית על גבר או אישה שבגדו בבני זוגם ובתי המשפט מקפידים על כך. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מפסקי דין שיצאו תחת ידיהם של בתי הדין הרבני המכונים "הבוגדת 1 " ו "הבוגדת 2" ואשר בתי הדין מצא במסגרתם קונסטרוקציה לאיזון לא שיוויוני ברכוש .

כמו כן, כחלק מחלוקת הרכוש יחולקו החובות בין הצדדים. במקרה ואחד הצדדים צבר חובות כספיים עקב הבגידה וההוצאות הקשורות בה, אלו יוטלו על הצד הבוגד בלבד.

איך יכול הרכוש שלכם להגיע לזרים אחרי 120 שנה

   בהתאם  לחוק הירושה, כאשר גבר ואשה מנהלים זוגיות, ואחד מהם הולך לעולמו – יראו את בן הזוג שנותר בחיים כיורש על פי דין גם אם השניים לא היו נשואים אלא היו ידועים בציבור.

כך גם ילדיהם של הצדדים הינם היורשים הטבעיים של הוריהם. בהיעדר צוואה, קובע חוק הירושה את סדר ההורשה ולא בטוח שההסדר שקבוע בחוק ההורשה מתאים לכל אחד מאיתנו.

 

מדוע יש בנו רתיעה כה גדולה מכתיבת צוואה?

ראשית, הצוואה היא האקט היחיד שאנו מבצעים בעודנו בחיים, ושבאופן וודאי ומוחלט לא נוכל לראותו מתממש. יש מי שחושש כי כתיבת הצוואה תזרז את לכתו מן העולם וחושש מהאקט.

מעבר לכך לכולנו יש דחיינות מסוימת בנושאים רגישים הקשורים בנו. למרות הכל כדאי לדעת כי צוואה הינה סגולה לאריכות ימים ביהדות ובוודאי שאין ממה לחשוש.

 

כיצד יכול הרכוש שלנו להגיע ליידי מי שאיננו מעוניינים שיגיע

ישנן סיטואציות שונות אשר את חלקן אפרט שככל שלא נערוך צוואה מסודרת יתגלגל רכושנו לזרים . בהעדר צוואה חוק הירושה קובע את אופן חלוקת עיזבוננו  ולא תמיד הקבוע בחוק מתאים לנו.

 

מה הסיכון בעת הליכי גירושין

כאשר מתחילים הליכי גירושין, לא תמיד אנו זוכרים כי מבחינה משפטית והלכתית עדין לא הותר קשר הנישואין מה שאומר שאם חלילה נלך לעולמנו תוך כדי ניהול הליכי הגירושין יכול בן או בת הזוג עמם אנו חפצים לנתק את הקשר לרשת אותנו.

לדוגמא– באחד התיקים היה גבר שסבל קשות מאשתו והיה עמה בהליכי גירושין במהלכם החליט להתאבד. התוצאה היתה שאשתו ירשה אותו. לא עזרו כל טענות משפחתו כי הם היו מאד מסוכסכים ורק פורמאלית טרם התגרשו.

 

מה הסיכון אחר שכבר התגרשתם

גם צדדים שהתגרשו חשופים לכך שרכושם יגיע ליידי מי שאינם מעוניינים שיגיע.

ככל שהילדים הם קטינים הרי שמי שנשאר האפוטרופוס שלהם הוא ההורה הנותר בחיים. אותו הורה יקבל לידיו את כספי הקטינים. ככל שמדובר בהורה מטיב הכספים יגיעו לילדים, אך פעמים רבות הכספים או חלקם משתשלים לכיסו של ההורה השני.

פעמים רבות הכספים או חלקם מגיעים ליד של בת הזוג של ההורה הנותר בחיים, ליד של ילדי בת הזוג של ההורה שנותר בחיים ועוד ועוד.

 

במצב של צוואה הדדית גם קיים סיכון

לעיתים בני זוג עושים צוואה הדדית ושם התייחסות למצב של פטירה של מי מהם. מטבע הדברים אצל רוב הזוגות אחד נפטר לפני משנהו.

במצב בו בצוואה שכזו נתנו הצדדים אחד לשנייה את שיקול הדעת המלא להחליט מה יעשה במה שירש והורישו את מלוא רכושם לבן/ בת הזוג שנותרו בחיים בהחלט יכול להיווצר מצב במסגרתו הנותר בחיים יוריש את כל הרכוש לצד ג כמו בן/ בת זוג חדשים, למטפלת שלו לחלופין "יבזבז" את הרכוש בעודו בחיים על צד ג  וכך אדם זר לכם ייהנה מרכושכם.

לדוגמא- באחד התיקים זוג הורים עשו צוואה. האשה הורישה לבעלה אותו מאד אהבה ואשר טיפל בה במסירות עת חלתה את כל רכושה. לצדדים היו שתי בנות שהיו בקשר נפלא עם אביהן.

חלף הזמן והאב מצא בת זוג צעירה ממנו בשנים רבות , התאהב בה מאד ונישא לה.

בחלוף הזמן בת הזוג הסתכסכה עם בנותיו של האב ועשתה עבודת הסתה חזקה מאד על האב אשר אט אט התנתק מבנותיו וכל פגישה שקיים עם מי מהן הייתה אך ורק עם בת הזוג ששלטה בו ביד רמה.

עת נפטר האב הסתבר שערך צוואה לטובת בת זוגו והוריש לה הכל.

 

ומה עם הנכדים שלכם, האם גם מהם יש לחשוש?

למרבה הצער החיים לא צפויים ולעיתים גם קשר הדם שלכם יכול להוביל לכך שרכושכם יגיע לצד ג שאינכם מעוניינים להוריש לו.

לדוגמא- באחד התיקים היו ילדים קטינים שאביהם נפטר והוריהם היו גרושים . בחלוף זמן קצר מפטירת האב נפטר גם סבם .

אמם של הילדים אשר הייתה גרושה מאביהם , תבעה בשם הילדים את סבתם בת ה80 לפירוק שיתוף בבית מגוריה היות והילדים הם יורשים של סבם לאור מות אביהם.

בהעדר הגנה חוקית נאלצה הסבתא המבוגרת לתת לנכדיה אשר אפילו לא טרחו לשמור על קשר מינימאלי עמה את חלקם מתוך חלקו של הסב שנפטר בבית מגוריה בכסף.

 

במקרה בו נישאתם מחדש

במצב בו התגרשתם ובניתם פרק ב. לכם יש ילדים וגם לפרק ב יש או אין ילדים . צריך לדעת כי בן/בת הזוג החדשים להם נישאתם ירשו אתכם וכתולדה מזה ילדיהם ירשו אותם, כלומר אתכם.

ואם תרצו ללכת עוד קצת רחוק אז ילדיהם ירשו אותם ואם חלילה קרה משהו לילדיהם הנשואים ירש אותם בין השאר בן בת זוגם שממש זרים לכם לפעמים …

 

אז מה עושים עם כל המורכבויות הללו ? איך נדאג שרק מי שאנחנו באמת רוצים יירש אותנו?

פשוט מאד. נערוך צוואה ונצווה באופן מדויק למי ברצוננו להוריש את רכושנו. לא נשב על הגדר !

נתייחס למורכבויות שונות בצוואתנו-

למשל אם אנו גרושים וילדינו קטינים, תמיד ניתן לקבוע נאמן על רכושם מבני משפחתנו שהוא לא ההורה הנותר בחיים ואשר אנו בטוחים שידאג לילדינו.

למשל בצוואה הדדית גם אם כבר הורשנו הכל לבן / בת הזוג הנותרים בחיים נתייחס לילדים ולכוונה שהכל יעבור אליהם לבסוף וניתן הוראות ברורות, או אולי נשקול מראש לצוות להם חלק.

תזכרו האדם אדריכל לחייו אך אין פרושו שלא יכול להיות האדריכל של מי יקבל רכושו אחר אריכות ימיו.

השפעות גירושין על הפן העסקי שבשליטת שני בני הזוג

תהליך חלוקת הרכוש בין שני בני זוג בעת קביעת הסכם גירושין הינו תהליך מסובך וקשה. על אחת כמה וכמה מצב שבו לבני הזוג גם עסק משותף.
אופן חלוקת הרכוש המשותף העסקי והפרטי של שני בני הזוג הינו פרמטר משמעותי ברווחתם הכלכלית לאחר הגירושין ובשמירת  האינטרס הכלכלי של כל אחד מהם.
לכן, יש לדון בתשומת לב בכל היבט של הרכוש המשותף במקצועיות ובדקדקנות רבה. כמו כן יש לקבוע בהסכם הגירושין הוראות ברורות לגבי העסק המשותף וחלוקת הזכויות והחובות שנוגעות לו.

כיצד מעריכים את שווי העסק המשותף, מה יהיה גורלו של העסק ומדוע חשוב לקבל יעוץ משפטי בנושא – בכתבה הבאה.

חלוקת רכוש בהסכם גירושין

מתפקידו של עורך דין גירושין לבצע הפרדה ברכושם המשותף של בני זוג המעוניינים להתגרש. מדובר בכל רכושם המשותף ונכסיהם הפיננסיים:
חשבון בנק וחסכונות, כל הציוד המצוי בבית, כלי הרכב של המשפחה, דירת המגורים ועוד.  אם בני הזוג לא ערכו הסכם ממון לפני הנישואין תתבצע חלוקת הרכוש באופן שווה בין בני הזוג. 
במידה ולבני הזוג עם עסק עצמאי משותף יש לחלקו ביניהם בצורה שווה במידה ואינם רוצים להמשיך ולנהלו עוד ביחד.

הנושאים שצריך להסדיר בהסכם גירושין לבני הזוג שבבעלותם עסק משותף

אם המדובר בעסק פרטי – יש צורך לקבוע מה יהיה מעמדו של עסק פרטי ששייך לאחד מבני הזוג. האם הוא יישאר גם לאחר הגירושין בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. במידה ויקבע כך, בן זוגו לא יקבל כל זכות או חובה על העסק.

אם המדובר בעסק משותף – על בני הזוג לקבוע האם העסק יישאר בבעלות משותפת של שניהם לאחר הגירושים. או – האם העסק המשותף יעבור לבעלותו ולאחריותו של אחד מהם.

מומלץ לפנות לעורך דין גירושין שינסח מסמך הסכמה משותף בין בני הזוג לגבי עתיד העסק המשותף. בהסכם צריך לציין את אופי ניהול העסק עם הגירושין.  

החלטות שיש לקחת במסגרת הסכם גירושין עם עסק משותף

– האם, למרות הגירושין, מעדיפים בני הזוג להמשיך ולנהל יחד את העסק

– האם למכור את העסק המשותף ולבצע חלוקת רווחים בין שני בני הזוג

– האם להעביר את הבעלות על העסק לאחד מבני הזוג ע"י מכירת חלקו של האחד לבן זוגו.

לקבלת אחת מההחלטות הללו ניתן להיעזר בשאלות אלו:

 1. האם אופי היחסים כעת בין בני הזוג מאפשר קיום תקשורת הדדית מכובדת ויעילה ביניהם? ללא קיום תקשורת שכזו לא ניתן כלל להמשיך ולעבוד יחד.
 2. האם יוכלו להפריד בין חייהם האישיים לבין חייהם המקצועיים במהלך העבודה יחד?
 3. עד כמה יכולים המשקעים הרגשיים להיות בעייתיים בניהול העסק?
 4. האם שיטת ניהול העסק מחייבת שיתוף פעולה צמוד בין בני הזוג? ככל שהעבודה בעסק תתנהל באופן פחות צמוד, כך יגדלו הסיכויים להצליח ולהמשיך לעבוד ביחד.

כיצד מתבצעת הערכת שוויו של העסק המשותף?

כדי לחלק את העסק המשותף יש לקבוע קודם לכן את שוויו הכלכלי.  יש לרכז פרטים על חשבון הבנק העסקי, הלוואות והתחייבויות כספיות שונות, ציון כל נכסי העסק, כלי הרכב של העסק וכדו'. בחישוב הכללי יש לנכות משוויו של העסק את החובות, ההלוואות או ההפסדים שלו.                   

זוהי סוגיה מורכבת שדורשת מעורבות של עורך דין גירושין, רואה חשבון ו/או אקטואר. גם עורך דין מסחרי יכול לתת יעוץ בתוקף התמחותו בתחום העסקי.

תרומתו של עורך דין מסחרי להסכם גירושין בנוגע לעסק משותף

תחום התמחותו של עורך דין מסחרי הוא כל הקשור למסחר ולעסקים. בני זוג המצויים בתהליכי גירושין ולהם עסק משותף, יכולים להיעזר בשירותיו בכל הנוגע להיבט הכלכלי-משפטי של הסכם הגירושין שלהם.
עורך דין מסחרי ינסח עבורם את ההסכם ואת התנאים שיוחלט עליהם בנוגע לעתידו של העסק המשותף שלהם.הוא גם יוודא, כמובן, שכל ההסדרים שיוחלט עליהם יהיו תקפים וחוקיים וכן יוכל לייצגם בפני בית המשפט.   
לעורך דין מסחרי יש ידע רב בפירוק שותפויות עסקיות ובניהול משא ומתן בין צדדים בעלי אינטרסים שונים. הוא יכול גם לסייע בקבלת החלטות עסקיות לגבי שינוי מהלכים ניהוליים בעסק. כמו למשל, במקרה שבני הזוג מעוניינים להמשיך לנהל את העסק המשותף שבבעלותם, אך לשנות את סמכויותיהם ותחומי אחריותם בו.

אלו מעברים/שינויים תחוו בגירושין

האם בגירושין יש מעברים?

במהלך הגירושין המשפחה למעשה הופכת מיחידה אחת לשתי יחידות. השינוי של היחידה לשתי יחידות מתבצע במעברים במספר תחומים – כאשר לכל מעבר יש את ההשפעה הייחודית לו.

מה לגביי מעבר של הילדים מהורה אחד לשני

אם בימים כתיקונם ראיתם את ילדיכם על בסיס קבוע בבוקר עת קמו, במהלך היום ולפני השינה, נהגתם לנסוע לחופשים מתי שרק רציתם והכל היה ברור ומובן מאליו, הרי שהגירושין כופים מצב חדש של מעברים מבית לבית.

של ימים בהם תראו את ילדיכם וימים שלא, של חגים שתחגגו עם ילדיכם וחגים שלא וכך גם לגביי חופשים .

אין ספק שזוהי מציאות חדשה ומאתגרת ובהתחלה קשה להסתגל , יחד עם זאת גם במצב החדש יש יתרונות אם מנהלים אותו נכון.

אם תשכילו לנהל יחסים טובים עם בן/ בת הזוג לשעבר סביר להניח שילדיכם ייהנה משני הורים שמרוכזים בו כשהוא עמם ואתם תהנו מזמן איכות לעצמכם ושקט נפשי כשאתם ללא הילדים.

מה לגביי מעבר לעיר אחרת

אם בעבר היה נהוג כי ההורה המשמורן (וברוב המקרים היתה זו האם) יכולה הייתה פשוט לקום ולעבור עם הילדים להיכן שהיא רוצה – כיום כמעט כל מעבר, אף למרחק קצר ממקום המגורים הקודם, דורש מהצד שמבקש לעבור לפנות בבקשה לקבלת אישור בית המשפט.

להורים יש כמובן זכות לעבור לגור היכן שהם רוצים, אך מאחר ותהיה לכך השפעה על מגורי הילדים והגעתם למוסדות החינוך, החוגים והחברים הרי שמעבר מצריך בקשה למעבר.

מי שעושה דין עצמי ומחליט לבצע מעבר ללא רשות מסתכן בהשטת הוצאות על ידי בית המשפט וכן בכך שבית המשפט יורה לו לחזור לאלתר.

יצוין כי הגשת הבקשה לרשות הינה בין אם אתם נשואים ובין אם התגרשתם כבר.

לדוגמא – באחד המקרים היה  זוג הורים שנקלעו להליכי גירושין ולהם 2 ילדים. ביום בהיר החליטה האם לבצע מעבר דירה מהרצליה לתל אביב והודיעה לאב בדיעבד . האב הגיש מייד בקשה לבית המשפט שם התדיינו הצדדים להורות לאם לשוב לאלתר.

בית המשפט פסק הוצאות כנגד האם והורה לה לשוב לאלתר זאת למרות שהאם  שכרה דירה וחתמה על חוזה ותפסיד כסף.

מעבר לזה גם הרושם שנוצר על האם בבית  המשפט בהחלט לא היה מוצלח.

מעבר מיחידה משקית כלכלית אחת לשתי יחידות משקיות כלכליות

במהלך הנישואין רבים מהזוגות  מתנהלים מתוך חשבון משותף אליו מפקידים את המשכורות שלהם ואת כל התשלומים מבצעים מתוך החשבון המשותף.

כאשר נולד סכסוך פעמים רבות מי מהצדדים מגביל את החשבון המשותף לשתי חתימות ומעתה ואילך לא ניתן לבצע כל פעולה בחשבון, לרבות ביצוע תשלומים בכרטיס האשראי. למעט הוצאה עליה יחתמו שני הצדדים.

משמעות הדבר – כל אחד מההורים צריך לפתוח חשבון בנק נפרד משל עצמו, אליו הוא מפקיד את משכורתו ולמעשה מתחיל לנהל משק בית באופן עצמאי וללא תלות בצד השני.

כמובן, גם כאשר אין הגבלת חשבון מטבע הדברים יעבור כל צד לנהל חשבון משל עצמו.

הדבר מצריך הסתגלות וחשב מסלול מחדש לעניין ההוצאות הכלכליות, כמובן שזה לא קל, אבל עם ניהול נכון בהחלט אפשר לצלוח גם את המעבר הזה.

ומה לעניין המעבר לזוגיות הבאה

גם כאן מדובר במעבר לא קל. יש מי שיוצא מאד מעורער מהפרק הקודם ומתקשה לעבור לפרק ב ויש מי שעובר בקלות לפרק ב אך מתגלעים קשיים אחרים עם הילדים  שלו או עם הילדים של בן בת  הזוג, כך או כך פרק ב מורכב יותר.

חשוב לנסות ולהפיק לקחים מפרק א וליישמם אך באותה הנשימה לדעתי האישית מאד יעיל להסתייע באיש מקצוע כדוגמת פסיכולוג אשר יסייע לכם להתמודד באופן בונה עם הזוגיות החדשה או עם פעולות שיקרבו אתכם לזוגיות חדשה.

גם זכויות סוציאליות של הצדדים מייצרות העברת כספים

בהתאם לחוק יחסי ממון, הצדדים צריכים לחלוק ביניהם את הזכויות הסוציאליות שצברו במהלך שנות הנישואין ושנצברו ממקומות עבודתם, כמו: זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות וזאת עד למועד הקרע בין הצדדים.

גם אם רק אחד מבני הזוג יצא לעבוד ובן הזוג השני נשאר לטפל במשק הבית ובילדים, כל אחד תרם את חלקו לתפקודו של התא משפחתי, בצורה כזו או אחרת ולכן מאזנים את הזכויות הקיימות של מי שיש לו זכויות. מי שמבצע  את התחשיב הוא רואה חשבון אשר ממנה בית המשפט או כזה עליו הסכימו הצדדים.

איך נעבור את הגירושין ונשמור על בריאות נפשית

לגירושין יכולה להיות השפעה רגשית לא קלה  על מי שניצב בפניהם ולעיתים אפילו יש מי שמשווה אותם לאבל על אדם שנפטר.

ישנם אנשים שתחושת העצב פוסחת עלייהם והם מרגישים חופשיים ומאושרים ומדלגים בקלילות לפרק ב' אך, החלק הארי של  המתגרשים זקוק לפרק זמן מסוים כדי לאסוף את השברים.

 

האם ניתן לעבור את הגירושין בצורה קלה יותר-

נכון שלא ניתן למנוע את הצער הנלווה לפירוק התא המשפחתי.

יחד עם זאת בהחלט ניתן להקל על התהליך ועל הכאב.

הצעד הראשון הוא לקחת פיקוד על המצב ולא להיות מובלים למקומות שילבו את האש.

לזכור שבסוף גם שהתהליך יגמר תמיד תהיו בקשר במידה ויש ילדים ובהתאם לפעול באופן מושכל.

כמובן, ככל שניתן להגיע להסכם זה בהחלט מאד מסייע לקצר את הדרך ומפחית את מפלס המתח וכמובן מקל מאד על התהליך.

 

עד כמה תלונות במשטרה מסבכות את הגירושין

לא מעט פעמים במהלך הליך גירושין אחד מבני הזוג מאיים בתלונות למס הכנסה, למשטרה ולעוד גורמים , פעמים רבות האיום נותר כאיום בלבד, אך יש גם מי שמבצע .

ככל שהצד השני נוקט אלימות כנגדכם או כנגד ילדיכם ואיננו מאפשר חיים תקינים  הרי שאין מנוס מפניה למשטרה ( כמובן, ככל שהדבר ניתן היוועצו תחילה בעורך דין כדי לוודא  שאכן יש מקום לתלונה).

יחד עם זאת לא כל צעקה או איום המופרכים לחלל  האויר אמורים לגרור תלונה במשטרה ובכלל תלונות במשטרה צריכות להיות מוגשות במשורה בלבד .

תלונות במשטרה בהחלט מעלות את רף המתח בתיק ואת היכולת לנהל שיח בין הצדדים.

יש לזכור כי מעורבות משטרתית משפיעה מאד גם על הילדים ונפשם ולא לטובה.

לכן, בטרם תגישו תלונה תחשבו פעמים אם באמת ובתמים יש מקום להגשתה.

 

מה לגבי היאחזות במגורים בבית בשעת סכסוך-

בשעה שהצדדים מאד מסוכסכים וחיים יחד תחת קורת גג אחת לעיתים החיים יחדיו מאד קשים ולעיתים בלתי אפשריים .

על פי רוב ההמלצה תהיה לא לצאת מהבית המשותף שכן יציאה מהבית עשויה לגרום לצד הנותר בבית למשוך את ההליכים ולא לקדמם שכן הוא חיי בבית בנוחות.

יחד עם זאת, כל מקרה לגופו וכאשר החיים בבית רצופי סבל , התפקוד השוטף מאד קשה והילדים נפצעים רגשית יש לשקול שיקולים מסוג אחר ולעיתים הדבר הנכון לעשות למען הבריאות הנפשית שלכם ושל ילדיכם זה דווקא לעזוב את הבית .

 

מה לגבי מזונות אשה?

על פי הדין העברי, אשה יהודייה שנשואה לבעלה היהודי זכאית לקבל ממנו מזונות אשה וזאת עד לגירושין.

ישנם מקרים בהם נשללים מהאשה מזונותיה – למשל אם היא אשה  עובדת ומשתכרת דיי צורכה או במקרה שהיא אשה בוגדת, אשה מורדת וכד'.

לא פעם יש מי שמקבלת החלטה שלא לצאת לעבודה כדיי לקבל מזונות אשה במהלך ההליך המשפטי.

אני אישית סבורה שמדובר בהחלטה הפוגעת מאד במי שמקבל אותה בראש ובראשונה לאור העובדה שחיי אותה אשה יהיו בהולד והיא גוזרת על עצמה הושטת יד לאדם הנמצא עמה בהליכים משפטים ותלויה בו טוטאלית.

לטעמי האישי דווקא במצב של הליכי גירושין עדיף לעבוד ולהיות מועסקים בעיקר מבחינה אישית, כלכלית ונפשית.

כמובן, ישנם מקרים רבים במסגרתם נשים אשר שנים ארוכות היו מחוץ למעגל העבודה  אינן עובדות  בפרוץ הליכי הגירושין ותלויות לחלוטין בבן זוגן ובהחלט זכאיות למזונות ומקבלות. מדובר בתביעה לגיטימית וצודקת.

אך כאשר מדובר במי שיכולה לעבוד אך, בוחרת לא לעבוד כדי לייצר יתרון בהליך המשפטי בצורת מזונות אשה יתכן ותקבל מזונות אשה אך לחוסר המעש תהיינה השלכות קשות על הבריאות הנפשית אשר לטעמי כדאי למנוע.

 

עד כמה נכון לעמוד על קבלת הכתובה

בניגוד לגישה הרווחת בקרב חלקים לא מבוטלים בציבור, הכתובה אינה מסמך טקסי בלבד, אלא יש לה תוקף משפטי מחייב. הכתובה הינה התחייבות שנותן הבעל לאשה, הכתובה כוללת את חובותיו של הבעל כלפי אשתו במהלך הנישואין ובמקרה של גירושין, ונועדה להגן על האישה.

פעמים רבות, מנהלים בני הזוג הליך גירושין אשר במרכזו עומדת השאלה בדבר זכותה של האשה לגבות את כתובתה מהבעל.

 

אין ספק שכאשר יש מקום לפסוק כתובה מבחינה הלכתית בתי הדין בדרך כלל פוסקים את דמי הכתובה. יחד עם זאת יש לזכור כי אין " כפל מבצעים" וכי כאשר אשה מקבלת מחצית מהרכוש הרשום על שם בעלה הכתובה תחוסר ממילא ממה שקיבלה.

כלומר יש מקרים רבים שהמאבק על כתובה איננו אטרקטיבי מבחינה משפטית.

ולעיתים כדאי בכלל לשקול שיקולים הקשורים לבריאות הנפש שלנו , כלומר , פעמים רבות העמידה על הכתובה גורמת להליכים להתארך מאד ובהתאם הגט לא מתבצע בחלק מהמקרים  . כדאי תמיד לשקול לגופם של דברים היכן הנזק עולה על התועלת כאשר השיקול הוא אישי ומשתנה מאדם לאדם.

 

לאחר הגירושין – כיצד להחזיר את השליטה על החיים?

לטעמי האישי צריך לדעת להרפות מהסכסוך.

גם אם תיק הגירושין שלכם היה קשה והיחסים התדרדרו מאד, הרי שיש חיים אחרי .

פעמים רבות האופן בו אנו פועלים מביא את הצד השני להתנהג באופן דומה לחיוב ולשלילה.

לכן, חשוב לנסות ולייצר תקשורת מכבדת, כזאת שמצליחה לראות כי גם בצד השני יושב בן אנוש כמוכם בדיוק המונע גם הוא מחרדות , פחדים ופעמים רבות מתגונן ממש כמוכם.

אם תצליחו להרפות מהסכסוך ולייצר דיאלוג חיובי דבר אחד בטוח והוא שילדיכם יהיו המרוויחים הראשים.

 

 

עם מה תתמודדי בהליך הגירושין

תקופת הגירושין מעלה תחושות שונות ומעורבות כמו גם מצבי סטרס ולחץ רבים.

מדובר בהליך שאינו פוסח רגשית על הצד הגברי ועל הצד הנשי .

במאמר זה נעסוק בצד הנשי בעיקר.

 

במה שונה  הליך הגירושין בין גבר לאשה-

כתובה ומזונות אשה

בעוד גבר עשוי לשאת במזונות אשה ולשלם לאשה את כתובתה הרי שלאשה אין חובה דומה כלפי גבר .

מתן הגט

גבר אשר אשתו תסרב כי יתן לה גיטה לא יוכל להינשא לאחרת  וכך גם הפוך אבל אשה שלא תקבל גט ככל שתביא ילד מגבר אחר בעודה נשואה ילדה יהיה ממזר לעומת זאת גבר נשוי שיביא ילד מאשה פנויה ילדה לא יהיה ממזר.

מזונות ילדים

עד לפני כמה שנים היו מושתים טוטאלית על האב . בשנים האחרונות חלו תמורות ויש חלוקה בין ההורים.

משמורת ילדים

בעבר הילדים היו במשמורת אמם כמעט אוטומטית. כיום מרבית ההורים חולקים משמורת משותפת.

ישנם עוד הבדלים רבים ין גבר לאשה ואת חלקם נפרט להלן .

 

איזו התמודדות ישנה לנשים לעניין הילדים בגירושין

 1. חלוקת שהות בין ההורים בגירושין

אין ספק שאחד הנושאים הקשים בהליך הגירושין, הוא נושא הסדרת שהות הילדים עם הוריהם. בעבר באופן אוטומטי ילד היה עם אימו כמשמורנית ובטח ילדים עד גיל 6 .

המצב השתנה וגברים רבים חפצים במשמורת משותפת, אך יש אימהות רבות שאינן יכולות להכיל את השינוי הזה, חלקן מטעמים לגופם של דברים לעניין התנהגות האב וכושרו ההורי וחלקן פועלות ממקום רגשי .

חשוב לציין כי הרבה פעמים עולה טענה מצד האם כי האב מבלה כעת עם ילדיו כדי לקבל מזונות נמוכים וכי בעבר לא הקדיש להם.

לעיתים זה אכן המצב ולעיתים יש מי שעושה פעולות שחושב שיפחיתו במזונות אבל חשוב לציין שיש מי שבאמת מבין שרוצה להקדיש יותר לילדיו וכל עוד הצדדים חיו יחד יכול היה להסתמך על האם אך כעת שהחבילה מתפרקת חשוב לו להיות הורה משמעותי לילדיו.

 1. מזונות ילדים בגירושין

גם כיום אף שנשים רבות מנהלות קריירה מוצלחת יש נשים שבוחרות לגדל את ילדיהן ולשהות עמם בבית לעיתים עד גיל מבוגר של הילד.

כתולדה מכך, פעמים רבות נפגעת יכולתן להשתכר  והן לחלוטין נשענות על הכנסת בן זוגן.

בבוא הצדדים להתגרש פעמים רבות אותה אשה תחוש מצוקה כלכלית קשה גם כאשר תקבל מזונות עבור ילדיה שכן המזונות עבורם אך היא פעמים רבות כבר לא יכולה לפצוח בקריירה וגם אם יוצאת למעגל העבודה משתכרת סכומים נמוכים.

לעומת זאת- כאשר אשה עובדת ומשתכרת פסיקת מזונות הילדים היום נעשית תוך התחשבות בהכנסות שני הורים  ולכן מזונות הילדים ייקחו בחשבון את הכנסתה.

 1. מזונות אשה בהליך גירושין

אישה שאיננה עובדת ומשתכרת ובעלה הוא המפרנס בבית זכאית למזונות אשה באופן אוטומטי בנישואין כדת משה וישראל ואם מדובר בנישואין אזרחים אזי יש פסיקה המתייחסת למזונות אותה אשה.

ישנן נשים אשר נשואות נישואין על פי ההלכה אך איבדו את הזכות למזונות, למשל אשה שבגדה בבעלה, אשה שלא מעוניינת בבעלה  וכד'

חשוב לדעת שגם כאשר אשה משתכרת אבל משמעותית פחות מבעלה יש מקום לבקש השלמת מזונות אשה.

מכל מקום, בפסיקת מזונות אשה יקחו בחשבון את הכנסות הבעל , צרכי האשה, הכנסות האשה באם ישנן לרבות  הכנסות מנכסים.

 

 1. כיצד יחולק הרכוש בגירושין:

החוק החל על זוגות שנישאו לאחר 1974 הינו חוק יחסי ממון שקובע כי כל שנצבר מיום הנישואין ועד ליום מועד הקרע יתחלק בחלקים שווים.

כאשר שני הצדדים בעמדה שווה או דומה הגם שלא קל להתגרש יש להניח כי בצד הכלכלי יהיה להם קל יותר בהנחה ויש להם נכסים וכספים.

הבעיה מתחילה כאשר מדובר בשני צדדים שאינם שווי כוחות בגירושין.

אשה שלא פיתחה קריירה וגבר בעל קריירה.

אשה כזו תמצא את עצמה שהיא מנהלת מאבק גירושין מעמדה חלשה יותר שכן הגבר שהינו בעל הקריירה אוחז בכספים והיא פעמים רבות מתקשה לסיים את החודש.

גם אם אותה אשה תקבל מזונות אשה יקח זמן רב עד שתקבל שווי עסק ככל שיש או עד שיפורקו נכסים ותקבל חלקה ולעיתים מדובר בכספים אשר הצד השני בחר להעלים וקשה מאד למצוא.

 

 1. כיצד נכון להתמודד רגשית בגירושין

אין ספק שזה הזמן לקבל כח מהמשפחה והחברים אך בנוסף גם מאיש מקצוע בתחום הנפש.

זוהי תקופה מאתגרת וחשוב לנהל נכון את המשבר ואת רגשותינו .

מעבר לכך, יש משמעות כבירה למי הוא אותו עורך דין אשר ייצג אותנו בגירושין.

חשוב לבחור בעורך דין בעל השקפת עולם בריאה ומאוזנת שמסוגל לראות אותך ואת הצורך הנפשי שלך ולעזור לך לסיים את סאגת הגירושין בחייך באופן מיטבי.

הליך גירושין עשה ואל תעשה

עשה ואל תעשה במהלך דיון גירושין

ישנם אנשים רבים שהם ורבאליים ,חדי מחשבה ומבטאים עצמם היטב.

יחד עם זאת מרבית האנשים הנמצאים בהליכי גירושין מגיעים בפעם הראשונה לאולם דיונים וגם אם הם התגרשו בעבר לא תמיד הממשק שלהם עם הערכאות השיפוטיות היה גבוה.

המעמד המיוחד מטבע הדברים מעורר התרגשות , מבוכה ואף לעיתים חרדה .

 

אז ממה חשוב שנמנע באולם הדיונים  ואיך חשוב שנתנהל?

 1. שליטה עצמית – הדיונים לעיתים סוערים ולעיתים קשה מאד למתדיין לשמוע מה אומר עליו עורך הדין בצד השני, הצד השני ולעיתים אף השופט .

יש מי שבוחר להגיב ומגיע אף להתלהמות וחוסר נימוס שכן חווה פגיעה ממה ששומעות אוזניו.

חשוב להבין שהתנהגות כזאת הינה בעוכרי אותו מתדיין שמייד מצטייר כלא מאופק ולעיתים אף כחוצפן והדבר משליך על דמותו.

למשל באחד התיקים השופט הביע תרעומת מתביעה שהגיש האב וביקר אותו באולם. האב שלא יכול היה לשאת את מה שאמר לו השופט החל לצעוק באולם כי השופט נגדו וכי לדעתו המערכת רקובה. השופט עצר את הדיון ואף פסק הוצאות כנגד האב.

 1. הרצון לצעוק את האמת

מתדיינים רבים לעיתים באופן ספונטאני קמים ומתחילים לטעון טענות או לספר עובדות שעה שאיש לא ביקש מהם לדבר , אך הם אינם עומדים בפיתוי…

המציאות שברוב המקרים אותם מתדיינים עושים נזק לעצמם.

למשל באחת מהתביעות למזונות קטינים שעה שהאב ביקש שלא לפסוק לו לשלם מזונות וכי הצדדים יתחלקו בהוצאות הילדים בחלקים שווים ועוד הוסיף כי שכרו אף נמוך מזה של האשה ויכולותיו מאד נמוכות .

אחר ששמע את המילים הקשות של אשתו כלפיו במהלך הדיון ולמרות היותו מיוצג לפתע צעק באולם כי הוא משלם הכל על היילדים ואת כל הוצאות הבית והאשה.

כמובן טענה כזו הינה בניגוד לטענתו להעדר יכולת כלכלית והיתה בעוכריו.

לכן, חשוב שתסמכו על הייצוג שנטלתם ואם אינכם מרוצים מהייצוג תוכלו להחליפו אך להתחיל להעלות טענות יזומות באמצע הדיון זוהי התנהגות שלא תשרת אתכם.

 1. שפת גוף

תנועות מוגזמות ונמרצות  הצועקות חוסר נינוחות משדרות מסר שעשוי להעיד על אישיות אלימה.

חשוב שתנועותיכם תהיינה אסופות ומבקרות וכי שפת הגוף תהיה בשליטה.

הדבר נכון ותקף לכל סוג של דיון ובטח כאשר המתדיין  בדיון של צו הרחקה אשר נטען לגביו כי הוא אלים. אדם כזה חשוב כי יזהר שבעתיים שכן כל תנועה נמדדת.

 1. אופן מתן עדות מטעמכם

ראשית, יש להתכונן היטב לעדות ומצופה כי עורך הדין שלכם יסייע לכם.

מעבר לכך, קראו היטב את כתבי הטענות שהוגשו מטעמכם, לעיתים חולף זמן רב מיום הגשת התביעות ואפילו תצהירי העדות ועד יום מתן העדות בפועל ולעיתים חלים שינויים עובדתיים.

לכן חשוב להכיר היטב את הטענות שלכם בעבר ואת המציאות עליה ברצונכם לספר בהווה טרם תעידו.

להעיד בקול רם ובקצב איטי

כאשר אתם מעידים או נשאלים שאלות על ידי השופט שלא במסגרת עדות חשוב לדבר בקול רם כדי שכל מה שאתם אומרים ישמע. חשוב לדבר בקצב איטי כדי שהקלדנית תספיק לכתוב הכל.

יש להימנע מהומור במהלך העדות ומהערות ציניות– התנהגות כזאת מעוררת אנטי בדרך כלל .

יש להימנע מתשובות מסורבלות וארוכות – לעיתים יש מי שמעיד ולא יכול להמנע מלספר את כל הסיפור על פי דרכו . המשמעות היא שיש סיכוי גבוה שאותו אדם יספר דברים אשר עשויים להיות בעוכריו וגם ייגע את השופט אשר יהפוך להיות חסר סובלנות כלפיו ולבסוף לא יצליח נותן העדות לומר את הדברים החשובים באמת.

השימוש בצמד המילים  " אינני זוכר"- קורה שנותן העדות איננו זוכר פרט מסויים אך שימוש מוגזם במילים אינני זוכר מעיד על חוסר אמינות ורצון לחמוק ואל תתפלאו שהתוצאה של פסק הדין או ההחלטה תהיה לא טובה בעיניכם אם לא תעשו שימוש מושכל ב"אינני זוכר ".

אבל מה נעשה אם בכל זאת הגענו למתן עדות אך יש לנו תחושה כי השופט נגדנו ואוחז בדעות שאינן משרתות אותנו, הוא קצר רוח ואנו לא מצליחים להביע את עצמנו-

גם אם זאת החוויה שלנו יש להקפיד על דיבור מנומס ונינוח .

חשוב לתבל את העדות ברגש ולקרב את השופט אלינו ולא להרחיקו .

חשוב להתנהל בנועם הליכות ולבקש בנימוס מהשופט להסביר את עצמנו .

אמנם יתכן וננהג כך ובכל זאת לא נזכה לאהדת בית המשפט אבל לפחות לא נעורר אנטי ותמיד יש סיכוי טוב שגם נצליח לגרום לשופט לראות אותנו ואולי גם להזדהות.

כיצד לבחור עורך דין לענייני משפחה

כיצד לבחור עורך דין לייצוג דיני משפחה

בחירה של עורך דין בדיני משפחה  , איננה דומה לבחירה של אנשי מקצוע מתחומים אחרים.
במקרה של עורך דין לדיני משפחה ישנה חשיבות גבוהה, כמובן, לניסיון המקצועי שלו ולבקיאות בתחום הספציפי שאליו נוגע המשפט שבו אתם מבקשים ייצוג.

עם זאת, חשובה מאוד גם הפרסונה האישית של עורך הדין וכן הקשר הבין אישי שלכם עמו, הואיל והוא עומד ללוות אתכם בתהליך מורכב ולאורך תקופה ארוכה.
בין אם מדובר במשפט גירושין, בנושא טיפת ילדים וכדומה, חשוב שתדעו כיצד תוכלו לשכור את שירותיו של עורך הדין לענייני משפחה המקצועי ביותר בתחומו, במקביל להיותו מתאים אליכם באופן ספציפי – משמע אדם שאתם סומכים עליו ב"עיניים עצומות" שייצג אתכם בבית המשפט.

זקוקים לעורך דין לייצוג משפטי? כך תמצאו אותו

 

בין אם אתם עומדים בפני גירושין ובין אם אתם מחפשים עורך דין פלילי או פרקליט מומחה לענייני עבודה, ישנם שני שיקולים שאתם צריכים בראש ובראשונה לקחת בחשבון והם:

 1. הניסיון והמקצועיות של עורך הדין שאתם מעוניינים לשכור את שירותיו, הוותק של עורך הדין בתחומו, האם מדובר בעורך דין בודד או במשרד מספר עורכי דין אשר מפרים ותומכים יחדיו בלקוח.

בנוסף, יש לבחון עניינים נוספים שיהוו גורם מסוים בבחירה שלכם, כאשר נושא ההמלצות הוא חשוב. כיצד תוכלו לקבל המלצות על עורך דין בתחום לו אתם זקוקים.
ישנן כמה דרכים לעשות זאת, כאשר שיטת ה"מפה לאוזן" בהחלט טובה, אך מעבר לכך גם באתרי האינטרנט של עורכי הדין הפוטנציאליים עצמם,
לעתים ניתן לקרוא המלצות של לקוחות שאותם ייצג הפרקליט ואולי אפילו מכתבי המלצה, שיסייעו לכם לבסס את ההחלטה.

לא לוותר על פגישת יעוץ שנועדה לבחון את הכימיה ביניכם לבין עורך הדין

חשוב להבין שייצוג משפטי בכל תחום שהוא, הנו תהליך רב שלבי והוא איננו עניין פשוט עבור מרבית האנשים, אשר זקוקים ליד מכוונת ואוזן קשבת ואנושית – זאת מלבד הסיוע המשפטי המקצועי הנדרש ממילא.
מסיבה זו, כדאי ואף הכרחי לבצע פגישת ייעוץ שאינה כוללת התחייבות לשכירת שירותיו של עורך הדין, אלא מיועדת בעיקר להיכרות בין אישית ובחינת האפשרות לייצוג משפטי, לרבות התייחסות לגופה של דברים.

קבעו פגישה נינוחה עם עורך הדין הפוטנציאלי ואל תחושו שלא בנוח לשאול את כל מה שעשוי להטריד אתכם, הקשור לתהליך המשפטי שאתם עומדים לחוות.
עורך דין מקצועי ומנוסה יידע לענות לכם על כל תהייה, בנוסף למתן הרגשה של ביטחון והקניית התחושה שאתם יכולים לסמוך עליו בעיניים עצומות.

סובלים מאלימות במשפחה? אל תמשיכו לשתוק

אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

אלימות במשפחה פיזית, מילולית, נפשית-רוחנית וכלכלית

כמעט חדשות לבקרים אנו עדים למקרים רבים וקשים של אלימות במשפחה.

התא המשפחתי אשר בדרך כלל אמור להיות מקור הביטחון וההגנה שלנו, עשוי במקרים מסוימים להיות המקום בו מתקיימת אלימות קשה כלפי אחד מבני הזוג או כלפי הילדים.

ישנם אנשים הנמצאים בתוך הסיטואציה של אלימות במשפחה ולמעשה הנם קורבן אולם הם אינם באמת מודעים לה, צריך לדעת כי אישה ההופכת את הזלזול בבעלה למנהג
ולשגרה או כשבעל מקנא לאשתו באובססיביות עד כדי חיטוט בחפציה הרי שגם זוהי אלימות.

הסיבה לחוסר הזיהוי בקיומה של אלימות נובע מההבנה המוטעית כי אלימות הנה פיזית בעיקרה, אך אין זה כך.

אלימות במשפחה יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מישורים

 • אלימות פיזית: כאן אנחנו מדברים על תקיפה פיזית, במסגרתה תוקף המתעלל את בן המשפחה בידיו, או מכה אותו באמצעות חפצים שונים.
 • אלימות נפשית הנקראת בפסיקה אלימות רוחנית: אלימות הבאה לידי ביטוי ביזוי והשפלה של בן הזוג, הפחדות, הקנטות, העלבות, בידוד חברתי כפוי, מניעת חיבה,
  כינויי גנאי, איומים והטלת פחד ואימה על בן המשפחה. חשוב מאוד שלא להפחית בחומרה של האלימות הנפשית,
  משום שזו יכולה לגרום לצלקות לא פחות חמורות ולעתים אף יותר, מן התעללות הפיזית.
 • אלימות כלכלית:זו באה לידי ביטוי בשליטה מוחלטת של אחד מבני הזוג במשאבים הכלכליים, היוצרת כמובן תלות מוחלטת של בן הזוג האחר בן הזוג מקבל את כל ההחלטות הכלכליות לבדו,
  ללא שיתוף או התייעצות עם בת הזוג. כך שולט הוא למעשה על בת הזוג באופן מוחלט.

איך מתמודדים עם אלימות במשפחה?

הודות לחוק למניעת אלימות במשפחה – התשנ"א 1991 עומדים לרשות נפגעי האלימות, הפיזית והנפשית,
סעדים שונים שמטרתם להגן עליהם והן על יתר בני משפחתם מפני הגורם המאיים.

בין סעדים אלו מצוי צו ההגנה.

מדובר בסעד קיצוני המוצא כנגד אדם שנקט באלימות פיזית או מילולית, ביצע עבירות מין או התעלל בצורה ממושכת בבן משפחתו,
וכן גם אדם שכנגדו קיים חשש סביר כי מהווה סכנה פיזית ממשית לבן משפחתו.

 • במסגרת הצו ניתן להרחיק אדם מביתו ומקום מגוריו.
 • לשלול ממנו את השימוש בנכס למרות זכויותיו בו.
 • לאסור עליו לשאת נשק או לבצע כל פעולה שעלולה לאיים על שלום הקורבן ובני משפחתו.

אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

לפרטים נוספים צרו קשר

אנו ממליצים להימנע מהגשת צווי הרחקה שנועדו למעשה וכביכול ליצור יתרון בתיק (ומקום שאין באמת אלימות) נסביר מדוע

ראשית וחשוב לזכור כי המדובר בצעד מאוד קיצוני המרחיק צד אחד מביתו ויותירו ללא כל קורת גג. בימ"ש לא יוציא בנקל צו הגנה,
אלא יבחן תחילה את האלטרנטיבה הקיימת בחוק ומכורח המציאות בטרם ינקוט צעד זה.

אם ביהמ"ש התרשם מאישה שהגישה צו הגנה מתוך טעמים טקטיים שיסייעו לה להתגרש מהר יותר אזי רשאית ההתרשמות השלילית הזו תלווה אותה לאורך
כל התיק ולהזכיר מדובר באותו שופט אשר יפסוק לה בעתיד במזונות הילדים וכן בענייני הרכוש.

אם ביהמ"ש התרשם שמדובר בבקשה שהוגשה מתוך טעמים טקטיים ולמעשה מדובר בבקשה קנטרנית המגיש יהיה חשוף לפסיקת הוצאות כנגדו ופיצויים לצד השני – וחבל!

בנוסף – לרוב, ההליך של צו ההרחקה לא מסתיים בביה"ד או אלא גולש ויורד לפסים פליליים.

תלונות שווא, הן מעשה לא חכם, בלשון המעטה ואף עלול להוביל אתכם להפסיד בהליך. כחלק מהליכי גירושין, מוטלים על האב דמי מזונות.
ההשלכות של תלונות השווא במשטרה, משמען  פגיעה קשה בפרנסה של האב, ובעיקר, ברישום הפלילי ובסיכוי לקבלת מקום עבודה או לעסוק במקצועות מסוימים.

חשוב מאוד לשמור על עצמכם בהליך גירושין ולהימנע מהגשת תלונות שווא ו/או להיות הצד שכנגדו מגישים תלונות שווא, חשוב לנהוג בדרך חכמה, זהירה היכולה לסייע לכם ולא לסבך אתכם.
רצוי ואף מומלץ להצטייד במכשיר הקלטה, וזאת על מנת למנוע מצבים של תלונות שווא/יצירת פרובוקציות מבחינת צד שמעוניין ליצור יתרון יחסי כטקטיקות בהליכי גירושין.

תוקפו של צו ההגנה

לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; במקרים מיוחדים בהם ינמק זאת ביהמ"ש בהחלטתו, 
יכול ביהמ"ש להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.

חשוב לדעת כי יש להגיש את הבקשה לצו בסמוך לאירוע בגינו הוא מבוקש, אחרת הסיכוי לקבלתו ילך ויקטן ככל שיחלוף הזמן.

לפרטים נוספים צרו קשר

הפרת הצו

בימ"ש יכול לדרוש מצד אלים, ערבות לקיום צו, ולדרוש בתמורה שהוא ישמור על התנהגות טובה למשך תקופה מסוימת אולם במקרים של הפרת הצו בכל זאת ניתן לפנות למשטרה או לבית המשפט.

הפרת הוראה מהוראות הצו משמעה עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ואף להגשת כתב אישום נגדו.

הוצאות ופיצויים בפניית סרק

קורים לא מעט מקרים בהם מוגשת בקשה למתן צו הגנה או הרחקה מטעמים טקטיים ואין למעשה בסיס אמתי לנטען בבקשה באשר לאלימות,
במקרים כאלו חשוב לדעת שביהמ"ש עשוי לדחות את הבקשה ואם קבע שהיא קנטרנית
יכול ביהמ"ש להטיל:
(1) הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון ביהמ"ש;
(2) פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה. או את שניהם!

הטרדה מאיימת

צו נוסף שניתן לבקש, במקרה שבו ההתנהגות מאיימת אינה דווקא כרוכה באלימות, אבל עדיין הנפגע מוטרד, נפגעת שלוות חייו, במקרה כזה הנפגע יכול להוציא כנגד בן זוגו צו "הטרדה מאיימת".

"המושג "הטרדה מאיימת" או במקורו בשפה האנגלית "STALKING" מתייחסת לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם,
ועפ"י ניסיון החיים המצטבר מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד.

מטרת חוק והצו שניתן במסגרתו היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

בהליכי גירושין אנו נתקלים רבות במעשי הטרדה של בן זוג אחד כנגד משנהו אם זה על ידי שליחת אינספור SMS,
אם זה על ידי מעקב ובילוש בלתי פוסק, אם זה על ידי איומים חוזרים ונשנים כמו "אני לא אשלם לך שקל למזונות" כאשר זה חוזר האיום ואף הולך ומחריף
הנפגע מצוי במתח, חרדה, נמנע ממנו לנהל שגרת חיים בשלווה – זכאי הוא לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת!

תקופת תוקף הצו

 • תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים.
 • בית המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה.
 • במקרים מיוחדים רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

טעמים טקטיים אסטרטגיים להגשת צו הגנה/הטרדה מאיימת

קיימים מקרים בהם מוגשת בקשה למתן צו הגנה או הטרדה מאיימת שהם למעשה בתוצאה שלהם צו הרחקה מתוך ניסיון ליצור יתרון בתיק בדרך כלל יתרון רכושי או יצירת לחץ אצל הצד השני.
דרך אחת, להשגת מדור שקט, היא להגיש בקשה לצו הגנה/הרחקה בבית משפט לענייני משפחה, במסגרת תביעת המזונות.
במסגרת הצו כבר אמרנו בימ"ש לענייני משפחה, מוסמך להוציא צו מניעה כנגד הבעל, האוסר עליו להיכנס לדירת מגורים או להתקרב לאשתו.

 

הוצאות מחוץ למזונות

הוצאות מחוץ למזונות: השתתפות הצדדים בהוצאות חריגות אחרי גירושין

מזונות ילדים הם עניין מסובך.
מרכיבים שונים מחושבים ומשפיעים על גובהם ויש להתחשב בפרמטרים רבים ושונים.
לאחר שנקבע סכום המזונות שעל הורה לשלם, עדיין יתכן והוא יידרש לשלם סכום כסף נוסף.
לפעמים זה קורה בעקבות תביעת מזונות ילדים ועקב שינוי נסיבות – במקרה שכזה מדובר בשינוי של גובה המזונות לטווח ארוך.
לפעמים מדובר במקרה חד-פעמי – סכום שיש לשלם מעבר למזונות עקב הוצאות חריגות.
האם ניתן לדרוש תשלומים מעבר למזונות עקב הוצאות חריגות? האם ישנן הוצאות חריגות שעליהן יש לשלם גם מעבר לסכום שנקבע עבור תשלום מזונות? המשך קריאה…