עורך דין גירושים

סובלים מאלימות במשפחה? אל תמשיכו לשתוק

אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

אלימות במשפחה פיזית, מילולית, נפשית-רוחנית וכלכלית

כמעט חדשות לבקרים אנו עדים למקרים רבים וקשים של אלימות במשפחה.

התא המשפחתי אשר בדרך כלל אמור להיות מקור הביטחון וההגנה שלנו, עשוי במקרים מסוימים להיות המקום בו מתקיימת אלימות קשה כלפי אחד מבני הזוג או כלפי הילדים.

ישנם אנשים הנמצאים בתוך הסיטואציה של אלימות במשפחה ולמעשה הנם קורבן אולם הם אינם באמת מודעים לה, צריך לדעת כי אישה ההופכת את הזלזול בבעלה למנהג
ולשגרה או כשבעל מקנא לאשתו באובססיביות עד כדי חיטוט בחפציה הרי שגם זוהי אלימות.

הסיבה לחוסר הזיהוי בקיומה של אלימות נובע מההבנה המוטעית כי אלימות הנה פיזית בעיקרה, אך אין זה כך.

אלימות במשפחה יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מישורים

 • אלימות פיזית: כאן אנחנו מדברים על תקיפה פיזית, במסגרתה תוקף המתעלל את בן המשפחה בידיו, או מכה אותו באמצעות חפצים שונים.
 • אלימות נפשית הנקראת בפסיקה אלימות רוחנית: אלימות הבאה לידי ביטוי ביזוי והשפלה של בן הזוג, הפחדות, הקנטות, העלבות, בידוד חברתי כפוי, מניעת חיבה,
  כינויי גנאי, איומים והטלת פחד ואימה על בן המשפחה. חשוב מאוד שלא להפחית בחומרה של האלימות הנפשית,
  משום שזו יכולה לגרום לצלקות לא פחות חמורות ולעתים אף יותר, מן התעללות הפיזית.
 • אלימות כלכלית:זו באה לידי ביטוי בשליטה מוחלטת של אחד מבני הזוג במשאבים הכלכליים, היוצרת כמובן תלות מוחלטת של בן הזוג האחר בן הזוג מקבל את כל ההחלטות הכלכליות לבדו,
  ללא שיתוף או התייעצות עם בת הזוג. כך שולט הוא למעשה על בת הזוג באופן מוחלט.

איך מתמודדים עם אלימות במשפחה?

הודות לחוק למניעת אלימות במשפחה – התשנ"א 1991 עומדים לרשות נפגעי האלימות, הפיזית והנפשית,
סעדים שונים שמטרתם להגן עליהם והן על יתר בני משפחתם מפני הגורם המאיים.

בין סעדים אלו מצוי צו ההגנה.

מדובר בסעד קיצוני המוצא כנגד אדם שנקט באלימות פיזית או מילולית, ביצע עבירות מין או התעלל בצורה ממושכת בבן משפחתו,
וכן גם אדם שכנגדו קיים חשש סביר כי מהווה סכנה פיזית ממשית לבן משפחתו.

 • במסגרת הצו ניתן להרחיק אדם מביתו ומקום מגוריו.
 • לשלול ממנו את השימוש בנכס למרות זכויותיו בו.
 • לאסור עליו לשאת נשק או לבצע כל פעולה שעלולה לאיים על שלום הקורבן ובני משפחתו.

אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

לפרטים נוספים צרו קשר

אנו ממליצים להימנע מהגשת צווי הרחקה שנועדו למעשה וכביכול ליצור יתרון בתיק (ומקום שאין באמת אלימות) נסביר מדוע

ראשית וחשוב לזכור כי המדובר בצעד מאוד קיצוני המרחיק צד אחד מביתו ויותירו ללא כל קורת גג. בימ"ש לא יוציא בנקל צו הגנה,
אלא יבחן תחילה את האלטרנטיבה הקיימת בחוק ומכורח המציאות בטרם ינקוט צעד זה.

אם ביהמ"ש התרשם מאישה שהגישה צו הגנה מתוך טעמים טקטיים שיסייעו לה להתגרש מהר יותר אזי רשאית ההתרשמות השלילית הזו תלווה אותה לאורך
כל התיק ולהזכיר מדובר באותו שופט אשר יפסוק לה בעתיד במזונות הילדים וכן בענייני הרכוש.

אם ביהמ"ש התרשם שמדובר בבקשה שהוגשה מתוך טעמים טקטיים ולמעשה מדובר בבקשה קנטרנית המגיש יהיה חשוף לפסיקת הוצאות כנגדו ופיצויים לצד השני – וחבל!

בנוסף – לרוב, ההליך של צו ההרחקה לא מסתיים בביה"ד או אלא גולש ויורד לפסים פליליים.

תלונות שווא, הן מעשה לא חכם, בלשון המעטה ואף עלול להוביל אתכם להפסיד בהליך. כחלק מהליכי גירושין, מוטלים על האב דמי מזונות.
ההשלכות של תלונות השווא במשטרה, משמען  פגיעה קשה בפרנסה של האב, ובעיקר, ברישום הפלילי ובסיכוי לקבלת מקום עבודה או לעסוק במקצועות מסוימים.

חשוב מאוד לשמור על עצמכם בהליך גירושין ולהימנע מהגשת תלונות שווא ו/או להיות הצד שכנגדו מגישים תלונות שווא, חשוב לנהוג בדרך חכמה, זהירה היכולה לסייע לכם ולא לסבך אתכם.
רצוי ואף מומלץ להצטייד במכשיר הקלטה, וזאת על מנת למנוע מצבים של תלונות שווא/יצירת פרובוקציות מבחינת צד שמעוניין ליצור יתרון יחסי כטקטיקות בהליכי גירושין.

תוקפו של צו ההגנה

לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; במקרים מיוחדים בהם ינמק זאת ביהמ"ש בהחלטתו, 
יכול ביהמ"ש להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.

חשוב לדעת כי יש להגיש את הבקשה לצו בסמוך לאירוע בגינו הוא מבוקש, אחרת הסיכוי לקבלתו ילך ויקטן ככל שיחלוף הזמן.

לפרטים נוספים צרו קשר

הפרת הצו

בימ"ש יכול לדרוש מצד אלים, ערבות לקיום צו, ולדרוש בתמורה שהוא ישמור על התנהגות טובה למשך תקופה מסוימת אולם במקרים של הפרת הצו בכל זאת ניתן לפנות למשטרה או לבית המשפט.

הפרת הוראה מהוראות הצו משמעה עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ואף להגשת כתב אישום נגדו.

הוצאות ופיצויים בפניית סרק

קורים לא מעט מקרים בהם מוגשת בקשה למתן צו הגנה או הרחקה מטעמים טקטיים ואין למעשה בסיס אמתי לנטען בבקשה באשר לאלימות,
במקרים כאלו חשוב לדעת שביהמ"ש עשוי לדחות את הבקשה ואם קבע שהיא קנטרנית
יכול ביהמ"ש להטיל:
(1) הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון ביהמ"ש;
(2) פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה. או את שניהם!

הטרדה מאיימת

צו נוסף שניתן לבקש, במקרה שבו ההתנהגות מאיימת אינה דווקא כרוכה באלימות, אבל עדיין הנפגע מוטרד, נפגעת שלוות חייו, במקרה כזה הנפגע יכול להוציא כנגד בן זוגו צו "הטרדה מאיימת".

"המושג "הטרדה מאיימת" או במקורו בשפה האנגלית "STALKING" מתייחסת לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם,
ועפ"י ניסיון החיים המצטבר מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד.

מטרת חוק והצו שניתן במסגרתו היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

בהליכי גירושין אנו נתקלים רבות במעשי הטרדה של בן זוג אחד כנגד משנהו אם זה על ידי שליחת אינספור SMS,
אם זה על ידי מעקב ובילוש בלתי פוסק, אם זה על ידי איומים חוזרים ונשנים כמו "אני לא אשלם לך שקל למזונות" כאשר זה חוזר האיום ואף הולך ומחריף
הנפגע מצוי במתח, חרדה, נמנע ממנו לנהל שגרת חיים בשלווה – זכאי הוא לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת!

תקופת תוקף הצו

 • תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים.
 • בית המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה.
 • במקרים מיוחדים רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

טעמים טקטיים אסטרטגיים להגשת צו הגנה/הטרדה מאיימת

קיימים מקרים בהם מוגשת בקשה למתן צו הגנה או הטרדה מאיימת שהם למעשה בתוצאה שלהם צו הרחקה מתוך ניסיון ליצור יתרון בתיק בדרך כלל יתרון רכושי או יצירת לחץ אצל הצד השני.
דרך אחת, להשגת מדור שקט, היא להגיש בקשה לצו הגנה/הרחקה בבית משפט לענייני משפחה, במסגרת תביעת המזונות.
במסגרת הצו כבר אמרנו בימ"ש לענייני משפחה, מוסמך להוציא צו מניעה כנגד הבעל, האוסר עליו להיכנס לדירת מגורים או להתקרב לאשתו.

 

גישה הוליסטית בגירושין

לעתים נוטים לחשוב שתיק גירושין מתנהל בבית המשפט בלבד. במציאות העבודה מתרחשת בערוצים רבים, דורשת מגוון גדול של מיומנויות ובפרט עבודה מול מספר אנשי מקצוע מתחומים שונים.
אנשי המקצוע בהם עורך הדין נעזר מסייעים לו ליצור תמונה בהירה של המצב הכספי ופירוט הנכסים של המשפחה ושל ההתנהלות של בני הזוג בקשר בניהם.
אנו נעזרים בין השאר בבעלי המקצוע הבאים:

רואה חשבון

בתיקי גירושין יש צורך לחלק ולאזן את הנכסים והזכויות הסוציאליות של בני הזוג מתוך תשומת לב לאינטרסים של כל צד ולהתייחס לרכוש כגון תכניות חיסכון, קופות תגמולים, תיקי השקעות, ועוד.
לכך יש לצרף גם מרכיבים כמו מוניטין עסקי, הכנסות צפויות על פני שנים או כאלה שנצברו על ידי אחד מבני הזוג כאשר השני תרם לכך.

בתיקים רבים יש גם צורך לבחון שווי עסק וגם בהקשר זה נהוג למנות רואה חשבון על מנת לבצע את התחשיבים.
פעמים רבות מי מהצדדים שהינו בעלים של עסק ירצה לבדוק מבעוד מועד ובטרם ימנה בית המשפט רואה חשבון את השווי של העסק במטרה להיערך לסכומים שעליו יהיה לשלם
במקרה שכזה תעשה פנייה עצמאית שלא במסגרת ההליכים לרואה חשבון במטרה לבדוק את הנושא.

פסיכיאטר\פסיכולוג

מטבע הדברים הליכי גירושין, בין אם הם גירושין בהסכמה לבין לא הם אינם נעימים לאיש ולעתים מייצרים חרדה מצד העומדים בפני ההליך, בפרט כששאלות כבדות משקל על הפרק.
כך למשל, יאלץ המתגרש להתחבט בסוגיות הכרוכות בילדים, טובתם, כיצד לספר להם על הגירושין האם לספר לחברים או משפחה, כיצד להתמודד בערכאות השיפוטיות.

בהקשר זה חשוב מאוד להסתייע בפסיכולוג אשר יהיה האדם שיאסוף את המגרש וסייע לו עם ההתמודדויות.

לעתים דווקא נוצר צורך בטיפול רפואי שאז וודאי יהיה מקום גם להיוועצות עם פסיכיאטר.

אציין כי גורמים כמו פסיכולוג ופסיכיאטר אף הם מעורבים על ידי מינוי של בית משפט שעה שבית המשפט רוצה לבחון את המסוגלות ההורית, או אם קיימת מסוכנות מינית וכדומה.

חוקר פרטי

אין זה סוד שפעמים רבות עולה שד אצל מי מהצדדים שבן או בת הזוג מוליכים אותם שולל ומקיימים קשר רומנטי עם בני זוג נוספים ו\או מעלימים כספים מבני זוגם.
בהקשרים הללו ובנושאים אחרים יש משמעות כבירה לשיתופו של חוקר פרטי אשר יסייע בהבאת ראיות להליך.

גרפולוג

לעתים זיוף של כתב יד במסמך זה או אחר הנם על הפרק ועשויים להכריע נושאים משמעותיים הכרוכים ברכוש או כספים. במצב שכזה חוות דעת גרפולוגית עשויה להיות לעזר רב.

למעשה יש משמעות רבה בראיה הוליסטית בתוך תיקי גירושין שהרי מעבר לסכסוך בין בני הזוג מעורבים גם ילדים, כספים, רכוש ועוד.
אין ספק שתפיסה הוליסטית אשר מטפלת בכל נתבך באופן מקצועי וודאי תשפר את סיכויי ההצלחה של המתגרש וכמובן גם הדרך תהיה קלה וקצרה יותר.

החלטתי להתגרש. מה עושים עכשיו?

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה שאלות ותשובות גירושין לא חייבים להיות מקושרים בהכרח עם צעקות ומריבות, ויכוחים ומאבקים. יש גם דרך אחרת להתגרש: בהסכמה. בשורות הבאות נבחן בקצרה כיצד לבצע גירושין בהסכמה.