ירושה

פוסטים

הסכם ממון

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון לפני חתונה – ומה הנקודות החשובות שהוא צריך לכלול?

אחת המגמות הבולטות בעולם המתחתנים היא גיבוש הסכם ממון טרום נישואין.
פסיחה על שלב זה נובעת לרוב מתום לב או אי נכונות לעסוק בשאלת פרק ב' בטרם עת.
היות ועיצוב העתיד מתחיל הרבה לפני שבירת הכוס, עורכי דין מובילים בתחום דיני המשפחה ממליצים להעניק להסכם מחשבה נוספת.
אחרי הכל מה הנזק שיכול להיגרם מ"פוליסת ביטוח" איכותית לשעת משבר.

חשיבותו של הסכם ממון

הסכם ממון ערוך היטב  ממלא מספר מטרות חשובות, ביניהן:

קיצור הליכים ופישוטם – יצירת פלטפורמה משפטית בדמות הסכם ברור והוגן, מסדירה את ענייני הממון בין בני הזוג, חוסכת בזמן, כסף ומאבקים משפטיים.

שלילת אינטרסים סמויים וחיזוק הזוגיות – הסכם ממון מהווה "בלם" לנישואין הנובעים מאינטרס כלכלי,
דהיינו, ניצול מעמדו הכלכלי של הצד האמיד בזוגיות. בנוסף, עצם הידיעה כי מדובר בנישואים מאהבה ולא מסיבה כלכלית, תורמת לרוגע וליציבות הזוגית.

מניעת סרבנות גט – בהסכם ניתן לקבוע תנאים מגבילים למניעת הפיכת הגט לאמצעי סחיטה כלכלי (צבירת רכוש) או רגשי (נקמה).
הסכם חתום מאפשר הגשת תביעת גירושין בביה"ד ודרישת קיום הסכם הממון ע"י הערכאות.

הגנת רכוש בנסיבות שונות – הסכם ממון מאפשר הפרדה רכושית ללא חלוקה שיוויונית במקרה של נישואים שניים.
בנוסף, מסייע בהגנת דירה שנרכשה/ נתקבלה במתנה או בירושה, מפני שיתוף ספציפי בנכס מחמת משך הנישואים.

סעיפי מפתח!

הסכם ממון איכותי מהווה חבל הצלה ממשי בעת משבר. ניתוב ההסכם לטובת הצדדים מחייב לא רק לעמידה בפרמטרים צורניים או אסמכתא חוקית,
אלא גם מחייב שימת דגש על תוכן ונוסח. עו"ד הסכמי ממון מנוסה ידע לעמוד על הדקויות ולגבש נוסח שלא יותיר מקום לפרשנויות.

בין הסעיפים העיקריים שיכללו בהסכם:

 • מועד איזון המשאבים – חוק יחסי ממון התשל"ג- 1973 חל על זוגות שנישאו החל מינואר 74'.
  תחולת החוק על זוגות אלו פירושה חלוקת נכסי השיתוף באופן שוויוני במהלך הנישואין ובפקיעתם.
  אך מה בדבר יתר הזוגות שאינם נהנים מאותה הפריבילגיה? הוספת סעיף הקובע את מועד החלוקה ללא תלות בסידור הגט הוא המענה האולטימטיבי.
  זאת מפני שלא רק מנטרל את חובת השלמת הליכי הגירושין לשם חלוקת הרכוש אלא גם מונע התדיינויות, מאבקים וסחטנות.
 • הרכוש שיחולק ואופן חלוקתו – במסגרת ההסכם ניתן להגדיר כי הרכוש שיובא לנישואין יישאר ברשות הצד שהביאו, ללא תלות במספר שנות הנישואין.
  בנוסף, ניתן להגדיר את היקף השיתוף  בזכויות הסוציאליות, הבטחת קורת גג לצד החלש יותר מבחינה כלכלית, קביעת סטנדרטים לחלוקת מוניטין.
  כספים, פיקדונות, מיטלטלין, נכסים, מניות, אגרות חוב, פיצויים, תגמולים, הכנסות או חובות שנצטברו או הובאו לנישואין- יחולקו לפי ראות עיניכם.
 • מזונות אישה – הסכם איכותי ינטרל את קלף הניגוח והמיקוח הבא בדמות מזונות.
  זאת ע"י הגדרת הזכאות, נסיבות בהן ישולמו מזונות או מדור (הזכות לדירה / קורת גג), שיעורם (כתלות בהכנסה) ופרק הזמן (כתלות בגורם לפירוד למשל).

תסקיר סעד

פערים בלתי ניתנים לגישור סביב שאלת עתידם של הילדים המשותפים, מעבירים את ההכרעה לביהמ"ש.
לשם קבלת החלטה שתשרת נאמנה את טובת הקטין וצרכיו, ביהמ"ש ממנה עזר חיצוני, דהיינו, פקיד סעד.
מינוי זה הוא פרי יוזמת השופט או היענותו לבקשת אחד הצדדים, כשמטרת העל היא גיבוש תסקיר ע"י גורם אובייקטיבי.
התסקיר, שהפך לחלק בלתי נפרד מההווי של ביהמ"ש לענייני משפחה, אמנם נכתב ע"י גורמי-חוץ, אך המלצותיו מהוות קו מנחה לערכאה הדנה בתיק.
יחד עם זאת, ביהמ"ש אינו מחויב להמלצות אלו אלא שוקל אותם עם נתוני התיק, וכמובן, רצון הילד.

פקיד הסעד- מהות תפקידו

פקידי סעד הינם עובדים סוציאליים מטעם שירותי הרווחה שמטרתם יצירת חוות דעת מקצועית בסוגיות השנויות במחלקות.
חשוב להדגיש שכשם שפקידי הסעד אינם סמכות שיפוטית כך גם פרוצדורת הפקת התסקיר אינה מובנית לפי סדרי דין ולא נידונות או מוכרעות סוגיות גירושים כלשהן.
יחד זאת, מדובר בעיקרון בתהליך קבוע הכולל-

 • מפגשים בלתי אמצעים. מחמת ייחודו של התפקיד הרגיש מפגשי פקיד הסעד מתבצעים ללא תיווך, לשם בניית יחסי אמון והידברות בין פקיד הסעד לנבדקים.
  המפגשים נערכים במספר אופנים- עם כל הורה בנפרד, עם שניהם יחד ועם הקטין, ובמספר מקומות- מרכז שירותי הרווחה, מקום מגורי הקטין ובביתו של כל הורה.
  מניעת התערבות צד שלישי הינה קריטית להליך האבחון, וכמובן, להליך הטיפולי הנלווה.
 • מתן המלצות זמניות. לאחר בחינת רצון הילד וטיב הקשר בינו לבין הוריו פקיד הסעד מעביר לביהמ"ש דו"ח המסכם את המלצותיו הזמניות.
 • שמירת חסיון נבדק.  סעיף 50 א' לפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א- 1971 מדגיש כי כל פיסת מידע המועברת לעו"ס במסגרת תפקידו,
  ע"י הנזקק לטיפולו, הינה בעלת חיסיון. הסיבה לכך נובעת מטבעו האישי של המידע הנמסר מתוך אמון כי יישמר חסוי.
  אי לכך, כל פרט שיימסר לביהמ"ש מחייב את הסכמת הנבדק, פרט שאינו מסכים כי יימסר, יצוין כי נהנה מחיסיון.

מהות התסקיר

עם קבלת צו לעריכת תסקיר, פקיד הסעד מתחיל באיסוף המידע ממקורות שונים ביניהם פגישות ותצפיות עם בני המשפחה,
ביקורי בית, התייעצות והדרכה, בדיקת רישום פלילי , וכן גם איסוף מידע רלוונטי ממוסדות חינוך, בריאות ורווחה.

לאחר סיום ניסוח המלצותיו בדבר המשמורת והסדרי הראייה ו/או התערבות טיפולית הנחוצה למשפחה, פק"ס מעביר את התרשמותו הכתובה למשפחה.
התסקיר שתורגם ממכלול של ממצאים והמלצות מוגש לערכאה לה מיועד. עם קבלת התסקיר ביהמ"ש יכול לבחור באחד מכיווני התנהלות הבאים:

–          לקבל באופן מלא/ חלקי את המלצות הפקיד או לבקש את תגובת הצדדים להמלצות אלו. קבלת ההמלצות פירושה הקניית תוקף של החלטה שיפוטית והפיכתן לצו בימ"ש.

–          לדחות את המלצות התסקיר לחלוטין בשל מחסור בנתונים או מחמת עדותם של הצדדים או הקטין.

–          לבקש חקירה נוספת.

–          להורות על המשך התערבות בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים כמו עובדים סוציאליים, עובדי סמך מקצועיים וכיו"ב.

–          במקרים מורכבים- כינוס ועדת תסקירים מקצועית המונה מנהל מחלקה או ראש צוות, לפחות פק"ס מחוזי אחד, ופסיכולוג או פסיכיאטר ילדים.
התסקיר נכתב בשיתוף פעולה וכולל את זימונם של הקטין, הוריו ובני ומקורבי המשפחה.

חשיבותו של ייעוץ מקדים 

היות ועו"ד גירושין אינו נוכח בתסקיר, עדיין מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בטרם הגעתכם לתסקיר.
זאת  לשם קבלת הסבר בדבר מהות התהליך הצפוי, והכוונה כיצד להתמודד עמו. הכוונה זו כוללת חיזוק המעלות החיוביות של הנבדק והדגשתן במהלך השיחה, איתור חולשות והימנעות מהצגתם.

 

צו קיום צוואה וצו ירושה

פטירתו של אדם עלולה להותיר סימני שאלה רבים, במיוחד כשלא הותיר אחריו הנחיות ברורות שיעצבו את עתיד התא המשפחתי.
הנחיות אלו מאוגדות בצוואה המגדירה את זהות יורשי העיזבון וחלקם בו. בעת קיומה של צוואה הלקויה בעריכתה ומשמעות הוראותיה או בהעדרה המוחלט,
נוצר פתח למאבק או להידברות וחלוקה הוגנת על פי חוק הירושה.
על מנת להימנע מסכסוכים ואי נעימויות סביב שאלת הירושה, מוטב לפנות לגורם מקצועי שיסייע לכם לעשות קצת סדר במושגים.

עושים סדר !

משרד עורכי דין  ונוטריון אביבית מוסקוביץ ישלים עבורכם את המידע החסר, ויסייע בכל האפיקים הדרושים ע"י:

 • ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ואישי.
 • חלוקה הגיונית והוגנת של הצוואה, תוך נטרול סכסוכים ופתרון סוגיות העלולות להתעורר.
 • שיתוף פעולה מלא עם גורמים העשויים לסייע בהיבטים הנובעים מהצוואות השונות (שמאי מקרקעין, יועצים פיננסיים, אנשי נדל"ן וכד')
 • סיוע בהגשת בקשה לצו ירושה לביה"ד הרבני או לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה.

צו קיום צוואה

במקרים בהם המנוח הותיר צוואה חלוקת עזבונו בין היורשים תיעשה באמצעות צו קיום צוואה. צו זה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה ומהווה אישור לניסוחה של הצוואה ומקנה לה תוקף המשפטי מחייב.
בקשה למתן הצו יכולה להיות מוגשת ע"י כל אחד מהיורשים.

חשוב לציין, הצו תקף אך ורק לנכסים הכלולים בצוואה כאשר שאר נכסי המנוח יחולקו בהתאם לחוק הירושה, באמצעות צו ירושה.
היות ומעמד הצו כמעמדו של פס"ד, הרי שלא חלה התיישנות וניתן לקבלו בכל עת דרך המאגר הממוחשב של לשכות הרשם.

צו ירושה

בהעדר צוואה או רצון היורשים לקיימה, עזבונו של המנוח יחולק בין היורשים בצו ירושה, בהתאם להוראת החוק.
מדובר בצו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון על ידי הכרעה בסוגיית זכויות היורשים.
בין היורשים הפוטנציאלים מצויים בן זוגו של המנוח, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם, ואפילו קרובי משפחה שמועד לידתם חל עד היום ה-300 מרגע הפטירה.
בהעדר יורשים, העיזבון עובר לידי המדינה.

אופן החלוקה

 • בן הזוג של המנוח- מקבל מחצית מהירושה+ מיטלטלין, לרבות מכונית של המנוח.
 • ילדי המנוח- מתחלקים בצורה שווה במחציתה השני של הירושה.
 • אחיו, אחיו והורי הוריו של המנוח- יירשו 2/3 מהעיזבון.

אם המנוח לא הותיר אף אחד מהקרובים שהוזכרו- יורש בן הזוג את העיזבון כולו.

דין אשה שבגדה עם אשה בגירושין

אישה הבוגדת בבעלה עם גבר אחר הינה אסורה עליו וכן על בועלה, גם אם מחל על מעשיה. למרות זאת, אישה שבגדה בבן זוגה עם בת מינה אינה נאסרת עליו מבחינה הלכתית,
היות ולא היה במעשה משום איסור עריות. אם כן, שאלת השאלות- האם עדיין קיימת עילה בגינה יכול לחייבה בקבלת גט? האם זכויותיה בגירושין עומדות בפני פגיעה?

בין אם את יוזמת הגירושין או בן זוגך, משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ יספק מענה איכותי למכלול השאלות הללו וייעץ לך בדבר הנוהג של הערכאות השונות בנושא.

חיוב קבלת גט

ברבות מתביעות הגירושין שהובאו לפני ביה"ד הרבני קשר ביה"ד את הלגיטימיציה של כפיית הגט על האישה בשלושה טעמים עיקריים:

 1. מדין עוברת על הדת.
 2. מדין מורדת.
 3. ידיעת הבעל כי האישה שנשא מיועדת לו בלבד לחיי האישות

ביה"ד בחיפה הגיע למסקנה דומה עת בחינת סוגייתם של זוג אשר פנה לגירושין מחמת מערכת היחסים האינטימית שקיימה האישה עם אשה אחרת בזמן נישואיה לתובע.
בא כוחה של האישה הודה באמיתות הדבר בנוכחותה. בסוף ההתדיינות ביה"ד פסק כי קיימת עילה לחיוב האישה בקבלת גט לאחר שהשווה את המקרה ל"רועה זונות".
כשם שגבר הבוגד עם אישה אחרת מונע עונתה ומאיס עליה, הרי שגם אישה הבוגדת עם בת מינה עלולה לייצר את אותו אפקט בעבור הבעל הנבגד ולהרוס את התא המשפחתי.
לכן ראה לנכון ביה"ד לכפות על האישה את קבלת הגט.

יחד עם זאת נציין כי ישנן גם פסיקות אחרות רבות אשר האשה לא חוייבה במסגרתן בגט ולא איבדה מזונת אישה וכתובתה והכל תלוי בנסיבות המקרה
שהרי בכל זאת אין המדובר בבגידת אישה עם גבר זר, אשר בוודאות הופכת אותה לאסורה על בעלה ובועלה ויוצרת חיוב בגט.

מה לעניין זכויות האישה?

הוכחה כי האישה אכן עברה על הדת היהודית, גם ללא קיומו של ציווי הלכתי מובהק בעניין, מוטלת על כתפי בן הזוג.
ביה"ד יבחן האם עמדה כוונה רעה מאחורי המעשה ומהי תדירות התרחשותו. אם הבעל מחל לאשתו למרות מעשיה והמשיך לחיות עמה חיי אישות אינו יכול להשתמש בעילה זו לשם גירושה.
סירוב האישה לקיום יחסי אישות עם בעלה מגדירים אותה כ- אישה מורדת ומהות הדבר הוא אובדן זכויות כמו מזונותיה, דמי כתובתה וחיובה בקבלת גט.

לו המעשה היה תלוי בהתנהגות הבעל כלפי בת זוגתו שהייתה מעודדת התנהגות מרדנית זו, הרי שעדיין יכלה ליהנות ממזונותיה.
אך היות ומדובר במעשה בלתי נשלט הנובע מנטייתה המינית של האישה הרי שהדרך היחידה היא להוכיח, באמצעות ליווי וייעוץ משפטי,
כי נטייתו המינית של אדם אינה עילה מספקת להאשימו באי מילוי התחייבותו ופירוק התא המשפחתי.

באילו מקרים יש להתייעץ עם עו"ד משפחה?

דיני משפחה נמנים בין הדינים המורכבים ביותר מעצם עיסוקם בענייני המעמד האישי, וכן גם בזכויות והחובות הנגזרות מחיי התא המשפחתי. מעצם מורכבותם המשפטית והשלכותיהם המהותיות בעיצוב עתידו של הפרט, קיימת חשיבות מכרעת בבחירת עורך דין הבקיא ברזי החוק עד לרמת השינוי הקל שבקלים. ייעוץ נכון, ברגע הנכון, עשוי להטות את הכף לטובתכם.

תחומי עיסוק

יש המייחסים את עיקר פועלו של עורך דין משפחה בניהול הליכי גירושין, אך האמת היא שתחת כנפיו מונחת אחריות גדולה בהרבה שגירושין רק חלק ממנה. עו"ד גירושין מוסמך לעסוק ב-קשת רחבה של נושאים שכולם מתנקזים לאותה נקודה עיקרית- הפונה ומעמדו האישי והמשפחתי.

בין הנושאים הנדונים-

 • גירושין. גישור, עריכת הסכמי גירושין, ייצוג בערכאות השונות, ניהול תיק גירושין על מכלול התביעות ( מזונות אשה וילדים, משמורת והסדרי ראייה, חלוקת רכוש וכיו"ב)
 • צוואות וירושות. עריכת צוואות, הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, גישור ירושה וכו'.
 • עריכת הסכמים. עריכת הסכם ממון לעניין חלוקת הרכוש בעת פרידה ועריכת הסכמי גירושין.
 • אימוץ ואפוטרופסות. ליווי משפטי בכל פרוצדורת האימוץ והאפוטרופסות.
 • סכסוכים במסגרת התא המשפחתי. סכסוכים שמקורם בשותפויות עסקיות משפחתיות או בחובות כספיים.
 • סיוע בהשגת סעדים זמניים. עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ, צווי מניעה וכיו"ב.

חשיבות הייעוץ

עו"ד משפחה איכותי מספק מענה אסטרטגי מהיר, ויפה שעה אחת קודם. אחת הדוגמאות הבולטות באה לידי ביטוי במרוץ הסמכויות. ברוב המקרים "קובע הטון" בהליכי הגירושין הוא הצד התובע בערכאה הרצויה לו, יחד עם זאת, לא כל אדם באמת יודע מה טוב עבורו. במצבים מעין אלו מומלץ לפנות לעו"ד הרבה לפני הצהרת כוונות ופנייה לערכאה רבנית או אזרחית, שכן "סוף מעשה במחשבה תחילה".

בנוסף, עו"ד משפחה פועל להגנת זכויות הלקוח, בין אם כשפועל כמגשר מטעמו, כשעורך את ההסכמים הנחוצים ו/או את כתב תביעתו. בעת הצורך, אף יפנה לבקשת סעדים זמניים כמו צווי הגנה ומניעה, עיקולים, וצו עיכוב יציאה מהארץ. ייעוץ משפטי על ידי מנוסה פירושו להתחיל הליך ברגל ימין.

האם ניתן לרשת את עזבונו של בן הזוג גם לאחר פרידה?

על פי חוק בהעדר צוואה בן זוגו של המנוח, שהיה נשוי לו במותו, יורש חלק נכבד מנכסיו.  לכאורה, המהלך נשמע חיובי מעצם היותו רשת הביטחון של האלמן/ה עם מות הפרטנר לחיים. אך מה קורה כשבני הזוג פרודים אך אינם גרושים? אותה "רשת הגנה," הלא היא העיזבון, יכולה להינתן לאדם האחרון שהמנוח היה חפץ להותירה לו, אם בכלל. הדבר מתבטא בשורת סרבני גט הרוצים לרשת את המסורבים, זוגות הפרודים זה מספר עשורים שלפתע "נזכרו" והחליטו להתכבד להם בירושת הנפטר ושאר מקרים שהיכו גלים בחלוף השנים והובילו את הפסיקה לעשות חושבין.

"עד שהמוות יפריד בינינו"

דיני משפחה נועדו להקל בשאלות סבוכות, אך לעתים ישנם מקרים סתומים וסתורים כמו סרבני גט המבקשים לרשת את האדם אותו הֵלאוּ בסירובם למתן גט או קבלתו. כך עולה ממקרה שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון לפני 15 שנים בעניינו של מנוח שאשתו סירבה. אשתו של המנוח סירבה לקבל את הגט ולהתגרש על כן הנ"ל קיבל היתר מביה"ד הרבני להשלים את הגט ולשאת אישה שנייה. היות וביה"ד חזר בו מחיובה לקבל את הגט נוצר מצב אבסורדי בו למנוח היו 2 אלמנות "על הנייר" שירשו בנכסיו במקום שהיורשת הבלעדית תהיה האישה שהיוותה בת זוגתו הפורמלית והמהותית בעת פטירתו. מקרה זה ומקרים רבים נוספים יצרו פתח לשלילה עתידית של אופציית הירושה על ידי פרודים.

רוצה ליהנות מכל העולמות

נעשה ניסיון ליישם את רעיון ההפרדה בין נישואים פורמליים למהותיים בעת מאבק ירושה בין אלמנת המנוח לבנו. לאחר 32 שנות נישואין, ניהלו המנוח ואלמנתו הליכי גירושים בביה"ד הרבני במהלכם הוגדרה כמורדת כי סירבה לשוב לחיי שיתוף עם בעלה והדבר עלה לה בהפסד כתובתה וזכויותיה הרכושיות. בשלב מאוחר יותר הזוג חתם על הסכם גירושים התקף מבחינה משפטית אך אלו לא מימשו את גירושיהם בפועל. 5 שנים לאחר פרידתם חזרה האישה כשהאינטרס המניע אותה הוא ירושת המנוח כבונוס הנוסף לרכוש אותו כבר קיבלה במסגרת חלוקת הרכוש, וכל זאת תוך ניצול העובדה כי נישואיהם לא פורקו באופן פורמלי. בית המשפט לענייני משפחה דחה את דרישתה בטענה כי הינה כבת זוג פורמלית אך לא מהותית, זו ערערה על פסק הדין בביהמ"ש המחוזי שביטל את פסיקתה של הערכאה הקודמת היות והבן והאלמנה הגיעו לכלל הסכמה.

מקרה שכן צלח ביישום גישת ההפרדה הוא המקרה שאירע לאחרונה בו אלמנתו של גבר שהייתה פרודה ממנו מזה  30 שנה,  שבה עם פטירתו לרשת את עזבונו. בית המשפט לענייני משפחה מחה על חוסר הצדק הטמון בדבר ודחה את דרישתה על הסף, במיוחד שזו חייה בפועל עם אדם אחר כידועה בציבור ועשוייה לרשת ירושה כפולה.

צוואה

חשיבות צוואה בגירושין

גירושין סובבים סביב סוגיות רבות הקובעות את עתידו של התא המשפחתי, המצומצם והמורחב. בקטגוריה זו נכללים, בין היתר, נושאי המשמורת והסדרי הראייה, המזונות, חלוקת הרכוש, וכמובן- דינה של צוואה. הצוואה היא כלי שמטרתו חלוקת עזבונו של המנוח בהתאם לרצונו ובדרכי נועם.

נסו כעת לדמיין אדם שנפטר בטרם הספיק להיפרד או לסיים את תהליך הגירושין באופן פורמלי ואשתו שהיוותה מושא סלידתו ירשה מחצית מעיזבונו, אותו התכוון להוריש לילדיו בלבד. אכן, מקרה לא נעים שמהווה טיפה בים של מקרים בהן לא נוסחה צוואה בזמן.

מדוע לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה תשכ"ה – 1965, נקבע כי בעת מותו של אדם עיזבונו עובר ליורשיו. ביניהם נמנים אלו הזכאים לרשת על פי הוראותיה של הצוואה, או יורשים על פי דין במקרים של צוואה פגומה או העדרה המוחלט. על מנת להימנע מחלוקה שרירותית, המהווה ברירת מחדל שעלולה לסתור את רצון המנוח, על כל אדם שפניו לגירושין לקחת את עניין עריכת הצוואה בין שיקוליו הרבים. מדוע? כי גירושין יכולים להתקיים במתכונת "גירושי בזק" אך גם יכולים להיערך כמאבק מייגע של שנים שבמהלכם אחד הצדדים עלול למות, ויורשיו על פי דין יקבלו נתח בעיזבונו למרות שמלכתחילה שרצה לנשלם לגמרי.

מי צריך צוואה?

צוואה מספקת מענה משפטי עבור אנשים המעוניינים לקבוע את היורשים הרצויים ולנשל את אלו שאינם רצויים, לרבות בן/בת זוגם. הרקע לצורך באותו מסמך "מוזהב" מורכב מ-

–          שיקול דעת מעמיק המכוון את הזוגיות לסיומה.

–          פנייה לגירושין או הימצאות בעיצומו של התהליך.

–          תהליכי גישור כשנכונותם ואמינותם של בן או בת הזוג מוטלת בספק.

–          חוסר היכולת להגיע לכלל הסכמה ולייצר הסכם גירושין.

–          הימצאות בזוגיות חדשה בטרם נסתיים השלב הפורמלי של הגירושין, והרצון כי בן/ בת הזוג הנוכחים יירשו אתכם ולא אלו שהנכם "כבולים" אליהם על פי חוק.

עורכים צוואה בחכמה!

על מנת להימנע מפסילת צוואתכם על הסף וסיכון הירושה, הרי שיש להיעזר בשרותיו של עורך דין גירושין המתמחה בעריכת צוואה. כלל הברזל הוא שמירה על יורשיכם ניטרליים בתהליך, משמע, הילד לא יהיה עד לעריכה, הנכד לא יסיע אתכם אל עורך הדין והפרטנרים החדשים בחייכם לא יסייעו לכם לשרבט טיוטות שאותן יפקססו לעורך הדין- מדוע? כי הם עלולים להפסיד את ירושתם על פי סעיף 35 לחוק הירושה.

על פי סעיף זה הפסולים מלרשת את עזבון המנוח הם-

 • עד לעשיית הצוואה – אדם שנתן חתימתו עליה כעד, ללא נוכחותו הפיזית במקום עריכתה.
 • אדם שערך וסייע בניסוח הצוואה עבור הנפטר, אפילו אם מדובר בראשי פרקים.
 • אדם שבעקיפין סייע בעריכתה. בהגדרה זו ייתכנו אינספור פעולות שאדם, המודע להיותו יורש, ביצע כדי לסייע למוריש להעביר מהכוח אל הפועל. אפילו טלפון לקביעת פגישה עם עורך הדין עבור המוריש עשוי להיות בעייתי.

כל המוזכרים לעיל נכללים בהגדרת "חשודים" למעשה שאינו כשר, גם אם כוונתם הייתה תמימה ובאמת רצו לסייע. זאת בשל חששותיה של הפסיקה מהפעלת לחצים על המוריש העלולים להטות את כוונת לבבו. על לאמת או להפריך חשדות על חוסר הוגנות הציבה הפסיקה מבחנים הכוללים- בדיקת מידת עצמאותו של המוריש ותלותו ביורש, מידת עצמאותו הפיזית וההכרתית של המוריש בעת עריכת הצוואה והאם חלה השפעה בלתי הוגנת מצד היורש. אם אחד מקריטריונים אלו חשף אקט בלתי- מוסרי, הרי שדינה של הצוואה, אף המדוקדקת ביותר, היא פסילה. לכן, אם עורכים צוואה- עושים זאת לפי הספר.

הצורך בהכנת צוואה למי ששרוי בהליך גירושין

חוק הירושה התשכ"ה 1965 קובע כי רכושו של אדם, לאחר מותו, יועבר לבן/בת זוגו וילדיו. אך מה קורה כשמדובר בבן זוג שפסק מלהיות אהוב והנכם מתנהלים מולו במאבקי גירושין? התשובה לכך היא עריכת צוואה. יש שאינם נותנים דעתם בדבר ואינם פועלים לעריכת הצוואה במהלך "פירוק החבילה" אך מדובר בצעד חשוב מאין כמוהו. צעד זה נובע מהמחשבה כי האדם ממנו נפרדים וכלפיו חשים תחושות שליליות, אינו רשאי לרשת את רכושנו. כמו כן, קיימת ההשקפה העתידית הדואגת לביטחונם הכלכלי של הילדים המשותפים ואף לבן הזוג העתידי עמו המוריש יכול לחיות את שארית חייו באושר ואהבה שלא חווה לפני כן.

קצת על חוק הירושה

חלוקת רכושו של הנפטר בין בן הזוג לילדיו מתרחשת באופן הבא:

בן הזוג יורש מחצית הרכוש בעוד החצי השני נחלק בצורה שווה בין ילדיו או נכדיו, זאת אם ילדיו נפטרו  לפניו. היה והנפטר לא הותיר אחריו ילדים או נכדים, אותו חלק בעיזבון מועבר להוריו. טיפוס נוסף ב"עץ המשפחתי" מציג לפעמים מקרים בהם כלל לא נותרו לנפטר קרובים מדרגה ראשונה, על כן הרכוש עובר לקרובים מדרגה שנייה. באם מדובר באדם ערירי, נטול כל קרובי משפחה הידועים למערכת המשפטית, המדינה יורשת את רכושו.

חשוב לציין, כי תנאי לירושת בן הזוג תלויה בהוכחת חייו המשותפים עם המנוח בתקופה העולה על שלוש שנים. בנוסף, יש אנשים שעל אף הקרבה המשפחתית אינם נוטלים חלק בירושה – אלו אנשים שהוכח כי הם קשורים למות האדם (רצח וכדומה)

כללים לעריכת צוואה

החוק דורש כי צוואות תעשנה מרצון חופשי וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של הנהנה על המצווה.

צוואה יכולה להיערך במספר אופנים ותקבל את תוקפה החוקי אך ורק אם נערכה מרצונו החופשי של בעל הצוואה וללא כל כפייה, שכנועים, הפעלת לחצים או איומים על חייו מצד היורש.

אופן עריכת הצוואה הנפוץ ביותר כולל את נוכחותם וחתימתם של שני עדים על הצוואה, נוסף לחתימת המצווה. להבדיל מכך ישנה גם "צוואה בפני רשות" הנערכת בפני רשם או שופט. צוואה יכולה להיערך ולהיחתם בכתב ידו של המצווה בתוספת ציון תאריך החתימה, אך במקרים קיצוניים בהם אדם גוסס ומנועה ממנו היכולת להביע עצמו בכתב, צוואתו תימסר בעל פה- צוואת שכיב מירע.

מקרים מיוחדים

מקרים מיוחדים מצריכים התייחסות מיוחדת. כך למשל, במקרים בהם טרם הושג גט ובן או בת הזוג כבר מנהלים חיי שיתוף עם ידוע/ה בציבור, הרי שכדי למנוע מצב בו הפרטנר הפורמאלי יירש את המנוח במקום הפרטנר לחיי השיתוף, יש להקדים ולנסח צוואה. הסיבה לכך נובעת מהוראת החוק הקובעת כי בן זוג חוקי יורש את המנוח על פני הידוע/ה בציבור. על מנת להימנע ממצב זה על המוריש להביע בצוואתו כי על רכושו להגיע לידי בן זוגו הידוע בציבור. מקרה נוסף בא לידי ביטוי בנישואים שניים במהלכם הרצון המוביל את בעל הצוואה כולל את הבטחת בטחונם הכלכלי של בן/ בת זוגו וילדיו מנישואים אלו.

ישנם מקרים יוצאי דופן בהם, למרות הגירושין, מערכת היחסים בין המנוח לגרושתו שמרו על קו חיובי. כתוצאה מכך קרו מקרים בהם המנוח הותיר מתנה לגרושתו ועל מנת שתוכל לקבלה על המוריש לעגן זאת כחלק מצוואתו.

ילדים מחוץ לנישואים

ילדים מחוץ לנישואין

ילדים מחוץ לנישואין, מוגדרים על פי שיטות המשפט הקלאסיות כבלתי חוקיים. פרוש הדבר הוא שבין הילד לאביו לא מתקיימת מערכת הזכויות והחובות ההוריות במלואה. כבר במשפט הרומי נעשה הקישור בין יחסי הורים וצאצאיהם לעקרון "המשפחה החוקית". גישתו הדגישה כי ילד שנולד מחוץ לנישואין אינו חוקי ואינו מוגדר כבנו של אביו הביולוגי. בנקודה זו נכנס המשפט העברי להגנתו של הילד, תוך אימוץ תפישת המשפחה הביולוגית הטבעית. זו מגדירה כי אהבות ואמהות נקבעים לפי הקשר הביולוגי בין ההורים לילדיהם ללא כל קשר להיוולדם מחוץ למסגרת הנישואין.

המגמה המאפיינת את העשורים האחרונים שואפת להקנות לילד, הנולד בנסיבות אלו, את אותן הזכויות הניתנות לילד רגיל, תוך שיפור מעמדו.

ילדים מחוץ לנישואין –  מעמד חוקי

המשפט הישראלי במשך עשרות שנים, כמו גם היום, נוהג לפי המשפט העברי שאינו עורך את ההפרדה המלאכותית בין הורות ביולוגית להורות משפטית. אם כי בשלב מסוים הייתה ניכרת השפעת יסודות המשפט השרעי שלפיו אם הילד נולד מחוץ לנישואין, לא נחשב לבנו החוקי של מולידו ולכן אינו חייב במזונותיו. הודות לחידוש המונח "אבהות אזרחית" על ידי בית המשפט העליון, זכויותיו של ילד זה שוות לזכויותיו של ילד רגיל. על כן במקרה של גירושין, דין מזונותיו כדין ילד שנולד להורים נשואים. בנוסף, לעניין ירושה, ילד שנולד למנוח מחוץ לנישואין והוכר על ידי אביו כבנו, יורש את אביו יחד עם ילדיו החוקיים של המנוח.

דינו של ילד שנולד מגניבת זרע

גניבת זרע הינה מושג המתייחס לתחושה אינדיבידואלית של גבר החש כי האישה עמה קיים יחסים הרתה מזרעו ללא הסכמתו, ידיעתו או רצונו. התפישה המשפטית אינה מקלה ראש בדבר טובת הילד וגורסת כי גבר המקיים יחסי מין עם אישה צריך להיות ער ואחראי לכל התפתחות כתוצאה מהמעשה.

לכן, במקרה של התעברות, בין אם בטעות או במרמה, עדיין חייב הגבר במזונותיו של הילד, וכל טענה לגניבת זרע לא תהווה הגנה בעבורו בעת תביעת אבהות. קביעת זהות האב מאפשרת לבנו לרשת אותו בבוא העת.

ירושה

לעתים מתעוררות מחלוקות ותביעות בדבר ירושתו של המנוח. חוק הירושה מאיר את התמונה הכוללת ומהווה מענה לכל סוגיה או מחלוקות "סובבות ירושה".

באופן כללי ירושה מתייחסת להעברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי הנקוב בצוואה. במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר. אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק, המדינה היא היורשת על פי דין. כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לפי הסמכות המקומית: מקום מושבו של המוריש.

ירושה – מיהם היורשים על פי דין ?

היורשים על פי דין אלו הם בן/בת זוגו של המנוח, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו ודודיו של המוריש והורי הוריו. בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין אך אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים, אלו יטלו חצי מהעזבון. אם הניח המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים, אלו ירשו שני שלישים וזאת במידה והם לא ילדים.

אם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון. אם המנוח לא הותיר אחריו קרובי משפחה, יורש בן הזוג את העזבון כולו וזאת בהנחה ואין למנוח ילדים. סדר העדיפות בחלוקת ירושה בין קרובי המנוח מתחלק כך- ילדי המוריש קודמים להוריו והוריו קודמים להורי-הוריו. ירושה נחלקת בין הילדים בצורה שווה.

זכות ירושה של המדינה

במקרה של ירושה נטולת יורשים מקרב בני משפחתו של המוריש, המדינה יורשת על פי דין. ירושה זו תשמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם בתחום שוויים של נכסי העזבון (אחרי סילוק חובות העזבון), תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים -לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש, לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו, לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין .

עורך דין גירושין לעריכת צוואה איכותית

קיימת חשיבות מכרעת בעריכת צוואה על ידי עו"ד גירושין המוסמך לכך. שכן מדובר במסמך בו אדם מצווה את חלוקת רכושו אחר מותו. בישראל נהוג הכלל לפיו הצוואה גוברת על כל הוראת חוק אחרת, כלומר אדם יכול לנשל את קרוביו בצוואה – והדבר יהיה חוקי וכשר. עריכת צוואה על ידי עורך דין גירושין מיומן מבטיחה כי הצוואה תעמוד בכל הדרישות המהותיות והצורניות הקבועות בחוק ולא תתבטל לפתע בשל סיבה כזו או אחרת. וכמובן, ניסוח מדוייק ימנע פרשנויות שונות.