כתבות נבחרות בנושא גירושין

פוסטים

כשרות בגירושין

תהליך הגירושין מעורר לא מעט מחלוקות שעיקרן צורת התנהלות התא המשפחתי "ביום שאחרי". אחת המחלוקות השכיחות סובבת סביב שאלת אופן גידול הילד וחינוכו. סוגיה שעל פניה ניתנת לפתרון אם ע"י גישור, הסכם ואף התערבות משפטית, אך מה קורה כשהפתרון משתרש עמוק באמונתו של אחד הצדדים? נוצר פער שבא לידי ביטוי כאשר אחד הצדדים שומר דת והאחר- לא, וההורה הדתי מעוניין להקנות לילדו חינוך ואורח חיים דתי. כעת נשאלת השאלה האם יכול הוא לדרוש כי ההורה החילוני יישר עמו קו בנושא כמו כשרות מזון הילד או שהפתרון אינו "דרישה" אלא מו"מ.

תשתית הלכתית

גירושין בישראל, כמו גם נישואין, קשורים בקשר הדוק להלכה היהודית. ראייה לכך הן עילות הגירושין כדוגמת "עוברת על דת משה". זו מתבססת על אישה המכשילה את בן זוגה, ובמתכוון גורמת לו לעבור על איסורי דת, כדוגמת האכלתו במאכלים שאינה כשרים, ללא ידיעתו. היה והוכח הדבר יהיה זכאי הבעל לקבל פסק דין כנגדה. אך אם הבעל ידוע כאדם שאינו שומר כשרות- העילה נפסלת. כשמדובר בסוגיית כשרות המזון במערכת הזוגית, הרי שאף ההלכה מקנה פתרון ברור. אך מה קורה כשמדובר בילד המשותף העובר בין שני בתים, כאשר באחד מושם דגש על תזונה כשרה ובאחר לא? בוחנים את כל האלטרנטיבות לפני ששוברים את הכלים!

מה האלטרנטיבות?

 • מתאם הורי. פנייה לאיש מקצוע מתחום הטיפול הפסיכולוגי או שמומחיותו בדיני משפחה כשיש פתח להידברות בין ההורים. התוצאה- ליבון העניינים הרלוונטיים מרצונם של ההורים ולא מתוך הכרח.
 • גישור. פנייה לעו"ד משפחה ומגשר בעל ניסיון בעידוד הידברות תסייע לצדדים להגיע לכלל הידברות לשם גיבוש הסדר בעל תוקף משפטי. הדבר ייצר אחידות וימנע את הבלבול הכרוך בגידול הילד בשני בתים שונים.
 • עיקרון טובת הילד. במקרים של חוסר הסכמה באופן חינוכו של הילד וגידולו, ניתן להעביר את הסוגיה לביהמ"ש או לביה"ד כאשר הלה יבחן אותה לפי טובת הילד והרצון לספק עבורו יציבות מקסימלית. מלבד רצון הילד, תבחן הוראת החוק, דיני משפחה, תסקירי פקיד הסעד וגורמים מקצועיים נוספים, המלצותיהן של ועדות בנושא.

כתובה- לא סתם מספר

לא מעט חתנים מנסים להנציח את אהבתם, קבל עם ועדה, באמצעות סכום אסטרונומי המעטר את הכתובה.
יחד עם זאת, יש לזכור כי אל הרושם היוקרתי של סכום בעל 6 ספרות, נלווית גם אחריות לא מבוטלת. זו נובעת מעצם מעמדה של הכתובה כמסמך בעל תוקף חוזי,
נפקות משפטית רחבה והשפעה על היבט יחסי הממון בין הזוג.

מה בשורה התחתונה? מוצאים את עמק את השווה בין החשש להיקרא "קמצן" לנדיבות מופרזת שעלולה להיות בעוכריכם באם ייפרע השטר.

היכן היסוד החוזי? 

הכתובה מהווה שטר המפרט את התחייבויות הבעל כלפי אשתו, דהיינו, מזונות אישה ותשלום הסכומים הנקובים בכתובה.
סכומים אלו נחלקים ל-עיקר כתובה כולל תוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה, להם זכאית האישה בעת פקיעת הנישואין (גירושים או פטירת הבעל).
השטר נחתם ע"י הבעל בנוכחות שני עדים בטרם החופה. סכומה המינימלי של עיקר כתובה עומד על 200 זוז, היה והחתן מעוניין להוסיף על סכום זה מרצונו,
דהיינו "תוספת כתובה", יחוייב בתשלום המלא בעת פקיעת הנישואין. מלבד לעיקר והתוספת, ישנו גם היבט של רישום נכסי הנדוניה שמביאה עמה האישה לנישואין (כסף, מיטלטלין, נכסים).
הבעל רשאי להשאירם לטיפול האישה או לעשות בהם שימוש ואז כבר יחויב בתשלום שווים.

זכאות וסכומים

מה יבחן בית הדין בבואו לשלם את הכתובה:

 • הבעל יוזם הגירושין אך ללא עילה מוכחת ע"פ ההלכה. במצב כזה יש יתכנות שיאלץ לשלם את הכתובה.
 • האישה יוזמת הגירושין אך עילתה מבוססת על מום המצוי בגבר בטרם נישואים וללא ידיעתה, אין-אונות הגבר,
  עקרות הגבר שבגינה במשך 10 שנים לא הצליחו להביא ילדים ולממש את מטרת הנישואין, עזיבת הבית וסירוב קיום יחסי אישות. במצב כזה ייתכן בהחלט שהאשהתקבל את כתובתה .

וכמובן ישנן דוגמאות רבות.

מחלת נפש וגירושין משמעויות

נישואין בצלה של מחלת נפש מלווים ברגשות מורכבים,
היות והמערכת המשפחתית כולה מושפעת מכך ולא רק בן/ בת הזוג החולה.

התמודדות יומיומית עם בעיות דיור, תעסוקה, אשפוז, שיקום, ואינספור קונפליקטים.
אך מה קורה כשחיים בצל המחלה כשהיא נסתרת ואף מובילה לגירושין?

עילת המומים

עילת המומים הינה עילת גירושין אובייקטיבית הנובעת ממצב בו אחד מבני הזוג סובל מפגם פיזי או נפשי הפוגע בתקינות חיי הנישואין.
בהגדרה זו קיימת התייחסות משפטית שונה בהתאם לידיעת בן/בת הזוג אודות המום והעיתוי בו הופיע.

 • מום שקיים בטרם הנישואין. היה ובן הזוג מודע לקיומו- תעמוד לו עילת גירושין, אך יחויב בדמי כתובתה.
  אם לא היה מודע  או שהמום היה נסתר ולא יכול היה לדעת על קיומו (למשל, מחלת נפש)- תעמוד לו עילת גירושין והאישה תאבד זכאותה לדמי הכתובה.
 • מום שהופיע לאחר הנישואין. היות ומדובר בתפנית שלא ניתן היה לצפתה לבעל תקום עילת גירושין אך אינו חייב בתשלום כתובה.

עילת גירושין המבוססת על מחלת נפש מצריכה חוו"ד פסיכיאטרית ואת הסכמת בן הזוג לעבור בדיקה מעין זו.
היה וקיימת התנגדות ניתן לבקש כי הערכאה המשפטית תחייבו לבצעה, דבר שבפני עצמו אינו פשוט כלל.
חו"ד זו ממלאת תפקיד חשוב לא רק בביסוסה של עילת הגירושין אלא גם בבחינת מסוגלות הורית והמלצה על קביעת משמורת.

מחיר ההסתר

מחלת נפש שנתגלתה בדיעבד מאפשרת תביעת פיצויים במישור הנזיקי. זאת מחמת הסבל שהוסב לאדם מחמת סוד מומו של בן הזוג.
ראייה לכך היא בסוגייתם של זוג שלאחר נישואין וילד משותף חתמו על הסכם גירושין והלכו איש לדרכו.
לאחר זמן מה נקרה לידי האיש מכתב מטעם המוסד לביטוח לאומי שחשף כי האישה סובלת מסכיזופרניה שבגינה קבועים לה אחוזי נכות נפשית.
החשיפה הובילה אותו לתביעת האישה עבור פיצויים בסך 183,742 ₪ וזאת מחמת המחלה שהסתירה טרם נישואיהם.
לדבריו לא היה מודע למצבה הנפשי וכעת הדבר מסביר את התנהגותה החריגה, כולל צעקותיה בלילות ואלימותה כלפיו.
בנוסף, הדגיש כי מדובר במצג שווא והתנהגות רשלנית שהובילו למירור חייו עד כדי שקיעתו בדיכאון.

בד"כ לא ניתן להשית על אדם חיוב כספי בגין מחלה נפשית שכן אינה בשליטתו, אך במקרה הנ"ל ביהמ"ש לענייני משפחה ראה במעשה האישה רשלנות.
זאת מפני שהסתירה פרט מידע שלו היה גלוי מלכתחילה, הגבר לא היה נישא לה.
ביהמ"ש חייב את האישה בתשלום פיצויים בסך 15 אלף ₪ בלבד היות והתובע לא הוכיח כי הוסב לו נזק נפשי או שנזק מסוג זה מקורו בנישואיו,
כמו כן, האישה הוכיחה כי הגבר נהג בה בקמצנות קיצונית.

מזונות אישה- מה דינם?

כל אימת שקשר הנישואין שריר ותקף, בעל חייב לזון את אשתו בהתאם להלכה היהודית.
יחד עם זאת, גם זכות זו אינה מוחלטת ועשויה להתבטל בעת בגידה, עזיבת הבית לשם מגורים עם אחר וכיו"ב.
אך מה קורה כשמדובר בעזיבת הבית המשותף מחמת מחלת נפש ולא בשל רצון להתגרש? היה ועזיבת הבעל והמגורים המשותפים הינה "ללא טעם מבורר" תנושל מהזכות למזונותיה.
אך היה והוכח כי עזיבת המעון המשותף נעוצה במחלת נפש ולא הייתה בשליטת האישה או באשמתה- זכאית היא למזונות אישה.
גם אם הבעל מצוי בזוגיות חדשה וטרם פנה סיים את ההליכים באופן פורמלי ע"י עורך דין גירושין, האישה שעזבה את מעונם המשותף בגין מחלתה (האישה החוקית),
תהא זכאית לקצבת שארים מקרן הפנסיה למרות העדר מגורים משותפים.

הסכם ממון

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון לפני חתונה – ומה הנקודות החשובות שהוא צריך לכלול?

אחת המגמות הבולטות בעולם המתחתנים היא גיבוש הסכם ממון טרום נישואין.
פסיחה על שלב זה נובעת לרוב מתום לב או אי נכונות לעסוק בשאלת פרק ב' בטרם עת.
היות ועיצוב העתיד מתחיל הרבה לפני שבירת הכוס, עורכי דין מובילים בתחום דיני המשפחה ממליצים להעניק להסכם מחשבה נוספת.
אחרי הכל מה הנזק שיכול להיגרם מ"פוליסת ביטוח" איכותית לשעת משבר.

חשיבותו של הסכם ממון

הסכם ממון ערוך היטב  ממלא מספר מטרות חשובות, ביניהן:

קיצור הליכים ופישוטם – יצירת פלטפורמה משפטית בדמות הסכם ברור והוגן, מסדירה את ענייני הממון בין בני הזוג, חוסכת בזמן, כסף ומאבקים משפטיים.

שלילת אינטרסים סמויים וחיזוק הזוגיות – הסכם ממון מהווה "בלם" לנישואין הנובעים מאינטרס כלכלי,
דהיינו, ניצול מעמדו הכלכלי של הצד האמיד בזוגיות. בנוסף, עצם הידיעה כי מדובר בנישואים מאהבה ולא מסיבה כלכלית, תורמת לרוגע וליציבות הזוגית.

מניעת סרבנות גט – בהסכם ניתן לקבוע תנאים מגבילים למניעת הפיכת הגט לאמצעי סחיטה כלכלי (צבירת רכוש) או רגשי (נקמה).
הסכם חתום מאפשר הגשת תביעת גירושין בביה"ד ודרישת קיום הסכם הממון ע"י הערכאות.

הגנת רכוש בנסיבות שונות – הסכם ממון מאפשר הפרדה רכושית ללא חלוקה שיוויונית במקרה של נישואים שניים.
בנוסף, מסייע בהגנת דירה שנרכשה/ נתקבלה במתנה או בירושה, מפני שיתוף ספציפי בנכס מחמת משך הנישואים.

סעיפי מפתח!

הסכם ממון איכותי מהווה חבל הצלה ממשי בעת משבר. ניתוב ההסכם לטובת הצדדים מחייב לא רק לעמידה בפרמטרים צורניים או אסמכתא חוקית,
אלא גם מחייב שימת דגש על תוכן ונוסח. עו"ד הסכמי ממון מנוסה ידע לעמוד על הדקויות ולגבש נוסח שלא יותיר מקום לפרשנויות.

בין הסעיפים העיקריים שיכללו בהסכם:

 • מועד איזון המשאבים – חוק יחסי ממון התשל"ג- 1973 חל על זוגות שנישאו החל מינואר 74'.
  תחולת החוק על זוגות אלו פירושה חלוקת נכסי השיתוף באופן שוויוני במהלך הנישואין ובפקיעתם.
  אך מה בדבר יתר הזוגות שאינם נהנים מאותה הפריבילגיה? הוספת סעיף הקובע את מועד החלוקה ללא תלות בסידור הגט הוא המענה האולטימטיבי.
  זאת מפני שלא רק מנטרל את חובת השלמת הליכי הגירושין לשם חלוקת הרכוש אלא גם מונע התדיינויות, מאבקים וסחטנות.
 • הרכוש שיחולק ואופן חלוקתו – במסגרת ההסכם ניתן להגדיר כי הרכוש שיובא לנישואין יישאר ברשות הצד שהביאו, ללא תלות במספר שנות הנישואין.
  בנוסף, ניתן להגדיר את היקף השיתוף  בזכויות הסוציאליות, הבטחת קורת גג לצד החלש יותר מבחינה כלכלית, קביעת סטנדרטים לחלוקת מוניטין.
  כספים, פיקדונות, מיטלטלין, נכסים, מניות, אגרות חוב, פיצויים, תגמולים, הכנסות או חובות שנצטברו או הובאו לנישואין- יחולקו לפי ראות עיניכם.
 • מזונות אישה – הסכם איכותי ינטרל את קלף הניגוח והמיקוח הבא בדמות מזונות.
  זאת ע"י הגדרת הזכאות, נסיבות בהן ישולמו מזונות או מדור (הזכות לדירה / קורת גג), שיעורם (כתלות בהכנסה) ופרק הזמן (כתלות בגורם לפירוד למשל).

גירושין כשאחד הצדדים לא חי בארץ

המודרניזציה הפכה את העולם לכפר גלובלי בו ניתן לחקור אפיקים מקצועיים ורומנטיים במדינה זרה.
מכאן קצרה הדרך אל הגירתו של בן/ בת זוג אל מחוץ לגבולות הארץ כשהרומן מסתיים.
כעת נשאלת השאלה- מה קורה כשבן הזוג הספיק להתמקם במדינה אחרת בטרם חתימתו על הסכם גירושין?

התשובה לכך טמונה בסמכות הערכאות המשפטיות בארץ ובחו"ל ובחוקים בינלאומיים המגשרים בין פעריהן.

גט באמצעות שליח

נישואים שנערכו כדת וכדין מחייבים גט לשם פירוקם. למרות שמדובר בשלב מחייב בהליך גירושין הרי שעדיין קיימת גמישות באופן סידור הגט במקרים יוצאי דופן. אלו מונים את החשש הסביר מפני סרבנות גט, העדר רצונם של בני הזוג להימצא אחד במחיצת השני גם אם המטרה היא קיום טקס ומסירת הגט וקבלתו בביה"ד  או שהיית בן הזוג בחו"ל כשזו מכבידה ומונעת את הגעתו ארצה לשם סידור הגט.

הפתרון? גט באמצעות שליח מקרב עובדי ביה"ד הממונה ע"י אחד מבני הזוג. כשלוחו של הבעל- כותב עם הסופר את גט הפיטורין ומוסר בידי האישה, אם שליחה של האישה- אחראי על קבלת הגט מידי הבעל המגרש. הלה מהווה בא כוחו של השולח ופעולותיו המשפטיות נזקפות ישירות לשולח כאילו ביצען בעצמו. המינוי הטקסי מבוצע בביה"ד בו הממנה קורא בקול את כתב ההרשאה ובעת מועד סידור הגט בא כוחו מתייצב במקומו ומחליפו. במקרים בהם אחד מבני הזוג נותר בארץ והאחר בחו"ל ביה"ד מנתב את שליחיו לאיתור בן הזוג המצוי בחו"ל לשם קבלת הרשאתו ("הרשאת כתבו ותנו") למתן גט וסידורו בארץ.

תביעה בשלט רחוק

הגשת תביעה כנגד אזרח או תושב זר מתאפשרת בכל מדינה בתנאי שעילתה מוצדקת . תביעה זו כוללת זימון הנתבע לשימוע במדינה בה הוגשה התביעה, אך מהו הנוהל הקיים בישראל כשהתביעה מוגשת בגבולותיה כנגד בן זוג החי בחו"ל?

 • בקשת אישור המצאה מחוץ לתחום. אישור המיידע את הנתבע כי הוגשה נגדו תביעה, עם קבלת האישור יש להמציא העתק כתב תביעה ולדאוג כי יימסר לנתבע. במסגרת הבקשה יפורטו- מען ודרך מסירה. לאחר המסירה, הנמען חייב להתייצב למשפט בארץ. במקרה של קושי מוצדק המונע את הופעת הנתבע במועד הנקוב, יתאפשר ייצוגו בדיונים בודדים בלבד ע"י עורך דין מייצג, עד שיתייצב בעצמו.
 • בדיקת סמכות ביהמ"ש לדון בתביעה. במקרה והערכאה בחו"ל אינה משרתת את תביעתכם , היעד הבא הוא בחינת סמכות הערכאה בישראל להתדיינות בנושא. בנוסף, תיבחן גם שאלת הדין על פיו תוכרע התביעה- דין המדינה בה דר הנתבע, או דין המדינה שהתביעה הוגשה בה. היות ומדובר באינספור כללים ( חוקי כל מדינה, חוקי הסגרה, אמנות בינלאומיות) הרי שאין מנוס מפנייה לקבלת ייעוץ משפטי ע"י עו"ד גירושין הבקיא בחקיקה הבינלאומית.
 • תביעת הגירה. הורה אשר רוצה להגר עם ילדיו הקטינים לחו"ל ללא אישור ההורה האחר, חייב להגיש תביעת הגירה בביהמ"ש לענייני משפחה. לצורך אישור הבקשה ביהמ"ש ימנה פסיכולוגים שיבחנו את טיב היחסים בין הקטין להורה האחר והשלכות המעבר הן על הקטין והן על ההורה שיישאר בארץ. לאחר בחינת טובת הילד וחוות דעתם של המומחים ביהמ"ש מתיר או שולל את המעבר. אם תותר, ייקבעו הסדרים מיוחדים.
 • אכיפת פסק- חוץ בארץ. פס"ד שניתן בחו"ל נאכף בארץ לפי חוק אכיפת פסקי-חוץ התשי"ח- 1958. זאת בתנאי שהמדינה מוסמכת לתתו, הפסק אינו ניתן עוד לערעור, החיוב ניתן לאכיפה ע"פ דיני הפסיקה בישראל ואינו סותר תקנה ציבורית והפסק בר ביצוע במדינה בה ניתן.
חלוקת משמורת

חלוקת משמורת ילדים בחגים

מאבקי משמורת בלתי פתורים, הסדרי ראייה חסרי פירוט או הסכמים שהינם "על הנייר" בלבד הם פתח לצרות, במיוחד בתקופת החגים. תקופה המהווה נדבך חשוב בחיי התא המשפחתי לפני הפירוק, וגם אחריו. אי לכך, שיתוף פעולה ואימוץ ראייה עתידית הם בגדר חובה בהסתגלות בני המשפחה למצב החדש. במילים אחרות, אין מקום לממטר האשמות ואף הזעקת גורמי שיטור ומשפט לשווא, על פני יצירת הסדר מפורט שיגן בראש ובראשונה על טובת ילדכם ויסייע לכם לשרוד את החגים בהנאה.

כיצד נוהגים ליישב את הסכסוך?

בעוד שישנם אנשים המנסים לגבש פתרון לסכסוך ביניהם, יש הפונים לסיועו של עורך דין גירושין מטעמם לשם הכרעה במחלוקת הספציפית. השורה התחתונה תהא- קבלת הפתרון המוצע או יישוב הסכסוך בין כותלי ביהמ"ש שעשוי להפנות את ההורים לאחת מיחידות הסיוע. במקרים קיצוניים, יש הפוסחים על אפשרות הגישור ופונים ישירות לגורמים משטרתיים תוך הגשת תלונה כנגד בן/ בת הזוג. בבסיס מקרים אלו עומדות אי הבנות בעניין השעה בה אמור ההורה להשיב את הילדים להורה האחר או אי הסכמה מוחלטת בדבר שהות הילד בחג עם ההורה האחר עד לכדי הפרת הסדרי ראייה בצורה בוטה.

אפשר גם אחרת!

על מנת לייצר רשת בטחון, יציבות ושייכות לילד החווה תהליך הסתגלות, חשוב לקבוע קווים ברורים לא רק לגבי משמורת ילדים, אלא גם בכל הנוגע להסדרי ראייה. איך עושים זאת?

 • עורכים הסדר מפורט ומדויק, ללא אפשרות לפרשנות זו או אחרת.
 • הוספת סעיף המורה על הפגנת גמישות האחד כלפי השני בכל הנוגע להסדר הראייה.
 • חלוקת זמן שוויונית של הילד עם כל אחד מהוריו במהלך החגים.
 • התחשבות בשוני בין ילד צעיר לבוגר מבחינת צרכיהם ופעולותיהם בימות החג, דהיינו, השתתפות בקייטנות, תנועות נוער, קורסים העשרה והשלמה לימודיים.
 • בהעדר הסדר מוסכם והנושא נדון בביהמ"ש / ביה"ד פקיד הסעד הממונה יסייע ביצירת חלוקה מפורטת של חופשות וחגים.
 • נמנעים בכל מחיר מעירוב הילדים במאבקי הכוחות בינכם. יש למנוע את חשיפת הילד לסכסוך, וכמובן, את מעורבותו הישירה.

עם קצת מאמץ אפשר להגיע להסדר ולחוות הורות משותפת בחגים גם לאחר גירושים במשפחה!

למה לא כדאי להשמיץ את בני הזוג לשעבר

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965 עומד בפני מגמה הקוראת להרחבת ה-סעדים המיושמים כנגד מפר החוק. בהתחשב בהגדלת סכומי הפיצויים עד כ-פי 6 מהנקוב בחוק, ניתן לומר ש-37 אלף שקלים בגין פרסום פוגעני בפייסבוק עומדים להיחשב כהמתקת העונש. הסכום האמור הוא פרי פסיקתו של ביהמ"ש לענייני משפחה בבאר שבע, שהגדיר את הקללות שהמטיר גבר על גרושתו ברשת, כלשון הרע.

מציאות חדשה

גירושין הם תהליך שאולי הסתיים בפן הפורמלי, אך בפן הרגשי ייתכנו עדיין משקעים וטינה שעלולים לצוף על פני השטח, אפילו וירטואלית. ביהמ"ש ב-ב"ש קבע כי למרות הדינמיקה חסרת המגבלות המאפיינת את הרשת החברתית, הרי שתכניה עדיין בגדר לשון הרע לפי אמות החוק. הקביעה נולדה על רקע מקרה של זוג שהתגרש ב-2002, וב-2011 כינויי הגנאי, האיומים והגידופים שהרעיף הגבר על גרושתו טלפונית, פנים מול פנים, ב-SMS ובפייסבוק- הגיעו לשיאים חדשים.

בין ראיות התובעת נמנו-SMS  שקיבלה מהנתבע ביוני 2011 שתוכנו: יא חתיכת פח אשפה, יא קנאית, עוד לא ראיתי אמא שמקנאה בבנות שלה. כל החיים שלך את סמרטוט רצפה מלוכלך…" . אל ה-SMS  הצטרפה גם תגובת פייסבוק ששלח הנתבע לגרושתו ב-14 ב-יולי 2011, לאחר חגיגת בת המצווה של בתם. התגובה פורסמה בפוסט בו הודתה האם למשתתפי האירוע ובה, בין היתר, נאמר: "כלבה היית ונשארת את נראית כמו ליידי בוי עלובת נפש קנאית וחולנית…"

יש עניין לציבור!

ב-18 ביולי הגישה התובעת תלונה במשטרה בגין איומים ולשון הרע, אך זו נגנזה מחמת "חוסר עניין לציבור". למרות זאת, התובעת לא נכנעה והגישה תביעת פיצויים בהיקף של 100 אלף ₪ בגין תחושת ההשפלה, הביזוי והאיום שנבעו מהפרסום. הבעל לעומת זאת טען כי גרושתו היא זו שנהגה באלימות פיזית ומילולית כלפיו ואף כלפי רעייתו הנוכחית. גירושים אמנם אינם מעניין הציבור, אך לפי השופטת רותם קודלר עייאש, פרסומם של תכנים הגובלים בלשון הרע במדיה הוירטואלית- הם כן. לכן חייבה את הנתבע בתשלום פיצויים על סך 37 אלף ₪ לתובעת.

תסקיר סעד

פערים בלתי ניתנים לגישור סביב שאלת עתידם של הילדים המשותפים, מעבירים את ההכרעה לביהמ"ש.
לשם קבלת החלטה שתשרת נאמנה את טובת הקטין וצרכיו, ביהמ"ש ממנה עזר חיצוני, דהיינו, פקיד סעד.
מינוי זה הוא פרי יוזמת השופט או היענותו לבקשת אחד הצדדים, כשמטרת העל היא גיבוש תסקיר ע"י גורם אובייקטיבי.
התסקיר, שהפך לחלק בלתי נפרד מההווי של ביהמ"ש לענייני משפחה, אמנם נכתב ע"י גורמי-חוץ, אך המלצותיו מהוות קו מנחה לערכאה הדנה בתיק.
יחד עם זאת, ביהמ"ש אינו מחויב להמלצות אלו אלא שוקל אותם עם נתוני התיק, וכמובן, רצון הילד.

פקיד הסעד- מהות תפקידו

פקידי סעד הינם עובדים סוציאליים מטעם שירותי הרווחה שמטרתם יצירת חוות דעת מקצועית בסוגיות השנויות במחלקות.
חשוב להדגיש שכשם שפקידי הסעד אינם סמכות שיפוטית כך גם פרוצדורת הפקת התסקיר אינה מובנית לפי סדרי דין ולא נידונות או מוכרעות סוגיות גירושים כלשהן.
יחד זאת, מדובר בעיקרון בתהליך קבוע הכולל-

 • מפגשים בלתי אמצעים. מחמת ייחודו של התפקיד הרגיש מפגשי פקיד הסעד מתבצעים ללא תיווך, לשם בניית יחסי אמון והידברות בין פקיד הסעד לנבדקים.
  המפגשים נערכים במספר אופנים- עם כל הורה בנפרד, עם שניהם יחד ועם הקטין, ובמספר מקומות- מרכז שירותי הרווחה, מקום מגורי הקטין ובביתו של כל הורה.
  מניעת התערבות צד שלישי הינה קריטית להליך האבחון, וכמובן, להליך הטיפולי הנלווה.
 • מתן המלצות זמניות. לאחר בחינת רצון הילד וטיב הקשר בינו לבין הוריו פקיד הסעד מעביר לביהמ"ש דו"ח המסכם את המלצותיו הזמניות.
 • שמירת חסיון נבדק.  סעיף 50 א' לפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א- 1971 מדגיש כי כל פיסת מידע המועברת לעו"ס במסגרת תפקידו,
  ע"י הנזקק לטיפולו, הינה בעלת חיסיון. הסיבה לכך נובעת מטבעו האישי של המידע הנמסר מתוך אמון כי יישמר חסוי.
  אי לכך, כל פרט שיימסר לביהמ"ש מחייב את הסכמת הנבדק, פרט שאינו מסכים כי יימסר, יצוין כי נהנה מחיסיון.

מהות התסקיר

עם קבלת צו לעריכת תסקיר, פקיד הסעד מתחיל באיסוף המידע ממקורות שונים ביניהם פגישות ותצפיות עם בני המשפחה,
ביקורי בית, התייעצות והדרכה, בדיקת רישום פלילי , וכן גם איסוף מידע רלוונטי ממוסדות חינוך, בריאות ורווחה.

לאחר סיום ניסוח המלצותיו בדבר המשמורת והסדרי הראייה ו/או התערבות טיפולית הנחוצה למשפחה, פק"ס מעביר את התרשמותו הכתובה למשפחה.
התסקיר שתורגם ממכלול של ממצאים והמלצות מוגש לערכאה לה מיועד. עם קבלת התסקיר ביהמ"ש יכול לבחור באחד מכיווני התנהלות הבאים:

–          לקבל באופן מלא/ חלקי את המלצות הפקיד או לבקש את תגובת הצדדים להמלצות אלו. קבלת ההמלצות פירושה הקניית תוקף של החלטה שיפוטית והפיכתן לצו בימ"ש.

–          לדחות את המלצות התסקיר לחלוטין בשל מחסור בנתונים או מחמת עדותם של הצדדים או הקטין.

–          לבקש חקירה נוספת.

–          להורות על המשך התערבות בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים כמו עובדים סוציאליים, עובדי סמך מקצועיים וכיו"ב.

–          במקרים מורכבים- כינוס ועדת תסקירים מקצועית המונה מנהל מחלקה או ראש צוות, לפחות פק"ס מחוזי אחד, ופסיכולוג או פסיכיאטר ילדים.
התסקיר נכתב בשיתוף פעולה וכולל את זימונם של הקטין, הוריו ובני ומקורבי המשפחה.

חשיבותו של ייעוץ מקדים 

היות ועו"ד גירושין אינו נוכח בתסקיר, עדיין מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בטרם הגעתכם לתסקיר.
זאת  לשם קבלת הסבר בדבר מהות התהליך הצפוי, והכוונה כיצד להתמודד עמו. הכוונה זו כוללת חיזוק המעלות החיוביות של הנבדק והדגשתן במהלך השיחה, איתור חולשות והימנעות מהצגתם.

 

חלוקת בעלי חיים בגירושין

נישואין הם כעסקת חבילה שעם פירוקה אין מנוס מחלוקה. חלוקת זכויות פנסיוניות, נכסים, כספים ואף בעלי חיים.
ראייה לכך רואים במקרה שהובא לבית משפט השלום בנצרת בו בני זוג מאזור הצפון הגיעו לכלל מאבק סביב שאלת התוכים המשפחתיים.
|התובעת טענה כי התוכים מהווים רכישה משותפת ולכן דרשה את אחד התוכים או את שוויו בכסף, אך הבעל נותר בסירובו.

חלוקת רכוש

עם החלטת בני הזוג על גירושים, התעוררה מחלוקת סביב חלוקת הרכוש המשותף. בלב המחלוקת עמדו צמד תוכים מסוג ג'אקו שמהם איש מבני הזוג לא הסכים להיפרד.
התובעת בתביעתה הדגישה כי התוכים הוזמנו מראש ונרכשו ע"י בני הזוג במסגרת הנישואים.
יתירה מכך,  ציינה כי עלות תוכי אחד הינה 5,800 ₪, אי לכך, עלותם הכוללת 11,600 ₪, והוסיפה כי הם בעלי כישורים מיוחדים כמו דיבור וחיקוי.
השורה התחתונה מבחינת התובעת הסתכמה בקבלת צמד התוכים, אך עם סירובו התקיף של בן הזוג, זו הציעה על חלוקה שוויונית (תוכי לכל אחד מהצדדים).
גם הפעם נתקלה בסירוב בטענה כי הפרדה בין התוכים, לאחר שנה של "חיים משותפים", תסב להם נזק.

בסופו של יום

התביעה הוסיפה להתנהל כאשר המוצא האחרון לסיומה של הסאגה הוצע ע"י התובעת וכלל תשלום בהיקף של מחצית משווי התוכים.
למרות זאת, עדיין נתקלה במענה שלילי ומספר ימים לפני עזיבת בן הזוג את דירתם המשותפת, הלה לקח את התוכים בזמן שהייתה בעבודה.
התוכים נלקחו לבית הוריו ללא ידיעת האישה או הסכמתה. לשם סיום הפרשייה ביקשה התובעת כי ביהמ"ש יפסוק כי זו תקבל לידיה את אחד מהתוכים או לחילופין,
תמורה כספית בגינו וטענה כי זהו התנאי היחידי בעטיו תסכים לגישור.

עו"ד גירושין מטעם הנתבע סיכם " מרשי הציע חלופה אחרת ומוכן לוותר על רכוש אחר בעלות דומה לטובת העניין, אך לתובעת יש אינטרסים אחרים ולכן היא לא הסכימה.
היא דורשת תשלום, דבר שקשה לנתבע כרגע לתת בשל מצב כלכלי רעוע או תוכי אחד, שקשה לו מאוד לוותר עליו, מאחר שנקשר אליהם מאוד בשנה האחרונה."

להתגרש מבוגדת

עילות הגירושין המיוחסות לבגידה נחלקות על פי רמת הוכחתה בפועל. כך למשל, "מעשי כיעור", המעוררים חשד מוצדק בדבר בגידה, מאפשרים לגבר לגרש את אשתו גם ללא הוכחה ממשית.
זאת לעומת אישה ש"זנתה תחת בעלה" שבגידתה הוכחה, הבעל מחויב לגרשה והיא אסורה לו על אף שמחל לה על מעשיה.
מלבד חובת גירוש האישה רף ההשלכות בגין בגידה שהוכחה מקנה לבעל יתרון משמעותי בגירושין.
על מנת לייצר אסטרטגיה מנצחת גם במצב של שבר, חשוב לאמץ מספר הבנות בסיסיות שיקנו לנבגד את אותו יתרון מיוחל עת פירוק החבילה.

מזונות אישה

מזונות הילדים אינם נפגעים כהוא זה מחמת הבגידה, לעומת זאת, מזונות האישה עלולים להישלל ממנה לחלוטין.
התנאי לקבלת ה"פטור" מתשלום מזונות אישה הוא הוכחה חד משמעית בדבר "זנתה תחתיו".
אם מלכתחילה משתכרת די צרכיה, הרי הטיעון לשלילת מזונותיה עומד בפני מבחן רמת החיים אליה הורגלה.
אם הכנסתה אינה משלימה לכדי רמת חיים זו תהא זכאית להשלמה, אם משכורתה מספקת לא תהא זכאית למזונותיה.

זכויות ברכוש ובזכויות סוציאליות

בעל אשר בגד באשתו זכויותיו ברכוש לא ייפגעו, לעומת זאת, אישה שבגדה בבעלה עלולה להיות מנושלת מזכויותיה ברכוש ולקבל רק את שנותר מהנדוניה – זאת בהתאם להלכה בלבד.
יחד עם זאת, החוק בישראל שולל אפליה זו ומדגיש כי בעת איזון המשאבים יחולק רכושם של בני הזוג באופן שווה, למעט מקרים של חלוקה שהוגדרה מראש פרי הסכמת הצדדים.

למרות חוסר הרלוונטיות הטמון בבגידה לעניין חלוקת הרכוש, הרי שלאור פס"ד תקדימי שניתן ע"י ביה"ד הרבני הגדול- לא כך הדבר בעניין הזכויות הסוציאליות.
במידה ותיק גירושין, לרבות עניינים טעוני כריכה, נדון בביה"ד הרבני יוטלו סנקציות מוניטריות על האישה שישללו ממנה עד כמחצית משווי זכויותיו הסוציאליות של בן זוגה מיום נישואיהם ותאבד את דמי כתובתה.
זכויות סוציאליות אלו כוללות קופת גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופיצויי פיטורין שהיו מגיעים לידי המגורשת מבן זוגה, עת גיבושם בפועל, אלמלא בגידתה.
חשוב לציין כי סנקציות רכושיות אינן מוטלות על האישה בבית משפט לענייני משפחה.