פוסטים

בן מרדן

חובות ההורים כלפי ילדיהם אינן נפסקות עם "פירוק החבילה", כך גם חובות הילד כלפי הוריו. אלו מונות, בין היתר, את מצוות כיבוד אב ואם ויראתם. כיבוד אב ואם עיקרו בעשיית מעשה עבור ההורה והיראה כוללת הימנעות מכל פגיעה בו. בן מרדן פוסח על שני הסעיפים כשמסרב על שמירת קשר עם אביו או עם אמו האחראים על מזונותיו, אינו מכבדם, ממרה את פים ומעליבם. על מנת להימנע ממצב זה קיימת חשיבות להכיר את המושגים ולמנוע פגיעה במזונות הילד.

מיהו בן מרדן?

התנהגות סרבנית שבגינה בית המשפט יכריז על ילד כ-"בן מורד", הינה קיצונית מאוד במהותה. זו כוללת ביטויים פוגעניים ומעליבים, חוסר כבוד במידה המקובלת והראויה, אי ציות הילד להסדרי ראייה שנקבעו וסירובו לקיום קשר רציף עם ההורה. מרידה זו לרוב מכוונת כלפי ההורה בעל הסדרי הראייה אך כבר קרו מקרים קשים בהם הילד מרד בהורה המשמורן. חובת כיבוד הורים אינה מאפשרת לילד "להתנער" ממנה למעט מקרים חריגים בהם האשם אינו מצוי בקטין. דיני משפחה העוסקים במזונות הילד מציגים מבחן מחמיר להתנהגות הילד שתסתכם בשלילת מזונותיו והיא- התנהגות מחפירה, גם אם אינה מכוונת לפגיעה בהורה אלא זוהי תוצאתה הטבעית.

לפני הכרזת בן מורד

היות והכרזת ילד כ-בן מורד נושאת משקל רב לעניין מזונותיו, הרי שביהמ"ש בוחן היטב את חובות והזכויות של הורי הילד כלפיו ואת הנסיבות והגורמים העומדים בבסיס מערכת היחסים העכורה. בין הגורמים הללו מצויים:

 • התנהגות ההורה שעוררה את המרידה. חוסר התייחסות וניכור שנתקיימו עוד הרבה לפני הגירושין, אלימות פיזית ומילולית ושאר התנהגויות שליליות שהיוו טריגר להתנהגות הנוכחית של הילד כלפי ההורה.
 • הבן כ-קורבן למלחמת הורים. אי ציות להסדרי הראייה או מרידת הילד בהורה עלולה להתקיים בעידודו של ההורה המשמורן או להוות ביטוי למלחמות ההורים על חזקת הילד. במקרים בהם ביהמ"ש ישקול את טובת הילד, שככל הנראה אינה כוללת את הגבלת זכויותיו במזונות כשאינו אלא קורבן בעצמו.
 • גילו של הילד. שלילת מזונות הילד או הפחתתם הינה צעד קיצוני במיוחד כשמדובר בגילו של הילד. הפסיקה מבדילה בין בגיר לקטין בעניין נסיבות מרידתו וחומרתה. ההיגיון העומד בבסיס השונות הוא שילד בגילאי 14-15 יודע מהי התנהגות משפילה, מעליבה ושאינה מכבדת וכן גם את השלכותיה. זאת בשונה מקטין שהתנהגותו אינה תוצר של שיקול דעת או הבנת מהות מעשיו אלא היא פרי של מצב נפשי.

השלכות ההכרזה

עם הכרזת הילד כמרדן – יוכל הורה לבקש הפחתת מזונותיו או ביטולם כליל, ופרנסת הילד מוטלת על ההורה המשמורן, בתנאי שיכול לפרנסו. במידה ואין ביכולתו של ההורה המשמורן לעשות זאת, הרי שההורה שיש לו הסדרי ראייה מחויב להשלים את מזונותיו מדין צדקה. זאת כתלות במסוגלותו הכלכלית לאחר סיפוק צרכיו והסמוכים בשולחנו, וללא כל התחייבות לשמירה על רמת חיים קודמת.

הפחתת דמי המזונות עשויה להיות זמנית ואף קבועה, אך קיימים כללים לביצועה:

–          מזונות קטין ישללו מחמת מרידה רק מעל גיל 6. מזונות קטין שגילו מתחת לגיל 6 יישמרו גם אם מופרות הוראות המשמורת והסדרי הראייה.

–          האב פטור ממזונות הקטין כל עוד פעולה זו לא תסב מחסור לקטין עד כדי חרפת רעב.

מה עושים?

קיימת חשיבות עליונה במעלה להידברות ושמירה על קשר יציב ותקין, ולא גרירת הילד לכדי סכסוך ישן נושן. כמו כן, על ההורים הקפיד על קיום הסדרי הראייה ולהדגיש את חשיבותם בפני הילד. יתירה מכך, חינוך הילד אינו בטל עם "פירוק החבילה", לכן חשוב להטמיע את חשיבות כיבוד ההורים, במיוחד כיבוד ההורה המשמורן האמון על כלכלת ילדו.

הוצאת דיבה בגירושין

חוק איסור לשון הרע נולד לשם מניעת ניצול חופש הביטוי והפיכתו לבמה עבור אמירות פוגעניות. אחד הביטויים ללשון הרע היא הדיבה אשר בין אם נעשית בדיבור, בכתב או דרך המדיות השונות, היא מייצגת אמירה שקרית. מסיבה זו הוצאת דיבה מהווה עוולה נזיקית המחייבת את פיצוי הניזוק בסכומים שלעתים נאמדים במאות אלפי שקלים עם הוכחת הפגיעה בו במזיד.

בתביעות גירושין רגשות הכעס והנקם עלולים בקלות להשתלט ועניין אישי, מאחורי דלתיים סגורות, יכול בקלות להפוך לנחלת הכלל. על מנת להימנע מתביעה דיבה בשל שיתוף השכנים והמשפחה בהסתייגויות שלכם מבן/ בת הזוג, שמרו את האמירות לביה"ד או לבית המשפט שם התכנים יהיו חסינים מפני תביעת דיבה.  

הגנות שמספק החוק על לשון הרע בגירושין

סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע מגדיר כי ישנם פרסומים המוגנים מפני תביעת דיבה. תחת קטגוריה זו מצויים כתבי הטענות המוגשים לערכאה הדתית או האזרחית, וכן כל פרסום שנעשה ע"י בעל הדין במהלך הדיונים בפני שופט, בורר, חבר של בי"ד דתי וכל ישות בעלת סמכות משפטית.

הגנה זו משמרת את אינטרס הציבור בכך שמאפשרת לבעלי הדין ולעורכי דינם להציג טענותיהם בחופשיות מול הערכאה או כל ישות משפטית בעת ההליכים, ללא חשש מתביעה.

יחד עם זאת, הדעות חלוקות נוכח מהות היקף חסינות התכנים מפני תביעה. יש הטוענים כי חסינות זו מוחלטת לעומת הסוברים כי זו חסינות חלקית, בעיקר במקרים של לשון הרע המוגדרת כ"זדונית ומרושעת".

כתבי טענות המוגנים על פי חוק

כתבי הטענות המוגשים לערכאות השונות, ע"י בעל הדין או בא כוחו, חסינים מפני תביעת לשון הרע או פגיעה בפרטיות. בין כתבי טענות אלו מצויים:

כתב תביעה. עו"ד גירושין מבססים את כתב התביעה על אפיונו האישי של הנתבע. ללא פרטים אלו התביעה ריקה מתוכן שאמור לקדם את הלקוח בתביעתו, כך שההתייחסות אליהם הינה בלתי נמנעת.

כתב הגנה. לעתים ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. על כן, על שהנתבע יוכל להוכיח חפותו לעתים עליו להציג את הפרטים הבלתי נעימים המאפיינים את הצד התובע.

בקשת סעדים זמניים. כל עתירה לסעד זמני בעתות סכסוך סביב שאלת רכוש, מזונות או משמורת יכולים להגישם גם אם בתוכנם שזורות אמירות לגבי הצד השני. יחד עם זאת, קיימת חשיבות מכרעת בבקשת הסעד בצורה הנכונה אחרת לא יינתן ותוכנו יהווה עילה לתביעה כנגדכם.

תביעת לשון הרע כנגד בן/ בת הזוג- אימתי?

ה-הגנות המצויות בחוק אינן חלות במקרים מסוימים בהם ניתן לתבוע את מוציא הדיבה. בין מקרים אלו נמנים:

 • בעת פניית בן/בת הזוג למשטרה בתלונת שווא שעיקרה השגת יתרון אסטרטגי בהליכי הגירושין.
 • בעת פרסום דיבתו הרעה של בן/ בת הזוג בקרב בני משפחה כשתכנים אלו אינם עניינו של הציבור.
 • תיעוד כל פנייה ופרסום לשון הרע  בקרב השכנים עלול להוות עילה לתביעה.
 • הוכחת נזק שנגרם מחמת האמירות שתועדו.

נחלצים מהמצב על ידי ייעוץ משפטי!

גירושין הוא תהליך אמוציונלי שבן רגע יכול להפוך לתביעת דיבה כשהרגש מעפיל על שיקול הדעת. על מנת להימנע מתביעות נספחות חשוב לפנות ל-עו"ד מקצועי ואנושי שיכול לייצר הידברות באווירה חיובית ומכובדת. בנוסף, עורך דינכם יסייע לכם ביצירת סדרי עדיפויות תוך הימנעות מניצול הגירושין כבמה להטחת עלבונות המהווים עילה לתביעת דיבה. במסגרת הייעוץ יובהרו ההשלכות  המשפטיות של שיתוף הציבור בעניינכם, במיוחד כשעוולת הדיבה מצויה במרחק מילים ספורות מהלשון.

בית הדין הרבני ומירוץ הסמכויות

חוק שיפוט בתי דין רבניים, תש"ג- 1953, מקנה לערכאה הדתית את מעמדה כאוטוריטה שיפוטית לענייני נישואין וגירושין של יהודים, אזרחי המדינה או תושביה. ערכאה זו יונקת את פסיקתה מהדין העברי ושופטת ברוח ההלכה, ומכאן שונותה הרבה מהערכאה האזרחית. שונות זו בלוויית סמכויות המקבילות לשתי הערכאות הולידו את מרוץ הסמכויות. מרוץ שתחילתו, כבר משלב בחירת הערכאה, יקבע את סופו. אך ראשית חכמה- היכרות עם ביה"ד הרבני.

סמכות  שיפוטית

ביה"ד הרבני בעל סמכות בלעדית בנושאי נישואין וגירושין של בני הדת היהודית. בנוסף, ערכאה זו בעלת סמכויות המקבילות לסמכויותיה של הערכאה האזרחית, בכל הנוגע לעניינים הנכרכים בתביעת הגירושין- חלוקת רכוש, מזונות אישה, משמורת והסדרי ראייה. מזונות ילדים נידונים בבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם כן קיימת הסכמת שני הצדדים להתדיין בה בביה"ד הרבני.

על מנת להקנות את סמכות הדיון לביה"ד בעניינים שבכריכה יש לעמוד במספר תנאים- כנות התביעה והכריכה של נושאים אלו אליה, וכמובן, העדר תביעה דומה שנעשתה קודם פניית התובע/ת לביה"ד הרבני. היה והתביעה אינה עומדת באחד מתנאים אלו, הסמכות הדיונית בנושאים אלו עשויה לעבור לחזקת בית המשפט לענייני משפחה, ללא התחשבות בקדימות הגשת התביעה בביה"ד הרבני.

מהות המירוץ

עצם קיומן של ערכאה דתית ואזרחית הפועלות במקביל יצרה את המרוץ הבלתי נמנע, הלא הוא "מירוץ הסמכויות". בבסיסו עומד העיקרון על פיו הערכאה בה הוגשה קודם הבקשה/ תביעה תקבל את הסמכות הבלעדית לדון בעניינה. בטרם "רצים" חשוב להיוועץ בעורך דין גירושין שיכוון את הלקוח לערכאה שתטיב לשרת את האינטרסים שלו, בהתאם לנסיבות. במקרים בהם ישנו חוסר בהירות מחמת תביעה שהוגשה ע"י כל צד בערכאות שונות, נעזרים בכללי המפתח של בג"ץ פלמן.

גירושין בביה"ד הרבני- הכיצד?

אין גירושין ללא עילה מוצדקת. עילות הגירושין נחלקות לעילות אובייקטיביות הדנות במצבו הבריאותי, פיזי ונפשי של בן הזוג שאינן בשליטתו, ועילות שאינן אובייקטיביות ודנות באשמת בן הזוג הנובעת ממעשיו (סירוב קיום יחסי אישות, בגידה, הכשלת הצד השני בקיום הדת היהודית וכד').

עליכם לנסח עילת גירושין בצורה מפורטת וברורה בלוויית כל פרט שיתמוך בעילתכם (אישורים, מסמכים, תצלומים, תאריכים חשובים – שהושגו באופן חוקי!). היזהרו מעילות סותרות שיגרעו מאמינותכם בקרב הדיינים.

שיתוף פעולה בסיסי. לכל ההליכים המתקיימים תחת קורתו של ביה"ד הרבני על הגבר והאשה להגיע יחד, למעט פתיחת תיק גירושין. אל הדיונים יתלווה אליכם עו"ד גירושין מטעמכם.

בחירת עורך דין לגירושין

ברית הזוגיות אינה ברית עולם. מתחת לחופה אפשר ורצוי להתחייב ש"רק המוות יפריד בינינו". במבחן המציאות, הפרידה מתקיימת הרבה לפני המוות ואצל רבע מהזוגות הנשואים עם ילדים. מסיבות רבות ומגוונות הזוגיות עולה על שרטון. החיים המשותפים הופכים לבלתי נסבלים. אין מנוס מפירוק החבילה שכוללת ילדים ונכסים פיננסיים. איך מפרקים את התא המשפחתי, כיצד מחלקים את הרכוש המשותף, מי נשאר עם הילדים ומי נאלץ להסתפק בהסדרי ראייה. אלו הסוגיות הדחופות והבוערות הדורשות את פתרונן.

בני זוג שהחליטו להתגרש והם נקיים מאמוציות שליליות ונקמניות, עשויים להשלים את ההליך לכלל הסדר מוסכם, הוגן ומספק, שכל שנותר לו, זה לקבל גושפנקא של בית המשפט לענייני משפחה. כמה כבר כאלה זוגות אתם מכירים? מעט מאד. הרוב לא מסוגלים להגיע להסכם גירושין ללא ליווי וייעוץ צמוד של עורכי דין המתמחים בדיני משפחה. הצורך החיוני בהתקשרות עם עורך דין גירושין מנוסה ומיומן, לא נובע רק מהעובדה שמישהו צריך להרגיע את בני הזוג הסוערים אלא ובעיקר, כדי להנחותם בסבך דיני המשפחה והפרוצדורה הנהוגה בבית הדין הרבני, בבית המשפט לענייני משפחה ואפילו בהליך הגישור, למקרה שבני הזוג בחרו ללכת בו.

גם במקרה של החלטה להתגרש, לעיתוי בבחירת עורך דין יש משקל נכבד וקריטי. ככל שאחד מבני הזוג יקדים לבחור בעורך הדין המנוסה והמומלץ לייצגו בכל הליכי הגירושין שנפתחו, ישתפרו סיכוייו לזכות בתוצאה שתשרת טוב יותר את מטרתו. עורך הדין ימליץ לו איך להתכונן, אלו מסמכים לאסוף ולתייק, אלו בדיקות רקע כלכליות יידרש לבצע, כדי למפות את הנכסים המשותפים שהצטברו במהלך החיים המשותפים, היכן ומתי לפתוח תיק גירושין, כיצד ינוהל התיק בבית המשפט, האם עדיף ניהול משפט על גישור,כמה ישלם דמי מזונות, האם לערב את הילדים, עד כמה להימנע משיחות עם בני משפחה והמעגל החברתי הסובב והאם לנתק מגע מבת הזוג החדשה שהיא העילה לגירושין, לפחות עד לחתימה על הסכם הגירושין. כל העצות שעורך הדין מסוגל לנפק לבן הזוג, נועדות בעיקרן לשרת את האינטרס שלו, לחסוך ממנו עימותים מיותרים וביצוע שגיאות טקטיות שינוצלו על ידי הצד השני, שגם הוא כמובן בחר בעורך דין אחר שייצג אותו.

יש לא מעט זוגות שנכנסו להליך גירושין והם מתייחסים אליו ונוהגים בו, כאילו מדובר במלחמה לכל דבר. מלחמה שמונעת מרגשות שליליים ומשקעי מרירות, תתקשה להתנהל בצורה חכמה ועניינית המותאמת לדרישות החוק ותוצאותיה צפויות להיות נפסדות. את הזירה הרותחת צריכים בני הזוג להשאיר לעורכי הדין שזו אומנותם ותורתם. הם מכירים את כללי המשחק. על בני הזוג המתגרשים לסמוך על שיקול דעתם ומיומנותם של עורכי הדין המוליכים אותם לקראת הסדר. ההולכה, אסור לה שתהייה בעיניים קשורות. על בני הזוג להיות ערניים, לשאול שאלות, לבקש כל הזמן הבהרות למשמעות ההליך וההחלטות שמתקבלות בעניינם. כדאי להם להתייעץ עם גורמים נוספים שבקיאים בדיני משפחה. אם מתברר להם שעורכי הדין שמייצגים אותם, עולים על מסלול שסופו הסכם גירושין כושל ולא ראוי ובמקרים קיצוניים פיצוץ של ההליך בטרם הושלם, זה הזמן, לעשות חושבים, לשקול את כל הנתונים המצטברים ולקבל החלטה בדבר החלפת עורך הדין. זה כדאי וחשוב ויפה שעה אחת קודם.

המאמר נכתב על ידי עו"ד איילת שיים מור העוסקת בייצוג גברים ונשים בהליכי הגירושין ובכל הנוגע לדיני המשפחה שלנו.

צו עיקול במסגרת תביעת מזונות

אחת הדרכים להבטחת קיומו של פסק דין עתידי ומניעת עקיפתו בדרכים לא כשרות, היא- סעדים זמניים!
בין סעדים אלו עומד איתן צו העיקול המוצא בתביעות שעיקרן רכוש ומזונות כאשר מטרתו לסכל את ניסיונות הברחת הרכוש

והאחזקות הכספיות על ידי הצד שכנגד וכן לאפשר את ביצועו של פסק הדין לכשיינתן.
במשרד עורך דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ פועלים נמרצות להגנת זכויות הלקוח, וכדי להבטיח זכויות אלו המשרד לא יהסס לפנות לבקשת הסעד הזמני הנחוץ לכם.

כיצד נוהג החוק?

אל צווי עיקול בתביעת מזונות מתלוות הוראות מיוחדות הדנות ב- היקפו הכספי של צו העיקול.
היקף זה מוגבל לסכום מזונות הנתבע עבור פרק זמן של שנתיים, למעט מקרים מיוחדים בהם בית המשפט רואה לנכון להורות אחרת.

ההליך קובע את מהות הצו!

צווי עיקול משתנים בהתאם להליך במסגרתו מוצאים. אי לכך צו הניתן במסגרת תביעה שעיקרה בדיני משפחה שונה מ-צווי עיקול הניתנים בהליכי הוצאה לפועל.
צו עיקול הניתן בתביעות רכושיות, כספיות או תביעות הדנות בהיקף המזונות, בעל מעמד פורמלי בלבד.

משמע, הליך העיקול נעשה רק ברישום ואף נכס או אחזקות כספיות אינן מועברות לחזקת המבקש.
זאת מפני שההליך נועד למנוע הברחת רכוש, מכירת נכסים ו/או משיכת האחזקות הכספיות ע"י הצד הנתבע עם היוודעו על דבר התביעה.

בנוסף, בתום התביעה וחתימת התיק לרוב בטלים גם העיקולים, לעומת זאת, צווים שהוצאו בהליכי הוצאה לפועל הנם גם ברי מימוש.
משמע, אם אדם חב לאחר סכום כסף, ברגע שהוציא צו עיקול על אחזקותיו הכספיות של החייב יכול לממש צו זה באמצעות ההוצאה לפועל.
כספו של בעל החוב יועבר לזוכה בתביעה לשם כיסוי החוב.

מה עליי להוכיח?

בבואכם לבית המשפט עליכם להוכיח את עילת התביעה ואת קיומו של חשש סביר וממשי הגורס כי נכסים וכספים יוברחו בהעדר צו עיקול.
כמו כן, הגשת בקשה לסעד זה, במיוחד אם מתבצעת במעמד צד אחד, מחייבת הוכחת תום לב וניקיון כפיים.
לשם מניעת מצב בו צו העיקול יתבקש שלא כדין, על מבקש הצו להגיש לביהמ"ש ערבות אישית וערבות צד שלישי לפיצוי הצד שרכושו עומד
לעיקול במקרה של עיקול ממניעים כוזבים.

חשיבות הקלטות ותיעוד בגירושין

איסוף חומר ראייתי ובניית תיק גירושין כבר למן תחילת ההליך יקנו לכם יתרון משמעותי עוד הרבה לפני הצהרת כוונותיכם בפני בן/בת הזוג. מדוע? בפשטות, בן זוג שידע מראש על כוונתכם עלול להסתיר כל פיסת מידע  או נכס העשויים לשרת את תביעתכם. על מנת להימנע ממצב זה קיימת חשיבות עליונה למלאכת איסוף הראיות באופן  שישמר את קבילותן בבית המשפט. דרך המלך להשגת מטרה זו טמונה בהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

במשרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ תיהנו מייעוץ והכוונה מקצועיים החל מהכוונה מדוייקת לגבי הראיות הנחוצות לתיקכם ועד האמצעים הכשרים להשגתם.

אלו ראיות ישרתו את תיקי?

טיבן של הראיות נחלק לשני מישורים מרכזיים- המישור הכלכלי והמישור ה-בינאישי.

 • במישור הכלכלי. קיימת חשיבות לאיסוף מידע אודות חשבונות הבנק, קופות הגמל, מכלול החסכונות והביטוחים וכיו"ב. בין אם כוונתכם היא חשיפת בגידה כלכלית, ובין אם לאו, קיימת חשיבות להשגת מידע בדבר חשבונות נסתרים או נכסים אותם עלול בן הזוג להעלים עם ההליכים. ראיות אלו ברות השגה על ידי איסוף מסמכים וסיועו של חוקר פרטי בגילוי החשבונות והנכסים הסמויים.

המסמכים בהם יש להצטייד-

–          תלושי שכר של שני בני הזוג (12 חודשים אחרונים)

–          רשימת נכסים. לרבות אופן רישום הנכס, גוש וחלקה.

–          תדפיסי חשבונות עדכניים.

–          יתרה לסילוק משכנתא

–          מס' רישוי כלי הרכב.

–          נתוני הלוואות.

–          חסכונות באפיקים שונים. (פק"מ, ביטוחים, קופת גמל).

–          הוצאות הבית והילדים (קבלות וחשבוניות)

–          טיפולים רפואיים.

–          ועוד…

 • במישור ה-בינאישי. מישור זה עוסק בהוכחת התנהגות בלתי הולמת של בן הזוג בפן המוסרי כמו בגידה רומנטית, התעללות בבן הזוג או בילדים המשותפים וכיו"ב. ראיות אלו ברות השגה לעיתים היות ובתכנון נכון תוכלו להשגים ולעיתים על ידי חוקר פרטי או בהגשת בקשה לגילוי מסמכים.

 

ראיות קבילות בלבד!

 

חופש פועלתכם וחופש פעולתו של החוקר מוגבל בהתאם לחוק. לכן, החוקר ימנע מצילום בן הזוג בתוך שטח פרטי עת בגידתו מחמת הפגיעה בפרטיותו, ימנע גם מהצגת תמלילי השיחות בין הצדדים לבגידה בשל חוק האזנות סתר. על מנת לעקוף זאת, ניתן לדובב ולהקליט את בן הזוג, לתעד מעשים המרמזים על בגידה (למשל, שכירת חדר במלון), הוכחת תקשורת מכתבים, מתן מתנות או העברת כספים בין הצדדים ועוד…

איזון זכויות סוציאליות בגירושין

זכויות סוציאליות מהוות את פירות המאמץ המשותף של בני הזוג שנצטברו במהלך שנות נישואיהם. בין זכויות אלו נמנים- הפרשות לקופת גמל, פיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, חסכונות ועוד. חלוקתם בין בני הזוג נובעת מהשקפה כי כל צד תרם את חלקו בניהול משק הבית, גם אם אחד הצדדים מהווה עקר/ת בית והאחר מפרנס. לא אחת איזון הזכויות מתממש הרבה לאחר מועד הגירושין, היות וחלק מזכויות אלו מתממשות בפועל ביציאת בן/ בת הזוג לגמלאות. אי לכך, הצד ה"ממתין" יזכה רק בעתיד לבוא בכספי הפנסיה של הצד שכנגד.

אם ברצונכם להבטיח איזון זכויות סוציאליות הוגן המבטיח את כל מה שמגיע לכם, משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ' יסייע לכם בעיגון זכויותיכם בין בהסכם גירושין ובין דרך ערכאות שיפוטיות.

חישוב הזכאות לגמלה

על פי חוק, כל צד בגירושין זכאי למחצית מהזכויות הפנסיוניות של הצד שכנגד. אלו נצטברו בשיתוף מיום הנישואין ועד תום הנישואין. בימה"ש, בבואו לחלק את הזכויות בוחן את תקופת חיי השיתוף של בני הזוג ובהתאם לכך ממנה מעריך שיעריך את שווי נכסי הפנסיה של כל צד. לרוב, קביעה זו מבוססת על פי הערכתו של אקטואר. היה וקיים איזון בין תרומתו של כל צד, כל צד ייתכן ויישאר עם נכסיו הפנסיוניים. לעומת זאת, במקרה של חוסר איזון בשווי הנכסים, הרי שהצד שערך זכויותיו נמוך יותר יקבל השלמה מזכויות הפנסיה של הצד שכנגד.

מעגנים זכויות!

על מנת לעגן את זכאותכם לכספי הפנסיה של בן/ בת הזוג בעת גירושין מומלץ לכלול זכויות אלה בהסכם גירושין. לשם כך, אקטואר מטעם בני הזוג יעריך את שווי זכויותיהם הפנסיוניות של הצדדים, ביחד ולחוד, ובהתאם לכך אלו יגבשו הסכמות בעניין חלוקת הזכויות ביניהם. אישור הסכם הגירושין יקנה תוקף משפטי להסכמות אלו.

היוון- מתירים קשרים!

היות וחלק מהזכויות הפנסיוניות באות לכלל מימוש עם יציאת בן/בת הזוג לגמלאות, הרי שהדבר "כובל" את בני הזוג עד מועד פירעונם. זוגות המעוניינים בסיום ההתקשרות לאחר הגירושין אך עדיין מעוניינים בכספים להם זכאים, יכולים לאזן זכויות פנסיוניות ע"י היוון זכויות בלתי נזילות וצירופן לחלוקת הרכוש. פעולה זו מתבססת על שערוך ערכם הנוכחי של הזכויות הפנסיוניות לפי גובהן במועד היציאה לגמלאות. בלב ליבו של היוון המבוצע במסגרת הסכם גירושין חייבת להתקיים הסכמה בין הצדדים.

דין גבר שבגד עם גבר בגירושין

לא אחת נתקלים בסוגיות בהם גבר נשוי "יוצא מהארון" ומותיר אחריו אישה הפונה לביה"ד בתביעת גירושין, רכוש וכתובה. לרוב, הרקע לתביעות אלו היא תחושת הבגידה והרצון בפיצוי על פירוק התא המשפחתי תוך שהאשה טוענת כי הגבר מסכן אותה, וסכומן יכול בקלות להרקיע למאות אלפי שקלים. אך נשאלת השאלה- כיצד ינהג ביה"ד בתביעות שמקורן בנטייה שאינה פרי בחירתו של הנתבע?

ברוב המקרים נוטה ביה"ד להכריע לטובת הגבר בשאלת האשמה בפירוק הנישואין שכן נטייה מינית אינה ברת שליטה ומכאן אין זו אשמת הגבר בתוצאותיה. לעומת זאת יש הטוענים כי הגבר היה מודע למעשיו ועל כן עליו לשאת באחריות.

על מנת להימנע ממצב בו תקלעו ל"מלחמת פוסקים", משרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ יסייע לכם ביצירת אסטרטגיה שתשמר את זכויותיכם בנושא כה אינטימי.

האם ניתן לנקוף אצבע מאשימה?

במקרים בהם הוכחה בגידתו של גבר עם אישה אחרת, ייתכן ויחוייב לשאת בתשלום כתובתה היות ופירוק התא המשפחתי התרחש מחמת מעשיו. לעומת זאת, נשאלת השאלה האם מוטלת אשמה בגבר שעשה זאת בשל נטייתו המינית? היות ומדובר בנטייה שאינה תלויה באיש, לרוב ביה"ד אינו טופל בו את האשמה. למרות מגמה זו עדיין קיימות מחלוקות בדבר יכולת השליטה במעשה.

דוגמא לכך ניתן לראות באחת מפסיקותיו האחרונות של ביה"ד הרבני בפתח תקווה אשר הכריע, על פי רוב, כי הנתבע אינו אשם בפירוק התא המשפחתי. נפסק  כי אין להאשימו או להענישו בחיוב דמי הכתובה או פיצוי מכורח נטייתו המינית, שאינה פרי בחירתו. יחד עם זאת, המיעוט חייבו בתשלום הכתובה היות ומדובר בהתנהגות מודעת שהביאה לסיום קשר הנישואין. יחד עם זאת ישנן גם פסיקות אחרות בבית הדין הרבני שקבעו כי הבעל מסכן את אשתו ולכן חויב בגט ובכתובתה.

מודעת לנטייה אך ממשיכה בנישואיה

נטייה מינית היא דבר אותו לא תמיד ניתן להסתיר מבן/ בת הזוג, במיוחד כשקיימים שינויים התנהגותיים המעלים נורות אדומות. לעתים ה"סוד" הגדול פשוט נחשף, והאישה ההופכת מודעת ליציאת בן זוגה מהארון, ממשיכה לנהל עמו חיי אישות ומשפחה. סוגייה הלכתית זו נקראת " סברה וקיבלה" ומיוחסת למצב בו האשה מודעת כי בן זוגה הוא הומוסקסואל ובכל זאת ממשיכה לחיות עמו. מכורח הנסיבות לא ניתן לחייב את בעלה בדמי כתובתה, היות וידעה על נטיותיו ובמודע החליטה להישאר.

האם תיתכן פגיעה בזכויות רכושיות?

באופן חד משמעי, אין קישור בין מהות האשמה לעניין זכויותיו של הגבר ברכוש המשותף. בין אם הגבר או האישה בצעו את מעשה הבגידה הרי שאין זו עילה לאובדן זכויותיהם ברכוש, מה גם שביה"ד אינו מוסמך לשלול זאת מהם.

דין אשה שבגדה עם אשה בגירושין

אישה הבוגדת בבעלה עם גבר אחר הינה אסורה עליו וכן על בועלה, גם אם מחל על מעשיה. למרות זאת, אישה שבגדה בבן זוגה עם בת מינה אינה נאסרת עליו מבחינה הלכתית,
היות ולא היה במעשה משום איסור עריות. אם כן, שאלת השאלות- האם עדיין קיימת עילה בגינה יכול לחייבה בקבלת גט? האם זכויותיה בגירושין עומדות בפני פגיעה?

בין אם את יוזמת הגירושין או בן זוגך, משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ יספק מענה איכותי למכלול השאלות הללו וייעץ לך בדבר הנוהג של הערכאות השונות בנושא.

חיוב קבלת גט

ברבות מתביעות הגירושין שהובאו לפני ביה"ד הרבני קשר ביה"ד את הלגיטימיציה של כפיית הגט על האישה בשלושה טעמים עיקריים:

 1. מדין עוברת על הדת.
 2. מדין מורדת.
 3. ידיעת הבעל כי האישה שנשא מיועדת לו בלבד לחיי האישות

ביה"ד בחיפה הגיע למסקנה דומה עת בחינת סוגייתם של זוג אשר פנה לגירושין מחמת מערכת היחסים האינטימית שקיימה האישה עם אשה אחרת בזמן נישואיה לתובע.
בא כוחה של האישה הודה באמיתות הדבר בנוכחותה. בסוף ההתדיינות ביה"ד פסק כי קיימת עילה לחיוב האישה בקבלת גט לאחר שהשווה את המקרה ל"רועה זונות".
כשם שגבר הבוגד עם אישה אחרת מונע עונתה ומאיס עליה, הרי שגם אישה הבוגדת עם בת מינה עלולה לייצר את אותו אפקט בעבור הבעל הנבגד ולהרוס את התא המשפחתי.
לכן ראה לנכון ביה"ד לכפות על האישה את קבלת הגט.

יחד עם זאת נציין כי ישנן גם פסיקות אחרות רבות אשר האשה לא חוייבה במסגרתן בגט ולא איבדה מזונת אישה וכתובתה והכל תלוי בנסיבות המקרה
שהרי בכל זאת אין המדובר בבגידת אישה עם גבר זר, אשר בוודאות הופכת אותה לאסורה על בעלה ובועלה ויוצרת חיוב בגט.

מה לעניין זכויות האישה?

הוכחה כי האישה אכן עברה על הדת היהודית, גם ללא קיומו של ציווי הלכתי מובהק בעניין, מוטלת על כתפי בן הזוג.
ביה"ד יבחן האם עמדה כוונה רעה מאחורי המעשה ומהי תדירות התרחשותו. אם הבעל מחל לאשתו למרות מעשיה והמשיך לחיות עמה חיי אישות אינו יכול להשתמש בעילה זו לשם גירושה.
סירוב האישה לקיום יחסי אישות עם בעלה מגדירים אותה כ- אישה מורדת ומהות הדבר הוא אובדן זכויות כמו מזונותיה, דמי כתובתה וחיובה בקבלת גט.

לו המעשה היה תלוי בהתנהגות הבעל כלפי בת זוגתו שהייתה מעודדת התנהגות מרדנית זו, הרי שעדיין יכלה ליהנות ממזונותיה.
אך היות ומדובר במעשה בלתי נשלט הנובע מנטייתה המינית של האישה הרי שהדרך היחידה היא להוכיח, באמצעות ליווי וייעוץ משפטי,
כי נטייתו המינית של אדם אינה עילה מספקת להאשימו באי מילוי התחייבותו ופירוק התא המשפחתי.

גישור משפחתי

סכסוכים בין בני זוג הולכים וגוברים בשנים האחרונות וכתוצאה ישירה גם אחוזי הגירושין ומספר התיקים המטופלים בבית משפט לענייני משפחה עולים אף הם בהתאם.

הגירושין מהווים משבר משמעותי בחייהם של כל אחד מבני הזוג, אשר מוצאים עצמם בהליך גירושים, לעיתים אף לא מבחירתם ומצויים במצב נפשי מורכב שאין כדוגמתו.

עוצמת הרגש ועומק הטלטלה הרגשית משתנה מאדם לאדם ובהתאם לאופן התמודדותו של הפרט ואולם סיומה של מערכת היחסים מלווה, לא פעם, בתחושת אובדן קשה בדומה להתמודדות עם אבל בגין אובדן אדם קרוב.

ההתמודדות הרגשית מורכבת מאובדן אמון באדם שהיה קרוב יותר מכל אדם אחר, שינויים רבים המתרחשים בחיים בו זמנית אשר מלויים לא פעם באילוצים כלכלים (כגון: מעבר דירה, החלפת רכב ועוד) וכן עננה של אי הוודאות אשר מרחפת מעל.

כל אלה ועוד גורמים לקושי ממשי להתנהל בצורה הגיונית וסבירה ברמה היומיומית ופעמים רבות, קיים קושי משמעותי לתקשר כלל ועם בן הזוג הפרוד בפרט.

גישור משפחתי

הליך גישור משפחתי נולד במטרה לסייע לבני הזוג, אשר נמצאים בעיצומו של משבר וחילוקי דעות רבים ולגשר על הפערים ביניהם באמצעות אדם ניטרלי, אובייקטיבי- המגשר.

רבות נכתב על אופיו ועל כישוריו הרלוונטיים של המגשר ואין בכוונתי לחזור על הנאמר ואולם חשוב להבין, כי הליך הגישור מצריך ידע משפטי רחב היקף בתחום דיני המשפחה וכן כלים מתחום הפסיכולוגיה אשר יסייעו למגשר לקדם את ההליך לעבר הסכמות הדדיות.

מטרות עיקריות בגישור

המטרה העיקרית של הליך הגישור הינה להגיע להסכם גירושין אשר יסיים את מערכת הנישואים או את מערכת היחסים הזוגיים בין הצדדים בצורה מושכלת, הגיונית והוגנת ולהימנע בכך מהליך בבית המשפט, על כל המשתמע מכך.

כידוע, הליך הגישור נולד כאלטרנטיבה לפתרון הסכסוך בין כותלי בית המשפט וכתוצאה ישירה של אי השביעות הקיימת כיום מהמערכת המשפטית העמוסה והיקרה.

בהליך הגישור, הפתרון אשר מתקבל אינו בהכרח תוצר של פשרה, אלא מדובר בעיצוב פתרון אשר יתאים למידותיהם של בני הזוג המתגרשים ויתגבש לכדי הסדר מרצון, על כן אין דמיון בין הליך אחד לאחר.

דוגמא נפוצה מהליך הגישור

זוג עם שני ילדים (5,2) אשר נמצא בהליך גירושין, המשמורת הינה משמורת של האם וקיימים חילוקי דעות בדבר חלוקת דירת המגורים המשותפת.

במסגרת הליך המשפטי, הרי שאפשרויות הפתרון הינן מוגבלות, שכן חלוקת דירת מגורים משותפת בין בני זוג, במרבית המקרים תחולק בין הצדדים באופן שווה.

כלומר- הדירה תימכר ושוויה יחולק בין הצדדים.

פתרון זה יכול להיות רק פתרון אחד מתוך הפתרונות הרבים אשר יכולים להיות מוצעים בהליך הגישור, שכן ישנם פתרונות נוספים אשר תואמים למשפחה בראיה רחבה.

כגון: האישה תישאר להתגורר בדירה למשך תקופה מסוימת או עד הגעת הקטינים לגיל 18 ורק לאחר מכן הדירה תימכר. בכל תקופת המגורים בדירה ניתן להגיע להסכמות בדבר מזונות מופחתים או תשלום שכר דירה.

פתרון אחר הינו שהילדים ישמרו על מגוריהם בבית לתקופת הסתגלות מסוימת ובתקופה זו ההורים הם אלה שיתחלפו ביניהם ללינה בבית המשותף.

פתרון נוסף הוא השכרת דירת המגורים המשותפת עד למועד שיקבע על ידי הצדדים.

כמובן, שישנם פתרונות רבים ויצירתיים יותר אך בחינת הפתרונות ובחירתם נעשית בהתאם למשפחה עצמה.

הגישור המשפחתי לעזרת הילדים

התמודדות הילדים עם הליך הגירושין תלויה בפרמטרים רבים, אולם כיום ברור, כי עוצמת הקונפליקט בין בני הזוג וכן אורך ההליך הינם גורמים משפיעים ביותר על בריאותו הנפשית של הקטין לאורך השנים שלאחר הגירושין.

הגישור המשפחתי שם במרכזו את עקרון טובת הילד וכחלק ממטרותיו העיקרית של ההליך הינה למזער, עד כמה שניתן, את הפגיעה בילדים תוך יצירת הליך קצר ומתן כלים לתקשורת בונה ולשיתוף פעולה בין ההורים.

הגישור הוסדר בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984; ובתקנות בית המשפט (גישור), תשנ"ג- 1993. ניתן לראות כי בתי המשפט לענייני משפחה מכירים בחשיבותם של הליכי הגישור ומובילים את הצדדים לפתרון מועדף בדרך זו. יתרה מכך, לאחר הגעת הצדדים להסכם גירושין באמצעות הליך הגישור הרי שהוא יוגש לאישורו של בית המשפט לשם קבלת תוקף של פסק דין.

לסיכום, הגישור איננו תרופת פלא ואיננו מתאים לכל סוגי הסכסוכים הקיימים ואולם מרבית הסכסוכים ככלל ובתחום דיני המשפחה בפרט, ראויים לגישור והליך זה אף עשוי לשפר משמעותית את התקשורת בין הצדדים וכן את התוצאות הסופיות של כל אחד מהם.

למרבה הצער, חוסר האמון בין הצדדים והרגשות הקשים, כמו גם רצון לנקמה הם שמונעים, פעמים רבות את ההצלחה בהליך הגישור.

המחקרים מראים, כי סכסוכים אשר הגיעו לכדי פתרון באמצעות הליך הגישור מקוימים לאורך שנים רבות וזאת אל מול פסקי הדין שניתנים בבית המשפט. הסיבה לכך, הינה כי הצדדים מרגישים מחויבים הרבה יותר להסכם אשר נוצר על ידם אל מול החלטה של שופט זה או אחר.

טל מירון, עו"ד במשרד מירון את סלמן