איזון זכויות סוציאליות בגירושין

זכויות סוציאליות מהוות את פירות המאמץ המשותף של בני הזוג שנצטברו במהלך שנות נישואיהם. בין זכויות אלו נמנים- הפרשות לקופת גמל, פיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, חסכונות ועוד. חלוקתם בין בני הזוג נובעת מהשקפה כי כל צד תרם את חלקו בניהול משק הבית, גם אם אחד הצדדים מהווה עקר/ת בית והאחר מפרנס. לא אחת איזון הזכויות מתממש הרבה לאחר מועד הגירושין, היות וחלק מזכויות אלו מתממשות בפועל ביציאת בן/ בת הזוג לגמלאות. אי לכך, הצד ה"ממתין" יזכה רק בעתיד לבוא בכספי הפנסיה של הצד שכנגד.

אם ברצונכם להבטיח איזון זכויות סוציאליות הוגן המבטיח את כל מה שמגיע לכם, משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ' יסייע לכם בעיגון זכויותיכם בין בהסכם גירושין ובין דרך ערכאות שיפוטיות.

חישוב הזכאות לגמלה

על פי חוק, כל צד בגירושין זכאי למחצית מהזכויות הפנסיוניות של הצד שכנגד. אלו נצטברו בשיתוף מיום הנישואין ועד תום הנישואין. בימה"ש, בבואו לחלק את הזכויות בוחן את תקופת חיי השיתוף של בני הזוג ובהתאם לכך ממנה מעריך שיעריך את שווי נכסי הפנסיה של כל צד. לרוב, קביעה זו מבוססת על פי הערכתו של אקטואר. היה וקיים איזון בין תרומתו של כל צד, כל צד ייתכן ויישאר עם נכסיו הפנסיוניים. לעומת זאת, במקרה של חוסר איזון בשווי הנכסים, הרי שהצד שערך זכויותיו נמוך יותר יקבל השלמה מזכויות הפנסיה של הצד שכנגד.

מעגנים זכויות!

על מנת לעגן את זכאותכם לכספי הפנסיה של בן/ בת הזוג בעת גירושין מומלץ לכלול זכויות אלה בהסכם גירושין. לשם כך, אקטואר מטעם בני הזוג יעריך את שווי זכויותיהם הפנסיוניות של הצדדים, ביחד ולחוד, ובהתאם לכך אלו יגבשו הסכמות בעניין חלוקת הזכויות ביניהם. אישור הסכם הגירושין יקנה תוקף משפטי להסכמות אלו.

היוון- מתירים קשרים!

היות וחלק מהזכויות הפנסיוניות באות לכלל מימוש עם יציאת בן/בת הזוג לגמלאות, הרי שהדבר "כובל" את בני הזוג עד מועד פירעונם. זוגות המעוניינים בסיום ההתקשרות לאחר הגירושין אך עדיין מעוניינים בכספים להם זכאים, יכולים לאזן זכויות פנסיוניות ע"י היוון זכויות בלתי נזילות וצירופן לחלוקת הרכוש. פעולה זו מתבססת על שערוך ערכם הנוכחי של הזכויות הפנסיוניות לפי גובהן במועד היציאה לגמלאות. בלב ליבו של היוון המבוצע במסגרת הסכם גירושין חייבת להתקיים הסכמה בין הצדדים.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה