גירושין כשאחד הצדדים לא חי בארץ

המודרניזציה הפכה את העולם לכפר גלובלי בו ניתן לחקור אפיקים מקצועיים ורומנטיים במדינה זרה.
מכאן קצרה הדרך אל הגירתו של בן/ בת זוג אל מחוץ לגבולות הארץ כשהרומן מסתיים.
כעת נשאלת השאלה- מה קורה כשבן הזוג הספיק להתמקם במדינה אחרת בטרם חתימתו על הסכם גירושין?

התשובה לכך טמונה בסמכות הערכאות המשפטיות בארץ ובחו"ל ובחוקים בינלאומיים המגשרים בין פעריהן.

גט באמצעות שליח

נישואים שנערכו כדת וכדין מחייבים גט לשם פירוקם. למרות שמדובר בשלב מחייב בהליך גירושין הרי שעדיין קיימת גמישות באופן סידור הגט במקרים יוצאי דופן. אלו מונים את החשש הסביר מפני סרבנות גט, העדר רצונם של בני הזוג להימצא אחד במחיצת השני גם אם המטרה היא קיום טקס ומסירת הגט וקבלתו בביה"ד  או שהיית בן הזוג בחו"ל כשזו מכבידה ומונעת את הגעתו ארצה לשם סידור הגט.

הפתרון? גט באמצעות שליח מקרב עובדי ביה"ד הממונה ע"י אחד מבני הזוג. כשלוחו של הבעל- כותב עם הסופר את גט הפיטורין ומוסר בידי האישה, אם שליחה של האישה- אחראי על קבלת הגט מידי הבעל המגרש. הלה מהווה בא כוחו של השולח ופעולותיו המשפטיות נזקפות ישירות לשולח כאילו ביצען בעצמו. המינוי הטקסי מבוצע בביה"ד בו הממנה קורא בקול את כתב ההרשאה ובעת מועד סידור הגט בא כוחו מתייצב במקומו ומחליפו. במקרים בהם אחד מבני הזוג נותר בארץ והאחר בחו"ל ביה"ד מנתב את שליחיו לאיתור בן הזוג המצוי בחו"ל לשם קבלת הרשאתו ("הרשאת כתבו ותנו") למתן גט וסידורו בארץ.

תביעה בשלט רחוק

הגשת תביעה כנגד אזרח או תושב זר מתאפשרת בכל מדינה בתנאי שעילתה מוצדקת . תביעה זו כוללת זימון הנתבע לשימוע במדינה בה הוגשה התביעה, אך מהו הנוהל הקיים בישראל כשהתביעה מוגשת בגבולותיה כנגד בן זוג החי בחו"ל?

  • בקשת אישור המצאה מחוץ לתחום. אישור המיידע את הנתבע כי הוגשה נגדו תביעה, עם קבלת האישור יש להמציא העתק כתב תביעה ולדאוג כי יימסר לנתבע. במסגרת הבקשה יפורטו- מען ודרך מסירה. לאחר המסירה, הנמען חייב להתייצב למשפט בארץ. במקרה של קושי מוצדק המונע את הופעת הנתבע במועד הנקוב, יתאפשר ייצוגו בדיונים בודדים בלבד ע"י עורך דין מייצג, עד שיתייצב בעצמו.
  • בדיקת סמכות ביהמ"ש לדון בתביעה. במקרה והערכאה בחו"ל אינה משרתת את תביעתכם , היעד הבא הוא בחינת סמכות הערכאה בישראל להתדיינות בנושא. בנוסף, תיבחן גם שאלת הדין על פיו תוכרע התביעה- דין המדינה בה דר הנתבע, או דין המדינה שהתביעה הוגשה בה. היות ומדובר באינספור כללים ( חוקי כל מדינה, חוקי הסגרה, אמנות בינלאומיות) הרי שאין מנוס מפנייה לקבלת ייעוץ משפטי ע"י עו"ד גירושין הבקיא בחקיקה הבינלאומית.
  • תביעת הגירה. הורה אשר רוצה להגר עם ילדיו הקטינים לחו"ל ללא אישור ההורה האחר, חייב להגיש תביעת הגירה בביהמ"ש לענייני משפחה. לצורך אישור הבקשה ביהמ"ש ימנה פסיכולוגים שיבחנו את טיב היחסים בין הקטין להורה האחר והשלכות המעבר הן על הקטין והן על ההורה שיישאר בארץ. לאחר בחינת טובת הילד וחוות דעתם של המומחים ביהמ"ש מתיר או שולל את המעבר. אם תותר, ייקבעו הסדרים מיוחדים.
  • אכיפת פסק- חוץ בארץ. פס"ד שניתן בחו"ל נאכף בארץ לפי חוק אכיפת פסקי-חוץ התשי"ח- 1958. זאת בתנאי שהמדינה מוסמכת לתתו, הפסק אינו ניתן עוד לערעור, החיוב ניתן לאכיפה ע"פ דיני הפסיקה בישראל ואינו סותר תקנה ציבורית והפסק בר ביצוע במדינה בה ניתן.
0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה