דין אשה שבגדה עם אשה בגירושין

אישה הבוגדת בבעלה עם גבר אחר הינה אסורה עליו וכן על בועלה, גם אם מחל על מעשיה. למרות זאת, אישה שבגדה בבן זוגה עם בת מינה אינה נאסרת עליו מבחינה הלכתית,
היות ולא היה במעשה משום איסור עריות. אם כן, שאלת השאלות- האם עדיין קיימת עילה בגינה יכול לחייבה בקבלת גט? האם זכויותיה בגירושין עומדות בפני פגיעה?

בין אם את יוזמת הגירושין או בן זוגך, משרד עורכי דין ונוטריון אביבית מוסקוביץ יספק מענה איכותי למכלול השאלות הללו וייעץ לך בדבר הנוהג של הערכאות השונות בנושא.

חיוב קבלת גט

ברבות מתביעות הגירושין שהובאו לפני ביה"ד הרבני קשר ביה"ד את הלגיטימיציה של כפיית הגט על האישה בשלושה טעמים עיקריים:

  1. מדין עוברת על הדת.
  2. מדין מורדת.
  3. ידיעת הבעל כי האישה שנשא מיועדת לו בלבד לחיי האישות

ביה"ד בחיפה הגיע למסקנה דומה עת בחינת סוגייתם של זוג אשר פנה לגירושין מחמת מערכת היחסים האינטימית שקיימה האישה עם אשה אחרת בזמן נישואיה לתובע.
בא כוחה של האישה הודה באמיתות הדבר בנוכחותה. בסוף ההתדיינות ביה"ד פסק כי קיימת עילה לחיוב האישה בקבלת גט לאחר שהשווה את המקרה ל"רועה זונות".
כשם שגבר הבוגד עם אישה אחרת מונע עונתה ומאיס עליה, הרי שגם אישה הבוגדת עם בת מינה עלולה לייצר את אותו אפקט בעבור הבעל הנבגד ולהרוס את התא המשפחתי.
לכן ראה לנכון ביה"ד לכפות על האישה את קבלת הגט.

יחד עם זאת נציין כי ישנן גם פסיקות אחרות רבות אשר האשה לא חוייבה במסגרתן בגט ולא איבדה מזונת אישה וכתובתה והכל תלוי בנסיבות המקרה
שהרי בכל זאת אין המדובר בבגידת אישה עם גבר זר, אשר בוודאות הופכת אותה לאסורה על בעלה ובועלה ויוצרת חיוב בגט.

מה לעניין זכויות האישה?

הוכחה כי האישה אכן עברה על הדת היהודית, גם ללא קיומו של ציווי הלכתי מובהק בעניין, מוטלת על כתפי בן הזוג.
ביה"ד יבחן האם עמדה כוונה רעה מאחורי המעשה ומהי תדירות התרחשותו. אם הבעל מחל לאשתו למרות מעשיה והמשיך לחיות עמה חיי אישות אינו יכול להשתמש בעילה זו לשם גירושה.
סירוב האישה לקיום יחסי אישות עם בעלה מגדירים אותה כ- אישה מורדת ומהות הדבר הוא אובדן זכויות כמו מזונותיה, דמי כתובתה וחיובה בקבלת גט.

לו המעשה היה תלוי בהתנהגות הבעל כלפי בת זוגתו שהייתה מעודדת התנהגות מרדנית זו, הרי שעדיין יכלה ליהנות ממזונותיה.
אך היות ומדובר במעשה בלתי נשלט הנובע מנטייתה המינית של האישה הרי שהדרך היחידה היא להוכיח, באמצעות ליווי וייעוץ משפטי,
כי נטייתו המינית של אדם אינה עילה מספקת להאשימו באי מילוי התחייבותו ופירוק התא המשפחתי.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה