לא בטוחים לגבי זכויותיכם? חוששים כי אתם עלולים לשלם יותר מדי מזונות?

פנו  עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

חידושים בתחום המזונות

כיום אין נוסחה רשמית לחישוב המזונות

סכום המזונות ילדים הינו פונקציה של נסיבות התיק המשתנות מתיק לתיק והרבה פעמים פונקציה של מי הוא השופט היושב בדין ואין לי היכולת לומר בצורה ברורה ומוחלט סכום קבוע שהוא זה אשר יפסק לאותו אב היושב מולי.

ברוח השינויים הללו הוקמה בשנת 2006 ועדת שיפמן.

ועדת שיפמן ממליצה על מהפכה בתחום דרך קביעת המזונות בישראל – ההמלצה העיקרית של הוועדה כי תהיה נוסחה שתתחשב :

  • בהכנסת ההורים,
  • ימי הורים (הימים בהם שוהים הילדים אצל כל אחד מההורים),
  • הוצאות קבועות והוצאות משתנות,
  • ותביא לשינוי מהותי בדרך קביעת המזונות.

יצויין רק כי בד בבד לוועדה זו העוסקת בשיוויון בפסיקת המזונות, הוקמה בשנת 2005, ועדה לבחינת סוגיות שונות הנוגעות לאחריות הורית בגירושין וסוגיית המשמורת בראשות פרופ' דן שניט. שהן חופפות במובן זה ששתיהן נובעות משינויים ותמורות בחברה הישראלית בה אנו עדים ליותר ויותר שיוויון בין המינים, ליותר אבות משמורנים, ליותר אמהות קרייריסטיות מה שהיינו עדים פחות בעבר.

נחזור לועדת שיפמן:

הוועדה המליצה כאמור, לקבוע נוסחה קבועה לחישוב מזונות אשר תצמצם את  שיקול הדעת של בית המשפט ותקל על הצדדים להתכונן לפני הליכי גירושין מבחינת הבאות.

כך לתוך נוסחה יוכנסו הכנסות ההורים, צרכי הילדים, זמן השהות של כל הורה עם הקטינים ובנוסחה מתמטית פשוטה יקבע סכום קבוע ומוגדר של תשלום מזונות ילדים של כל אחד מההורים.

רשם בית המשפט לענייני משפחה

הצעה נוספת אשר נכללה בדו"ח הייתה לקבוע כי רשם בית המשפט לענייני משפחה יפסוק את המזונות וערעור על החלטתו יונח לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה.

מדובר בניסיון לשנות את המצב כיום בו מזונות נפסקים בבית המשפט לענייני משפחה וערעור מוגש לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי, בהיותו בית משפט "כללי" ו"ערכאת ערעור", איננו נוטה להתערב בהחלטותיו של בית המשפט לענייני משפחה. כך, פעמים רבות, ערעורים על גובה מזונות נדחים במסגרת ההליך השני.

פנו  עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ' המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים עדינות ויחס תומך.

לייעוץ בנושא מזונות ילדים, פנו אלינו בהקדם.

ניתן ליצור קשר טלפוני: 03-6133995 או 052-3986655

צרו קשר לפרטים נוספים

מזונות ילדים

אחד מסלעי המחלוקת העיקריים הסובבים סביב הגירושין אלו הם מזונות ילדים.

בקרב בני זוג יהודיים, הרי שחל עליהם הדין האישי, שמקורותיו טמונים במשפט העברי, ועל פי הדין האישה מחויב הגבר לזון את ילדיו עד גיל 18.

מזונות אלו נחלקים למזונות הכרחיים החיוניים לקיומו של הילד ומזונות שהם מכורח דין צדקה.

מזונות הכרחיים

כאשר אנחנו מדברים על מזונות ילדים הכרחיים אנחנו מדברים על צרכים בסיסיים של כל ילד כמו ביגוד, מזון, חינוך, כלכלה, צרכים רפואיים, מדור ודמי טיפול.

אלו צרכים שהאב חייב לשאת בהם ואלו אינם נקבעים בהתאמה לכושרו הכלכלי של האב או מצבו ( נכה, מובטל וכו') אלא שהוא מחויב לשלמם במלואם, ללא כל גריעה מהסכום שנקבע. הסיבה לכך היא עצם היותם מהווים כיסוי צרכיו הבסיסיים של הילד.

כיום, כל בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים לפסוק עבור כל קטין, דמי מזונות "הכרחיים", ללא צורך בראיות מיוחדות, סכום הנע בין 1,250 לבין 1,350 ש"ח בחודש בקירוב, ללא שהסכום כולל מדור, גן, חינוך והוצאות חריגות ו/או הוצאות "מדין צדקה".

"סכום מינימום" זה עמד ועומד למבחן עשרות פעמים מדי יום בבתי המשפט השונים לענייני משפחה בישראל ומשמש כלי עזר ואבן בוחן לקביעת מזונותיהם של קטינים באשר הם…

מזונות מדין צדקה

מזונות מכורח דין צדקה ניתנים בעבור צרכים שאינם נכללים בהגדרת "הכרחיים", כפי שפרטתי קודם, ואלו נחלקים בצורה שווה בין האב והאם.

אלא שצריך להבין כי השתתפותה של האם במזונות ילדים מדין צדקה הינה בנוגע לילדים מגיל 15 ומעלה וגם אז בודקים ראשית את אמידותה של האם, ורק לאחר שצולחת היא לספק את צרכיה ואם מצליחה היא לספק את צרכיה ועונה על הגדרה של אמידות רק אז תשתתף היא במזונות הילדים.

ניתן לחלק את דמי המזונות ל-4 קבוצות

  • ילדים עד גיל 6 – האב מחויב בפרנסתם המוחלטת.
  • ילדים בגילאי 6 – 15 – האב חייב במזונות ילדים חיוניים, כמו מזון והלבשה, אותם מחויב לשלם ללא כל קשר לכושרו הכלכלי. כמו כן, חלים עליו מזונות חיוניים מדין צדקה, שלמרות חלוקתם השווה בין הורי הילד, אם יד האישה אינה משגת – פטורה.
  • ילדים גילאי 15 – 18– יינתנו מזונות חיוניים מדין צדקה שיותאמו להכנסות הורי הילד.
  • ילדים בשרות חובה צבאי – יינתן שליש מגובה המזונות ששולמו עד כה.

מגמת שינוי במדינת ישראל

המצב הזה שבו האב מחויב בצורה מוחלטת, המצב הזה שבו האימא אינה משתתפת במזונות הילדים ואם כן רק מגיל 15 שנים ולאחר שנבדקה אמידותה וכיו"ב אינו תואם את המציאות המשתנה במדינת ישראל בה אנחנו עדים ליותר ויותר נשים קרייריסטיות, לשיווין הולך וגובר בין המינים, לאבות שחפצים יותר ויותר במשמורת על הילדים ו/או נמצאים זמן רב ו/או שווה עם הילדים.

המצב הזה שבו אין קביעה בצורה ברורה כמה אותו אב יצטרך לשלם מזונות ילדים ואני כעו"ד לענייני משפחה חייבת לציין שאני נתקלת בשאלה של אבות כמה אני אשלם מזונות יום יום! שאלה שאין לה היום תשובה חד משמעית.