כיצד נקבעים גובה מזונות אישה – עורכת הדין אביבית מוסקוביץ' מסבירה

תשלום מזונות לאישה

הכללים הבסיסיים בקביעת גובה המזונות

הכלל הבסיסי ביותר לקבלת מזונות אישה בזוג יהודים שהתחתנו כדת משה וישראל: אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. הכלל הוא "עולה עימו ואינה יורדת".

לא בטוחים לגבי זכויותיכם? חוששים כי אתם עלולים לשלם יותר מדי מזונות אישה? את חוששת לקבל מעט מדי או שישללו מזונותייך? פנו עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים מורכבים המצריכים תחכום ויצירתיות.

ההבדל בין מזונות אשה למזונות ילדים

לפני כן, חשוב לציין כי לעומת מזונות ילדים שהיקפם יקבע "כדי צורכן ההכרחיים" הרי שהיקף מזונות אישה הינו רחב "במזונות האישה מתחשבים בעושרו, במעמדו החברתי של הבעל ובמעמדה היא, לפי הכלל" האישה עולה עמו ואינה יורדת עמו" ובמילים פשוטות יותר: סכומי מזונות האישה שנפסקים גבוהים לעין שיעור מסכומי מזונות הילדים שנפסקים.

עד מתי ישלם הבעל מזונות?

הבעל צריך להמשיך ולשלם מזונות אישה עד גירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין המחייב את האישה להתגרש מהבעל והיא מסרבת לעשות כן.

מה כולל סכום מזונות אישה?

סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, כולל שכר דירה או משכנתא, צרכים נשיים, איפור, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכל שאר ההוצאות אותן הוציאה האישה בעת חייהם המשותפים של הצדדים.

הכללים הקובעים את גובה החיוב בתשלום מזונות אישה

שלושה גורמים מרכזיים משפיעים על קביעת סכום המזונות אישה אותו יש לפסוק:

  1. הכנסותיו של הבעל.
  2. צורכי האישה כגון: מזון, ביגוד, מדור וכדו'.
  3. הכנסותיה של האישה באם ישנם, כגון: הכנסותיה ממשכורת, רווחיה מנכסים וכדו'.

השלכות להיות האישה בעלת רכוש על גובה המזונות

כאשר לאישה יש דירה בבעלותה, או תוכניות חיסכון, או כל רכוש אחר, אין בכך בכדי להשפיע על קביעת גובה המזונות, שכן אין עליה חובה לממש רכוש על מנת לכלכל עצמה. אולם, הכנסות שיש לה מאותו רכוש, דוגמת דמי שכירות מדירה או ריבית מחסכונות, בהחלט יילקחו בחשבון לעניין קביעת גובה דמי מזונות אישה.

האישה גם אינה חייבת לעבוד

כלל בסיסי נוסף בפסיקת מזונות אישה הוא שאישה אינה חייבת לעבוד, אין מאומה בדין המחייב את האישה לצאת לעבוד… משמע שאישה הבוחרת להישאר בביתה ולא לצאת לעבוד, אינה מקפחת את זכותה למזונות. אם היא יוצאת לעבודה ומשתכרת רשאי הבעל לומר לה: צאי, מעשה ידיך במזונותיך, אבל אין הוא זכאי לדרוש ממנה לצאת ולהשתכר על מנת לפטור עצמו ממזונותיה.

כך גם לא מתייחסים לפוטנציאל ההשתכרות שלה אלא במקרים נדירים. בתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני התחשבו בפוטנציאל ההשתכרות של האישה כאשר האישה הינה בעלת מקצוע שעבדה במשך שנים רבות, ו/או כאשר ילדי הצדדים בגרו, או במקרים של נישואין קצרים מאוד. במקרה בו אישה לא עבדה שנים רבות – לא ניתן לחייב אותה לצאת ולעבוד.

מתי נשללת זכות האישה לקבלת מזונות אישה?

הכשלה במצוות הדת כעילה לשלילת מזונות

אישה הגורמת לבעלה באופן מכוון לעבור על כללי הדת , כמובן כשמדובר בזוג שומרי מצוות , והבעל הזהירה, והיא המשיכה בהתנהגותה, יכול ותישלל ממנה זכאותה למזונות אישה בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. על הבעל להוכיח כי האישה פעלה במכוון – טעות בתום לב אינה מספקת.
  2. הבעל אינו יכול לטעון שהאישה מכשילה אותו, אם הוא עצמו רגיל לעבור עבירות כאלו.

בגידת האישה כעילה לשלילת מזונותיה

אישה אשר בגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") מאבדת זכותה לתשלום מזונות. נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה. הערכאות השיפוטיות ידרשו ראיות כבדות משקל על מנת לשלול מזונות.

עזיבת האישה את הבית כעילה לשלילת מזונות

אם הבעל עוזב את הבית, זכותה של האישה למזונות אינה נפגעת. אם האישה עוזבת את הבית, קיים סיכוי שתפגע זכותה. אישה העוזבת את הבית, ללא סיבה מוצדקת, תפסיד את מזונותיה. השאלה, מהי סיבה מוצדקת, נבחנת בכל מקרה לגופו. אם האישה עוזבת את הבית בשל אלימות הבעל, או בשל יחס משפיל ומבזה מצדו, הוא חייב לפרנסה. אישה שעזבה צריכה להוכיח שהתקיימו נסיבות המצדיקות את עזיבתה.

סירוב לקיום יחסי אישות כעילה לשלילת מזונות

מדובר באשה שמורדת באישות ומסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה. כעקרון, התנהגות האישה שוללת את זכאותה למזונות מהבעל, שכן אין היא חיה עמו, ואינה מקיימת את חובות הנישואין. יחד עם זאת, במידה והאישה נשארת בבית ומסרבת לקיים יחסי אישות מטעם מוצדק, קיימת אפשרות לחיוב הבעל בתשלום מזונותיה.

מזונות אישה בנישואין אזרחיים

במציאות הישראלית, כאשר בני זוג מחליטים להתחתן בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל הם כורתים ביניהם הסכם לחיות יחדיו כנשואים זה לזו בנישואין אזרחיים. להסכמה זו יש אפקט של יצירת חובות וזכויות בין הצדדים על פי דיני החוזים

המשך קווי המחשבה של הצדדים כמו גם ההגינות והיושר בין הצדדים מחייבים, כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של האחר – אם בתשלום דמי מזונות ואם באמצעים אחרים – הוא זכאי לקבל תמיכה זו

שיעור דמי מזונות , משך תקופת החיוב בהם, עילות השוללות דמי מזונות וכיוצא בהן שאלות שיקבעו כולן גם בנישואין אזרחיים אלא שביהמ"ש יסמוך פסיקותיו על עקרון תום הלב.

אלו עשויים להשתנות ממקרה למקרה; הם נגזרים מהערכת התנהגות הצדדים, מצבם הכלכלי, התקשרותם עם בני זוג חדשים וכיוצא בהם פעולות שהן רלבנטיות מכוח עקרון תום הלב.

לאן להגיש תביעה למזונות אישה, ביהמ"ש או ביה"ד?

חשוב לציין כי האישה יכולה להגיש את תביעתה למזונותיה אל בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אולם, בעל אשר יקדים את אישתו ויגיש תביעה לגירושין, אליה יכרוך כדין את נושא דמי המזונות, ימנע מהאישה את האפשרות להגיש תביעתה אל בית המשפט לענייני משפחה.

נהוג לחשוב כי בבית הדין הרבני הסכומים הנפסקים נמוכים יותר ואכן יש מקרים כאלו אך ישנם גם מקרים הפוכים.

ניתן לומר כי כל מקרה לגופו.

צריך לזכור כי לבית הדין הרבני יש יתרון גדול שאין בבית המשפט וזה צו למדור ספציפי שזה צו אשר מונע את פירוק השיתוף בבית מכח זכות האשה למדור המגיעה לה בגדר מזונותיה.

פנו עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים מורכבים המצריכים תחכום ויצירתיות.

תוכלו לקבל הכוונה וייעוץ מיידי אם תמלאו את פרטיכם בטופס או ניתן ליצור קשר טלפוני: 03-6133995, 052-3986655

צרו קשר לפרטים נוספים