Blog
בלוג מאמרים

גירושים

15 יוני, 2011 על ידי עו"ד אביבית מוסקוביץ

התחלת התהליך – הגשת כתב תביעה

כולנו חוששים מהיום בו נאלץ להתמודד עם שברון לב ופרידה מבת/בן הזוג שלנו.

אמנם ביום הנישואים אנו מלאים בתחושות אושר ואופטימיות אינסופית, אך כולנו יודעים שלצערנו כל זה יכול להיגמר ביום מן הימים במאורע מצער כמו גירושים ועלינו להיערך בהתאם.

גירושים הם תהליך המתחיל בהגשת כתב תביעה אחד או כמה תביעות להכרעת בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
בתחילה, פונים אל עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה לשם ניסוח כתב התביעה, צרוף החומר הרלוונטי, מילוי הטפסים המתאימים,
חתימה על תצהיר והגשת התביעה במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המתאימים מבחינת הסמכות המקומית.

בכתב התביעה קיימת חשיבות מכרעת בפירוט הרקע לסכסוך גירושים והעלאת עמדתם ודרישותיהם של התובעים. בתום התהליך,
כתב התביעה מוגש במזכירות בית המשפט בית הדין ולאחר תשלום האגרה המתאימה, כתב התביעה נמסר במסירה אישית אל הצד שכנגד אשר חותם על אישור מסירה מתאים.

כמובן, שאם שני הצדדים חפצים להתגרש, הם יכולים להגיש בקשת גירושים משותפת. במקרה של בקשה משותפת, ההליך יהיה הרבה יותר מהיר, כיוון שלא יהיה צורך בהוכחת עילות גירושים על פי הדין.

קבלת כתב תביעת גירושים ואו תביעות אחרות על ידי הצד שכנגד

לאחר קבלת כתב התביעה בנושא גירושים ואו תביעות אחרות, הצד שכנגד מתחיל לפעול במהירות על מנת למצוא מענה כנגד כל סעיף וסעיף.
אם מדובר בתביעת מזונות יש להגיש כתב הגנה תוך 15 יום, וביתר התביעות יש לתת מענה תוך 30 ימים (זאת בבית המשפט).

במהלך התקופה המדוברת יש לערוך תשובה (בבית המשפט) לתביעת המזונות וליתר התביעות, במסגרת מסמך משפטי הנקרא 'כתב הגנה'.
יש להגיש כתב הגנה נפרד לכל תביעה שנתקבלה. כתב ההגנה אמור להכיל את כל המידע והמסמכים שיאפשרו לבית המשפט להבין היטב את עמדתכם ולקבל את גרסתכם.

אם לא יוגש כתב הגנה במועד הנקוב, ללא קבלת ארכה מתאימה מעורך הדין של הצד שכנגד או מבית המשפט,
יהיה הדבר לרעתכם שכן ניתן יהיה לבקש פסק דין על סמך כתבי התביעה לרבות בנושא גירושין, מבלי שבית המשפט יהא מודע לגרסתכם.

הסכם גירושים

מוטב לנהל משא ומתן או הליך גישור לקראת הסכם גירושים. אם הצלחתם להגיע להסכם זה, הוא יאושר בדיון הראשון או בתאריך קרוב יותר,
יקבל תוקף של פסק דין, ויסיים את ההליכים המשפטיים. אם לא הגעתם לידי הסכם, יהיה עליכם להמשיך בהליך המשפטי.

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה