גירושין

החקיקה בתחום הגירושין במדינת ישראל נחלקת לדין האישי-דתי ולדין האזרחי והטריטוריאלי המתנהלים בערכאות התואמות להם. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואים וגירושין) קובע כי נישואין וגירושין יידונו ברוח ההלכה, בביה"ד הרבני. בתי המשפט האזרחיים, הפועלים מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה 1995, מטפלים בעניינים הכרוכים בגירושין כאשר אחד הצדדים או שניהם, פונים ומקנים להם סמכות זו. בתי הדין הרבניים עוסקים בעיקר בפן של אישור הסכמי גירושין, תביעות בענייני גירושין ובסידור גיטין וכמובן כל הכרוך בתביעות גירושין. בעוד שעיקר עיסוקם של בתי המשפט לענייני משפחה מתרכז בהסדרת הסכמים ותביעות בענייני רכוש ומשמורת ילדים.

גירושין – חלוקת רכוש

סוגיית חלוקת הרכוש אינה מהווה דאגה, כאשר ישנו הסכם ממון המונע התכתשויות בדבר חלוקת רכוש במקרה של גירושים. ההסכם נפוץ גם בקרב "ידועים בציבור" ובעיקר בקרב זוגות שיש ביניהם הבדל משמעותי מבחינת הון ורכוש. ההסכם נערך בקרב "ידועים בציבור" בשל נטל ההוכחה על הדורש בשיתוף הרכוש, שאכן לו ולבן/בת זוגו יש רכוש משותף.

גירושין – מזונות האשה

אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג ,לפי כלל הזהב – 'עולה עימו ואינה יורדת'. השיקול העיקרי בקביעת גובה מזונות אישה נקבע על פי יכולתו הכלכלית של הבעל ורמת החיים בה הוא חי. כשבית הדין הרבני או לחילופין בית המשפט לענייני משפחה קובע מה יכולתו הכלכלית של הבעל, הוא מתחשב ברכושו של הבעל, כושר השתכרותו (הנוכחי והפוטנציאלי גם יחד) וכן הכנסותיו מנכסים שברשותו. החובה שמוטלת על הבעל בתשלום מזונות אישה, חלה רק לגבי אישה נשואה, משמע, כל עוד בני הזוג נשואים – חלה חובה זו על הבעל והוא צריך לדאוג לכל מחסורה של אשתו – מזון, ביגוד, הוצאות דיור ועוד.

גירושין- מזונות הילדים

הסמכות לדון בעניין מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות ילדים. למעשה, כל ילד זכאי למזונות מהוריו, גם אם הוריו אינם נשואים זה לזה, גם אם אביו מעולם לא ידע על קיומו וגם אם אביו נשוי לאישה שאינה אימו. מזונות ילדים נקבעים על פי צרכי הילד ויכולת הוריו לספקם. אם ההורים יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי, לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד גיל 15. במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי, חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם (מגיל 15-18). באופן עקרוני מזונות ילדים משולמים עד גיל 18. יחד עם זאת לבית המשפט לענייני משפחה זכות לחייב בתשלום מזונות ילדים גם לאחר גיל זה בתקופת לימודים או במהלך שירות החובה בצה'ל. גובה תשלום המזונות הינו בדרך כלל 1/3 מסכום מזונות הילדים ששולם עד כה.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה