מתגרשים? זו לא חייבת להיות מלחמת עולם – אבל חשוב שילווה אתכם איש מקצוע עם ניסיון בחלוקת רכוש. אל תהססו לפנות עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים המצריכים יצירתיות, תחכום ותושיה

חוק יחסי ממון

בני זוג שנישאו לאחר יום ה- 1.1.74 יחולו עליהם ההסדרים הקבועים בחוק יחסי ממון , אשר קובע כי  כל רכוש שנצבר מיום שנישאו ועד ליום מועד הקרע שייך לשני הצדדים בחלקים שווים.

כמובן כל זאת בהנחה שהצדדים לא חתמו על הסכם ממון טרם נישאו או בזמן שנישאו, אשר קובע אחרת.

נעמוד על מספר הבדלים בין חזקת השיתוף החלה על בני זוג שנישאו טרם ה- 1.1.74 אל מול חוק יחסי ממון החל על בני זוג שנישאו לאחר יום ה- 1.1.74

להבדיל מחזקת השיתוף שעליה אמרנו כי בו הזוג יכול לדרוש את חלקו בכל עת, הרי שבזוגות שנישאו לאחר חוק יחסי ממון חל איזון משאבים דחוי, זאת אומרת, בן הזוג יוכל לדרוש את חלקו רק במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות.
ע"פ חוק יחסי ממון – כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין מתחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, אבל, כל רכוש שמקורו לפני הנישואין, גימלה המשתלמת כתוצאה של נזקי גוף ורכוש שהתקבל במתנה או בירושה, שייך לבן הזוג אשר הביאו, או קיבל אותו, אלא אם הוסכם אחרת.

אז נכון שבהתאם לחוק יחסי ממון, הבעלות על הרכוש בטרם הנישואין – לבן הזוג שהביאו. אולם, מסתמן שינוי בכלל זה בפסיקה.

חלוקת רכוש בין בני זוג

חלוקת רכוש בגירושין בין בני הזוג הינו אחד הנושאים המורכבים, הרגישים ובעלי ההשלכות הגדולות ביותר על עתידו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.

שיטת חלוקת הרכוש בישראל תלויה במועד נישואי בני הזוג.

חזקת השיתוף

אם נישאו לפני ה- 1.1.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון) חלה על בני הזוג הלכת השיתוף, הקובעת כי כל מה שנרכש במהלך הנישואין ללא קשר לרישום שייך לשני בני הזוג עקב המאמץ המשותף.

מדובר בשיתוף קנייני מיידי. לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. חזקת השיתוף חלה על כל זכות ורכוש לרבות נכסים עסקיים.

עורכת הדין אביבית מוסקוביץ מסבירה על חלוקת רכוש בעת גירושין

להלן מספר דוגמאות

אנו מוצאים היום בפסיקה, שעל אף שנניח האישה הביאה עימה דירה מלפני הנישואין, אבל בני הזוג השביחו את אותו הנכס למשל בשיפוץ שנעשה מכספים משותפים או משכנתא מכספים משותפים, קבעו בתי המשפט  שיש לפצות את בן הזוג בכל הכספים שתרם להשבחה או מימון הנכס, ואפילו, במקרי השתתפות מהותית –  נקבע כי המדובר בנכס משותף.

אנחנו עדים גם לפסקי דין בהם החילו את חזקת השיתוף במקביל לחוק יחסי ממון כלומר  בית המשפט יכול להחיל וראינו אותו עושה כן על נכספים שנרכשו מלפני הנישואין  את כוונת השיתוף כלומר בית המשפט יבחן ראיות ואם ייווכח כי לצדדים הייתה כוונה כי הרכוש יהיה רכוש משותף על אף שהוא נרכש טרם הנישואין בית המשפט יפסוק כי המדובר בנכס משותף.

זכאות בן הזוג למחצית מנכסי הפרישה של בן זוגו

קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, מוניטין –  שווי נכסים אלו מחולק בין שני בני הזוג, ללא הבחנה בין מי שצבר אותן בפועל לבין מי שתרם תרומתו בדרך אחרת לחיי המשפחה.

חובות

חובות שנבעו ממהלך החיים המשותפים, או מרכישת נכס משותף וקשורים לנכס המשותף, הם משותפים. אם אחד מבני הזוג חייב סכום מסוים לצד שלישי, הרי שבני הזוג נושאים בחוב זה בחלקים שווים במערכת היחסים הפנימית שבינהם, מבלי שהדבר יקנה לצד השלישי זכות תביעה כנגד בן הזוג השני.

למשל, אם הבעל נטל הלוואה מבנק, הבנק לא יוכל לתבוע את האישה, שכן חזקת השיתוף חלה רק במישור הפנימי בין בני הזוג, ולא נועדה להקנות זכות לנושה חיצוני. חוב שאינו משותף הוא חוב שנוצר לאחר הפירוד בין בני הזוג, או מהטעם שבן הזוג לא היה צד ליצירת החוב (כגון: העלמת מס).

חלוקת הרכוש היא פעולה שדורשת רגישות רבה. היות והליך הגירושין הוא ממילא גדוש ביצרים, חשוב כי עורך הדין יידע להביא את הלקוח שלו לתוצאה האופטימלית עבורו. פעמים רבות אין מדובר בחלוקה שהינה בגדר "שחור ולבן", וישנה משמעות רבה לחשיבה יצירתית של עורך הדין. להסדר האופטימלי לשביעות רצון הצדדים בדרכי פשרה ונועם, אך במידה וצריך נוקשות ועמידה על עקרונות, יידע לעשות זאת גם כן.

יש לזכור כי הרכוש היחיד המתחלק הוא הרכוש הידוע. העסקת חוקר פרטי לצורך חקירה כלכלית בכל מקרה של חשד מומלצת. גם דרישה כי בן הזוג יפרט בתצהיר את כל הרכוש שבידו, וכי התצהיר יהיה חלק מהסכם גירושין יקנה את הזכות לתבוע מחצית מכל רכוש שיתגלה בעתיד, ואינו מצויין בתצהיר.

רישום רכוש על שם אחד מבני הזוג

חשוב להדגיש כי אין בעובדה שכל הרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג בכדי לשלול את בעלות בן הזוג השני במחצית מאותו רכוש. הרישום אינו חזות הכול אומרת הפסיקה.

יחד עם זאת, במצב כזה יש לשקול  לבקש סעדים זמניים בדמות עיקולים או צווי מניעה, שכן היכולת של בן הזוג הרשום כבעלים למכור את הרכוש בלא ידיעת בן הזוג, גדולה והסיכון הוא רב.

דירת המגורים של בני הזוג

בנוגע לדירת המגורים קיימים שני פתרונות הנהוגים בין בני זוג:

  1. מכירת הדירה, החזרת המשכנתא, ואז חלוקת הכסף הנותר
  2. רכישה על ידי אחד מבני הזוג – אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של בן זוגו באמצעות חלקו בנכסים משותפים אחרים, או באמצעות נטילת משכנתא נוספת תוך העברת המשכנתא הקיימת על שמו. במקרה כזה חשוב לוודא כי הבנק שיחרר את בן הזוג ואת הערבים מטעמו מכל התחייבות בגין המשכנתא.

חשוב לציין כי בנוגע לדירת המגורים, מקנה חוק המקרקעין לבית המשפט סמכות להורות על עיכוב במכירת הדירה, כל עוד לא הוכח שלילדי בני הזוג, או לאישה יש הסדר מגורים חלופי, ההולם את צורכיהם.