ירושה

לעתים מתעוררות מחלוקות ותביעות בדבר ירושתו של המנוח. חוק הירושה מאיר את התמונה הכוללת ומהווה מענה לכל סוגיה או מחלוקות "סובבות ירושה".

באופן כללי ירושה מתייחסת להעברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי הנקוב בצוואה. במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר. אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק, המדינה היא היורשת על פי דין. כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לפי הסמכות המקומית: מקום מושבו של המוריש.

ירושה – מיהם היורשים על פי דין ?

היורשים על פי דין אלו הם בן/בת זוגו של המנוח, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו ודודיו של המוריש והורי הוריו. בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין אך אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים, אלו יטלו חצי מהעזבון. אם הניח המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים, אלו ירשו שני שלישים וזאת במידה והם לא ילדים.

אם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון. אם המנוח לא הותיר אחריו קרובי משפחה, יורש בן הזוג את העזבון כולו וזאת בהנחה ואין למנוח ילדים. סדר העדיפות בחלוקת ירושה בין קרובי המנוח מתחלק כך- ילדי המוריש קודמים להוריו והוריו קודמים להורי-הוריו. ירושה נחלקת בין הילדים בצורה שווה.

זכות ירושה של המדינה

במקרה של ירושה נטולת יורשים מקרב בני משפחתו של המוריש, המדינה יורשת על פי דין. ירושה זו תשמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם בתחום שוויים של נכסי העזבון (אחרי סילוק חובות העזבון), תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים -לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש, לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו, לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין .

עורך דין גירושין לעריכת צוואה איכותית

קיימת חשיבות מכרעת בעריכת צוואה על ידי עו"ד גירושין המוסמך לכך. שכן מדובר במסמך בו אדם מצווה את חלוקת רכושו אחר מותו. בישראל נהוג הכלל לפיו הצוואה גוברת על כל הוראת חוק אחרת, כלומר אדם יכול לנשל את קרוביו בצוואה – והדבר יהיה חוקי וכשר. עריכת צוואה על ידי עורך דין גירושין מיומן מבטיחה כי הצוואה תעמוד בכל הדרישות המהותיות והצורניות הקבועות בחוק ולא תתבטל לפתע בשל סיבה כזו או אחרת. וכמובן, ניסוח מדוייק ימנע פרשנויות שונות.

1 תגובה
  1. Meyerpcsh
    Meyerpcsh אומר:

    שלום רב.שאלה…לגבי החלק: ירושה- מיהם היורשים על פי דין?.מה לגבי בן זוג שהוא פרוד מאשתו שנים רבות.וקיים צוו מניעה נגדו שלא יכנס לביתו. והוא נשוי כדת וכדין לבת זוגו,הוא שילם את כל ערך הבית.הבית רשום על שמו ועל שם אשתו,מה חלקו בירושה?.

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה