כיצד מתנהלים דיונים בבית המשפט

ענייני גירושין נידונים בשתי ערכאות – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. אופן הדיונים ותכניהם דומים ונבדלים בהתאם לאופייה של הערכאה (דתית או אזרחית) ובהתאם לסמכויותיה. ישנם נושאים הנידונים אך ורק בבית הדין הרבני כמו גיטין, שלום בית, כתובה או הכרזה על מורד/ת וישנם נושאים אשר לשתי הערכאות ישנה סמכות לדון בהם. מכאן נולד הביטוי "מרוץ הסמכויות" הנובע מהמחשבה הבסיסית כי אופן התנהלותה וגישתה של ערכאה ספציפית יהווה יתרון משמעותי בהכרעת הכף לטובת התובע הראשון בעניינים הטעונים בהוכחת תנאי כנות הכריכה. אלו כוללים בין היתר ענייני משמורת, חלוקת רכוש ומזונות אישה.

סמכויות מקבילות – הגשת כתב תביעה

ראשית, מגישים כתב תביעה מנוסח היטב שיכיל את הנושא המצריך את הכרעת בית המשפט בצרוף טפסים, חומרים רלוונטיים ותצהיר חתום (רק בבית המשפט). אלו מוגשים למזכירות בית המשפט לענייני משפחה או ביה"ד הרבני, בעלי הסמכות לדון בנושא הרלוונטי. לאחר תשלום אגרה, כתב התביעה נמסר לצד השני. עם קבלת כתב התביעה על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ובתביעת מזונות תוך מחצית הזמן. באם לא יוגש במועד, ללא קבלת אורכה, עלול להינתן גזר הדין ללא משמע גרסת הנתבע. נושאים שהועלו בכתב ההגנה ולא הוזכרו בכתב התביעה, ניתנים להתייחסות בכתב תשובה.

דיונים ראשונים

לאחר הגשת כתב התביעה, ההגנה ובקשות ביניים, נקבע מועד לדיון 'קדם משפט'. היה והגיעו הצדדים להסכם גירושין, בית המשפט יבחן ויאשרו בדיון זה ויעניק לו תוקף של פס"ד שיחתום את ההליכים. אם ניסיונות יצירת הסכם זה כשלו, ההליכים ממשיכים. במהלך הדיונים הראשונים הערכאות השונות בוחנות את מהות המחלוקת ובהתאם קובעות החלטות ביניים תוך ניסיון הבאת הצדדים לכלל הסכמה. אם בתום הליכי הביניים טרם הושג הסכם, עוברים לשלב הבא והוא- הליך ההוכחות.

לב התביעה- הליך הוכחות

לקראת הליך זה מוגשים תצהירי עדות מטעמו של כל צד ועדיו. העדים אינם מחויבים בהגשת תצהיר מטעמם אך יכולים להצטייד במסמכים שיחזקו את עדותם. כל צד, כולל העדים מטעמו, נחקרים בחקירה נגדית על ידי עורך דינו של הצד שכנגד. ההליך יכול להתמשך לכדי ישיבות מרובות בהתאם לקצב חקירתם של כלל העדים הנוגעים לדבר. יש לציין כי יישום הדין משתנה מבחינת הערכאות השונות, הן מבחינת סדרי הדין והן מבחינת דיני הראיות. כך למשל, אם הוצגה תמונה של אשת איש עם גבר אחר בחדר השינה, בית הדין הרבני ישלול מיידית את מזונותיה בעוד שבית המשפט לענייני משפחה עלול לפסול ראייה זו מחמת הפגיעה בזכות לפרטיות של המצולמת.

סיכומים וטיפים חשובים!

בתום הליך ההוכחות נקבע מועד להגשת סיכומי הצדדים. סיכומים אלו מהווים מסמך משפטי המכיל את הדרך בה כל צד הוכיח את גרסתו בהתאם לכתב התביעה או ההגנה. לסיכומים אלו מצורפים האסמכתאות המשפטיות התומכות ומחזקות את גרסת בעל המסמך, ועל פי כל אלה יינתן פסק דין. ערעור על החלטת הערכאה האזרחית או הדתית מחייבת הגשת כתב ערעור או בקשת רשות ערעור.

מי שאינו נכון להגעה לידי הסכם גירושין צריך להבין את התנהלות הערכאות על מנת להגיע לשלב הסיכומים בשלום. הדיין הרבני, בשונה משופט, מכוון עצמו קודם לשמיעת הצדדים ופחות את עורכי דינם, זאת כדי לקבל את הטענות ממקור ראשון. הדבר מחייב הכנה מוקדמת ובקיאות בנושאים הרלוונטיים לדיון שכן כל אמירה סותרת עלולה להכריע את הכף לרעתכם. בנוסף, יש להגיע בלבוש מכובד וצנוע, לנוח בין הדיונים ולהימנע מהרמת קול.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה