כתובה

כתובה היא מסמך משפטי יהודי הלכתי הניתן לכלה קודם הנישואים. כיום נהוג לתיתה תוך כדי מעמד החופה.

עריכת שטר כתובה הינה חובה שאינה ניתנת להתנאה, שכן מדובר בחלק בלתי נפרד מנישואין על פי התורה.

על פי ההלכה היהודית, אסור לאדם לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה (אבן העזר ס"ו, א) וקיום מסגרת זוגיות ללא כתובה שקול למסגרת זוגיות ללא קשרי נישואין  – מכאן אנחנו יכולים ללמוד כי תביעות כתובה היא תמיד בסמכותו של ביה"ד הרבני ולא של ביהמ"ש לענייני משפחה.

כתובה היא מסמך מחייב לכל דבר

כשחותמים על כתובה – עלינו לזכור כי היא מסמך מחייב לכל דבר – לכן חשוב לדעת למה נכנסים ולשמור על קור רוח כשממלאים את הפרטים ומתחייבים.

הכתובה הופכת רלוונטית יותר ויותר כשהיחסים עולים על שרטון ומחליטים לסיים את הקשר.

לפני שרצים ומגישים בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה, רצוי מאוד לבדוק מהן ההשלכות של פתיחת התיק או הגשת התביעה לגבי הכתובה.

רוב רובם של האנשים אינם יודעים מה מהותה של הכתובה, מה מעמדה המשפטי, מה הסכום הנקוב בכתובתם, מרבית האנשים אינם יודעים כי הכתובה היא זכות השווה כסף.

אי הידיעה של הדברים הללו, עשויה להוביל לטעויות קשות בתכנון האסטרטגי של הגירושין ואף לאובדן ממון רב.

עורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה וודאי מכיר את ההשלכות של כל תביעה שהוא עשוי להגיש באשר לסוגיית הכתובה ובאמצעות בדיקת עומק ויעוץ משפטי חכם ניתן, במקרים רבים, להגיע לתוצאות הרצויות לך ביחס לכתובה.

מטרת הכתובה

להבטיח את קשר הנישואין – בעל שרוצה לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת, ידע שיצטרך לשלם לאשתו את כתובתה. המטרה של חובה זו "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" כלומר הגירושין יעלו לבעל בסכום שהתחייב בכתובה.

לדאוג לאלמנה – לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה. אלמנה תוכל לתבוע את כתובתה מעיזבון בעלה.

הבטחת עתיד הגרושה – המטרה להקל עליה להתחתן מחדש, "כדי שיהיו הכל קופצין עליה לישאנה" (תלמוד ירושלמי כתובות פ"ט)

משמעות סכום הכתובה

הכתובה אינה מיועדת להעשיר את האישה הגרושה, ולדלדל עד עפר את הבעל. מטרת הכתובה היא לאפשר לאישה קיום בכבוד למשך שנה בדרך כלל…

בעלים רבים מעוניינים להראות את גובה אהבתם לאישה איתם הם מתחתנים על ידי נקיבת סכום גבוה בכתובה, חשוב לציין שכאשר מדובר בסכום גבוה מידי, מעל ומעבר לסביר או כאשר מדובר בסכום נמוך מידי, מעל ומעבר לסביר לביה"ד הרבני יהיה את שיקול הדעת להעלות או להקטין את סכום הכתובה הכתוב בהתאם לנסיבות של המקרה לפניו האם יש עילה שעשויה לשלול את הכתובה, האם יש מקום לפצות את האישה פיצוי כספי, בודקים גם בין היתר את יכולתו הכלכלית של הבעל באותה העת.

הפרטים הטכניים

עדי הכתובה: על שטר הכתובה חותמים שני עדים כשרים. העדים צריכים להיות נוכחים גם בעת שהחתן מוסר לכלה את הכתובה.

שמירת הכתובה: לאחר מסירת הכתובה, מפקידה אותה הכלה אצל אמה עד לאחר טקס הכלולות. בהגיעה לביתה עליה להטמין את הכתובה במקום שמור שלא תאבד, וחובת השמירה מוטלת עליה. על פי תקנת חז"ל, אסור לבני הזוג לשהות יחד בלא כתובה. במקרה שהכתובה אבדה, עליהם לכתוב כתובה אחרת הנקראת כתובה דאירכסא (כתובה שאבדה). למעשה, כיום בעת החופה כותבים עותק של הכתובה הנשמר במשרדי הרבנות, למקרה שתאבד הכתובה המקורית.

מהותה ומעמדה המשפטי של הכתובה

הכתובה היא למעשה הסכם חתום והוא מסמך משפטי בו מתחייב הבעל בפני האישה לדאוג לה לכל צרכיה. מרבית הזוגות העומדים בפני גירושין אינם ערים לכך כי הכתובה הנה חוזה לכל דבר ועניין. משום כך, לרוב, האישה אינה מודעת לכך כי באפשרותה לתבוע את כתובתה ואילו הבעל יכול להיות מחויב בה. הליך זה מתנהל בבית הדין הרבני בלבד ולא בבית המשפט לענייני משפחה ובשל השלכותיו הכלכליות, חשוב מאוד כי בני הזוג יהיו מיוצגים על ידי עורך דין גירושין מקצועי ומנוסה. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה ובהתאם לבן הזוג אותו הוא מייצג, יפעל לקבלת התוצאה המשפטית הרצויה.

 • בהסכם מתחייב הבעל לזון, ולפרנס ולכבד את אשתו [על פי הפסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" (שמות כא, י)].
 • בכתובה נרשמים הנכסים אותם מביאה האישה מבית אביה, שבהם לבעל זכויות חלקיות, ונשארים בבעלותה אלו נקראים: נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל.
 • בכתובה מפורט הסכום אותו מתחייב הבעל לתת לאשתו במקרה שיגרש אותה, או אם ימות.

מעשים והתנהגויות של האישה הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה

 • "מקח טעות" – אישה המודעת לכך שהיא סובלת מבעיות רפואיות, תפקודיות נפשיות, או אחרות המונעות קיום תקין של מסגרת הנישואין ומסתירה אותן מהבעל הרי שהבעל עשה בנישואיו "מקח טעות", קרי בשפתנו, הוטעה לסבור כי נישא לפלונית ובפועל נשא את אלמונית. מחלה שהאישה לא גילתה עליה, יכולה להיות בריאותית או נפשית, היות האישה עקרה ולא גילתה על כך …
 • בגידת האישה – אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר והוכח לבית הדין הקשר האמור בראיות קבילות תהיה מחויבת בגירושין, ונשללת ממנה כתובתה.
 • מורדת – אישה המסרבת לקיום חיי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת עלולה להיות מוכרזת כמורדת על ידי בית הדין הרבני וכפועל יוצא מכך עלולים להישלל ממנה מזונותיה וכתובתה.
 • פסול בכתובה – קיימים מקרים נדירים בהם פגמים מהותיים באופן עריכת הכתובה עלולים להוביל לפסולתה, חשוב לציין כי בתי הדין משתדלים להימנע מפסילת כתובות מטעמים טכניים שאין לצדדים בהם אשמה.
 • עובדת על דת – לאחר שניתנה התראה אישה שמכשילה את בעלה ומתנהגת בפריצות יוצרת הפרעה לנישואין וחוסר יכולת לחיות עמה חיי נישואין. במקרה כאמור תפסיד האישה כתובתה רק לאחר שנתנו לה התראה לחדול מהתנהגותה והיא לא פעלה כאמור.
 • עזיבת האישה את הבית – אישה העוזבת את בית המגורים המשותף ללא סיבה מוצדקת עלולה לאבד את מזונותיה וכתובתה.
  חשוב לזכור כי יתכנו התנהגויות רבות אשר ניתן מכוחן להוביל לשלילת הכתובה, ואין המדובר ברשימה ממצה. יתכנו מקרים רבים בהם בית הדין הרבני יגיע למסקנה לפיה האישה אינה זכאית לכתובתה- יש לאתר באופן נקודתי את העילה או העילות המתאימות למקרה של כל אחד ואחד.

עורך דין גירושין

כאמור לעיל, הכתובה הנה מסמך משפטי מחייב ומשכך, רשאית האישה לדרוש את מימוש תשלום הכתובה. לשם כך עליה להגיש תביעה לבית הדין הרבני, כאשר הבעל מצידו ינסה להביא לביטול הכתובה.

עורכת הדין אביבית מוסקוביץ מייצגת לקוחות בתיקי גירושין בהצלחה יוצאת דופן מזה שנים רבות ומטפלת בכל היבטיו של הליך הגירושין לרבות נושא הכתובה. עוה"ד מוסקוביץ מייצגת את שני צידי המתרס ובכל תיק בו היא מטפלת, תעמוד היא איתנה וללא פשרות על זכויות הלקוח/ה בסוגיה זו, כמו בהליך הגירושין כולו.

פנו עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים מורכבים המצריכים תחכום ויצירתיות.

תוכלו לקבל הכוונה וייעוץ מיידי אם תמלאו את פרטיכם בטופס או ניתן ליצור קשר טלפוני: 03-6133995052-3986655

צרו קשר לפרטים נוספים

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

  *שדה חובה

  מפת הגעה