סוגיית מזונות הילדים מהווה סלע מחלוקת מרכזי בהליכי גירושין, בשל ההשלכות הכלכליות על בני הזוג. משכך, ישנה חשיבות עצומה כי הצדדים יהיו מיוצגים על ידי עורך דין לגירושין, בעל וותק וניסיון מקצועי רב, אשר ישמור על זכויות הלקוח בעניין זה.

מהם מזונות ילדים?

חובה זו מקורה במשפט העברי, הקובע כי אב חייב לזון את ילדיו ואכן, חובת דמי המזונות מושתת בעיקר על כתפי האב. זו מתחלקת למזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה. הסוג הראשון, מזונות הכרחיים מייצג את הצרכים החיוניים ביותר לילד כגון מזון, ביגוד, צרכים רפואיים ומדור ומשכך, האב יישא בהם ללא כל תלות במצבו הכלכלי. לעומת זאת, מזונות מדין צדקה, הם כל אותם צרכים אשר אינם הכרחיים לקיומו של הילד כגון חופשות ומתנות ובהתאם, יידרש האב לשאת בהם רק אם ידו משגת. הבדל נוסף וחשוב הוא כי בעוד שתשלום בגין מזונות הכרחיים הנו על האב בלבד, מזונות מדין צדקה חלים גם על האם, בהתאם ליכולתה הכלכלית.

מזונות במשמורת משותפת

כאשר הילדים נמצאים במשמורת מלאה של האם, היא זו הנושאת ברוב הוצאותיהם משום שהם שוהים רוב הזמן עמה. משכך, חובת האב למזונות כפי שתואר לעיל הנה במרביתה על כתפיו. לעומת זאת, במשמורת משותפת, אז שוהים הילדים זמן שווה או כמעט שווה אצל בני הזוג, ישנו שוויון בנטל, תחת תנאים מסוימים, ההורים יישאו בתשלום מזונות הילדים יחד. נציין כי זהו מצב משפטי חדש יחסית, אשר יצר בית המשפט העליון בחודש יולי 2017, במסגרת בע"מ 919/15, שם נקבע כי במשמורת משותפת, בשונה ממשמורת מלאה, הסדרי השהייה מתחלקים בין ההורים ולפיכך, גם ההוצאות בגין גידולם. על כן, אין עוד הצדקה להשית את חובת המזונות על האב בלבד, אלא על שני ההורים לשאת בה יחדיו. התנאים לכך הם כי הילדים יהיו מעל גיל 6, הצדדים ישתכרו באופן דומה וכמובן הסדרי השהייה יהיו שיווניים.

חשיבותו של הייצוג המשפטי 

לסכום מזונות הילדים שייפסק, השלכה מרחיקת לכת על חייהם של בני הזוג ומשכך, זקוקים הם לייצוג משפטי של עורך דין לגירושין, בעל וותק וניסיון, אשר ישמור על זכויותיהם במישור זה. עורכת הדין אביבית מוסקוביץ, עוסקת בדיני גירושין שנים רבות ושמה הולך לפניה כמשפטנית מן השורה הראשונה.

עורכת הדין מוסקוביץ, אשר הנה גם מגשרת ובוררת, בוחנת ראשית כל את האפשרות לגיבוש הסכמה הדדית בסוגיה זו. זאת על מנת להתיר את המתח בו שרוי הלקוח, לספק לו וודאות משפטית וכלכלית ולקדם את סיום הליך הגירושין. אולם, אם ניסיון זה לא נשא פרי, תפעל עורכת הדין מוסקוביץ בכל אפיק משפטי רלוונטי על מנת להגיע לתוצאה המשפטית המיטבית עבור הלקוח וילדיו.

תוכלו לקבל הכוונה וייעוץ מיידי אם תמלאו את פרטיכם בטופס או ניתן ליצור קשר טלפוני: 03-6133995052-3986655

צרו קשר לפרטים נוספים

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה