Blog
בלוג מאמרים

ביטול הסכם גירושין

8 ספטמבר, 2014 על ידי עו"ד אביבית מוסקוביץ

לפני נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פחות משליש מהזוגות הנשואים יחזיקו מעמד. היחס בין מספר הזוגות הנישאים בכל שנה למספר הזוגות המתגרשים עומד על קצת פחות מ-1:3 – כלומר, יותר משליש מהזוגות יתגרשו בשלב כלשהו. לאור הנתונים האלו, נשאלת השאלה:האם בהכרח כל הסכמי הגירושין נחתמים בלב שלם? ואם לא – האם ניתן לבטל הסכם לגירושין לאחר שנחתם?

כיצד רואה בית המשפט את הסכם הגירושין?
בראש ובראשונה, יש להבין שחוזה גירושין הוא חוזה ככל חוזה אחר, ולכן חל עליו חוק החוזים.
|בנוסף, מדובר בהסכם המקבל תוקף של פסק דין, וזאת מתוקף חוקי יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973(בין השאר).
החוק קובע בין היתר כי הסכם בין בני זוג יהיה חייב להיות מאושר על ידי ערכאה משפטית מתוך כוונה להבטיח כי הזוג חותם על ההסכם מתוך גמירות דעת ולא מתוך לחץ של אחד הצדדים כלפי הצד האחר אשר עלול לנצל את ההסכם לרעה.

כלומר, על מנת לבטל את ההסכם, עליו לעמוד הן בדרישות הנדרשות לצורך ביטול חוזים מתוקף חוק החוזים והן בדרישות המשפטיות הנוגעות לביטול פסקי דין. כמו כן, הלכה פסוקה קבעה כי טענות בנוגע להסכם גירושין שקיבל כאמור תוקף של פסק דין, תוכלנה להישמע רק במקרים חריגים, וזאת עקב העובדה כי מדובר בהסכם פשרה אשר הינו בעל עיקרון בולט של סופיות.

במילים אחרות, כאשר שני בני הזוג חותמים על הסכם גירושין, הרי שכל אחד מהם מסכים להתפשר עם הצד השני ולוותר על חלק מטענותיו על מנת לסיים את הסכסוך, כך שהשיקולים כנגד ההסכם (לאחר שנחתם) חייבים להיות כבדי משקל ויוצאי דופן.

האם ומתי אפשר לבטל הסכם גירושין?

כאמור, למרות שהסכם גירושין הוא הסכם שנחתם תחת תנאים והתחייבויות מדוקדקות ביותר,
ריבוי מקרי הגירושין מוביל לכך שבאופן טבעי ישנם גם מקרים בהם אחד הצדדים מרגיש בכל זאת שההסכם נחתם בחופזה, תחת לחץ או אפילו כשהצד השני מרמה ואינו מגלה את כל האמת.
בכל אופן, כאשר אחד הצדדים מעוניין לבטל את הסכם הגירושין, הוא יכול לתבוע את ביטולו של ההסכם מבחינה שיפוטית (כפסק דין) או את ביטול ההסכם עצמו.

אם מדובר בהסכם עצמו, הרי שיש להוכיח כי בהסכם עצמו ישנה הטעיה, מרמה או סעיף בלתי חוקי. לחילופין,
ייתכן כי הנסיבות עצמן בעת תהליך האישור של ההסכם בבית הדין היו בעייתיות (לדוגמה, אחד מבני הזוג לא היה צלול בנפשו בעת המעמד).
במקרה כזה, לשם ביטול פסק הדין, יש להוכיח כי נפל פגם בתהליך האישור שלו בבית המשפט.

למרות שבתי המשפט לא נוטים כאמור לבטל את הסכמי הגירושין מן היסוד, כפי שנראה מיד,
לעיתים הם מבטלים חלקים וסעיפים הנוגעים לחלוקת הרכוש, למזונות ולמשמורת על ילדיהם של בני הזוג.

ביטול חלקי של הסכם הגירושין שנחתם באופן מבזה ומשפיל

בשנת 2012 ביטל בית המשפט העליון חלק מהסעיפים בהסכם גירושין בין שני זוג להם ארבעה ילדים אשר אושר על ידי בית הדין הרבני בפתח תקווה שבע שנים קודם לכן.
האישה עברה למעון לנשים מוכותוהגישה לאחר מכן תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בנושא תביעות רכושמשמורת ומזונות, הבעל הגיש מצידו תביעה נגדית לבית הדין הרבני.
לאחר שבית הדין הרבני קבע כי בסמכותו לדון בעניין הרכוש והמזונות, בית המשפט לענייני משפחה הותיר בתחום אחריותו את תביעת המשמורת בלבד.

האישה ערערה לבית הדין הרבני הקודם וזה דחה את הערעור, אך עם זאת,
הרב דיכובסקי כתב בדעת מיעוט כי "מדובר במסמךמזעזע, הן מבחינת התוצאה והן מבחינת תיאורה רקע" אשר ייחס לאישה תכונות משפילות ומבזות כגון מרמה, שקרנות, בוגדנות וחוסר תפקוד הורי,
בעד הבעל נתפס כטלית שכולה תכלת.

לאחר מכן ערערה האישה לבית המשפט העליון אשר קיבל את ערעורה וקבע כי בתי הדין הרבניים לא מוסמכים לדון בתביעות הצדדים למעט סוגיית הגירושין עצמה.
זאת לאור העובדה כי מן המסמכים שהוגשו עולה כי לא מדובר בהסכם מבוסס המקובל על שני הצדדים וכי אין להעלות על הדעת כי האישה תייחס לעצמה תכונות כגון בוגדנות ומרדנות.

בסיכומו כתב השופט רובינשטיין כי החוזה הינו "בלתי מוסרי וסותר את תקנות הציבור" ואף נחתם בכפייה. לפיכך, תוכל האישה להגיש תביעת בקשה של ביטול הסכם גירושין לבית המשפט לענייני משפחה תוך 30 יום.

ביטול סעיפי חלוקת הרכוש עקב בגידה ורמייה מצד הבעל
בדצמבר 2013 ביטלה סגנית בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, השוטפת טובה סיוון, את הסעיפים הנוגעים לחלוקת הרכוש בהסכם אשר נחתם ואושר על ידי בית המשפט.

במקרה זה האישה הצליחה להוכיח כי הבעל חי חיים כפולים במשך שנים ארוכות ואף נולדו לו שלושה ילדים מבת הזוג הנוספת שלו, כל זאת טרם החל הזוג בניסיונות הגישור אשר לא צלחו בסופו של דבר. הבעל תירץ את ההיעדרויות המרובות מן הבית בשל תפקיד ביטחוני רגיש ותובעני בשרות המדינה.

לפיכך טענה האישה כי ההסכם המקורי נחתם תוך כדי מעשה רמייה וכי עשתה ויתורים רבים מתוך מחשבה כי בעלה הוא אדם ישר והגון שאף תרם רבות לביטחון המדינה. כאמור, בית המשפט קיבל טענה זו ואף חייב את הבעל לפצות את האישה בסכום נוסף של 200,000 ש"ח.פסק דין זה היווה פסק דין תקדימי בכל הקשור לביטול הסכמי גירושין מכיוון שעד אז היה צורך להוכיח כי הבעל העלים כספים ורכושאו מעל בהם.

ביטול הסכם גירושין – סוף מעשה במחשבה תחילה
בסיכומו של דבר, כפי שראינו, הסכם גירושין הינו הסכם מחייב שהוא גם בעל תוקף של פסק דין ולכן בתי המשפט אינם נוטים לאשר את ביטולו לאחר שנחתם. גם במקרים חריגים, לרוב מדובר בביטול של חלק מן הסעיפים של ההסכם ולא בכללותו.

לכן, עוד לפני שחותמים על הסכם גירושין, חובה לעשות בדק בית, לבדוק האם הנסיבות שהובילו לרצון להתגרש הן אכן כפי שהן מוצגות "על השולחן", או שאולי ישנם גם מניעים ומידע שהוסתרו מאחד מן הצדדים. בכל אופן, יש להסתייע בשירותיו של עורך דין ותיק ומנוסה המתמחה בענייני גירושין לאורך כל התהליך כולו.

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה