להתגרש מבוגדת

עילות הגירושין המיוחסות לבגידה נחלקות על פי רמת הוכחתה בפועל. כך למשל, "מעשי כיעור", המעוררים חשד מוצדק בדבר בגידה, מאפשרים לגבר לגרש את אשתו גם ללא הוכחה ממשית.
זאת לעומת אישה ש"זנתה תחת בעלה" שבגידתה הוכחה, הבעל מחויב לגרשה והיא אסורה לו על אף שמחל לה על מעשיה.
מלבד חובת גירוש האישה רף ההשלכות בגין בגידה שהוכחה מקנה לבעל יתרון משמעותי בגירושין.
על מנת לייצר אסטרטגיה מנצחת גם במצב של שבר, חשוב לאמץ מספר הבנות בסיסיות שיקנו לנבגד את אותו יתרון מיוחל עת פירוק החבילה.

מזונות אישה

מזונות הילדים אינם נפגעים כהוא זה מחמת הבגידה, לעומת זאת, מזונות האישה עלולים להישלל ממנה לחלוטין.
התנאי לקבלת ה"פטור" מתשלום מזונות אישה הוא הוכחה חד משמעית בדבר "זנתה תחתיו".
אם מלכתחילה משתכרת די צרכיה, הרי הטיעון לשלילת מזונותיה עומד בפני מבחן רמת החיים אליה הורגלה.
אם הכנסתה אינה משלימה לכדי רמת חיים זו תהא זכאית להשלמה, אם משכורתה מספקת לא תהא זכאית למזונותיה.

זכויות ברכוש ובזכויות סוציאליות

בעל אשר בגד באשתו זכויותיו ברכוש לא ייפגעו, לעומת זאת, אישה שבגדה בבעלה עלולה להיות מנושלת מזכויותיה ברכוש ולקבל רק את שנותר מהנדוניה – זאת בהתאם להלכה בלבד.
יחד עם זאת, החוק בישראל שולל אפליה זו ומדגיש כי בעת איזון המשאבים יחולק רכושם של בני הזוג באופן שווה, למעט מקרים של חלוקה שהוגדרה מראש פרי הסכמת הצדדים.

למרות חוסר הרלוונטיות הטמון בבגידה לעניין חלוקת הרכוש, הרי שלאור פס"ד תקדימי שניתן ע"י ביה"ד הרבני הגדול- לא כך הדבר בעניין הזכויות הסוציאליות.
במידה ותיק גירושין, לרבות עניינים טעוני כריכה, נדון בביה"ד הרבני יוטלו סנקציות מוניטריות על האישה שישללו ממנה עד כמחצית משווי זכויותיו הסוציאליות של בן זוגה מיום נישואיהם ותאבד את דמי כתובתה.
זכויות סוציאליות אלו כוללות קופת גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופיצויי פיטורין שהיו מגיעים לידי המגורשת מבן זוגה, עת גיבושם בפועל, אלמלא בגידתה.
חשוב לציין כי סנקציות רכושיות אינן מוטלות על האישה בבית משפט לענייני משפחה.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.