צוואה מאפשרת לכל אדם לקבוע מי יירש את הרכוש שצבר במהלך חייו, לאחר פטירתו.

ללא עריכת צוואה, יחול הסדר הירושה שבחוק, אשר במקרים רבים אינו תואם את רצוננו האישי.

בשל משמעותו של מסמך זה, חשוב מאוד לפנות לעורך דין לענייני משפחה לצורך עריכת צוואה.

מהי צוואה?

צוואה מלשון "צו" / "ציווי" הינה הדרך המשפטית להביע את רצונכם בקשר לחלוקת רכושכם לאחר מותכם. הצוואה תקבל תוקף לאחר המוות, כאשר היורשים יפנו לרשם לענייני ירושה בבקשה לקיימה.

צוואה היא מסמך בו אדם  קובע  מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו בהתאם לרצונו ובחירתו האישית. אדם יכול לצוות את רכושו לכל מי שהוא חפץ בכך על פי רצונו ולא רק לבני משפחתו. ובלבד שהדבר נעשה מרצונו החופשי וללא כפייה. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות שנקבעו לכך בחוק.

החשיבות בעריכת צוואה:

מטבע הדברים, כל אדם מעוניין להחליט מי יהיו יורשיו ולשם כך, יש צורך לערוך צוואה, בה מונה המצווה באופן מפורש אל מי יעבור רכושו לאחר מותו ומהו חלקו של כל יורש ברכוש. כאשר אדם הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה, יחול הסדר ברירת המחדל המופיע בחוק הירושה. לכן, אם זה אינו תואם את רצוננו האישי, עלינו לערוך צוואה שתקבע אחרת. עריכת צוואה, חשוב לציין, רלוונטית תמיד, ללא שאלה של גיל או כמה רכוש הספקנו לצבור, שהרי אין אנו יודעים מה יוליד יום. לצד זאת, ישנן סיטואציות בהן ניסוח צוואה הוא חשוב עוד יותר, למשל בעת גירושין, כאשר קיימת ידועה בציבור, ילדים מנישואים שונים וכו'.

עריכת צוואה בגירושין ע"י עורך דין צוואה

אחת הפעולות החשובות ביותר שיש לבצע בעת גירושין היא עריכת צוואה.

הסיבה לכך היא כי כל עוד בני הזוג נשואים ואין צוואה הקובעת אחרת, בני הזוג יורשים זה את זו. משכך, על כל אחד מהם לערוך צוואה המונה יורשים אחרים,

כך שאם מי מהצדדים ילך לעולמו לפני סיומו של הליך הגירושין, בן הזוג שנותר בחיים לא יהיה היורש. עוד נציין, כי אם לבני הזוג יש ילדים קטינים, כדאי למנות בצוואה נאמן לחלקם ברכוש, אשר יקבל החלטות עבורם בנוגע לעיזבון עד הגיעם לבגרות. שאם לא, ההורה השני, אשר הנו האפוטרופוס של הילדים, הוא זה אשר יהיה אחראי לאותו רכוש.

מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה, התשכ”א 1965 צוואה ניתן לערוך בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה.

עריכת צוואה בכתב יד: חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה ולכלול תאריך וחתימה. צוואה הכתובה בכתב-יד של אדם אחר, שאיננו המצווה (גם אם המצווה עצמו אינו יודע קרוא וכתוב או שמסיבות בריאותיות אינו מסוגל לכתוב)  איננה תקפה, אף אם יוכח שהחתימה עליה היא חתימת המצווה. כתב-היד הוא התנאי הבסיסי בקבלת צוואה מסוג זה. לעומת זאת, אם חסרים תאריך או חתימה במסמך הצוואה יש אפשרות באמצעות ראיות נסיבתיות להסתדר בלעדיהם, אם אכן בית המשפט ישתכנע באמיתות המסמך ובעובדה כי נכתב בכתב ידו של המצווה.

עריכת צוואה בע"פ: נאמרת בעל פה ע"י המצווה העומד למות, בנוכחות שני עדים ובלי כל מסמך כתוב. יש לשים לב כי ישנה דרישה שהמצווה הינו במצב של גסיסה, או עומד למות, או רואה את עצמו כנמצא לפני המוות. ההיגיון העומד מאחורי האפשרות לעריכת צוואה בע"פ טוען כי בשל מצבו הרפואי של מצווה העומד למות או רואה עצמו כעומד למות, כי הוא אינו יכול לערוך צוואה באחת מהחלופות האחרות הקבועות בחוק.

צוואה בע"פ תתקבל כאשר יתקיימו התנאים הבאים –

הדברים נמסרו בפני שני עדים השומעים את לשונו של המצווה.

דברי המצווה נרשמו, עם תאריך והנסיבות לביצוע הצוואה, ונחתם בידי שני העדים והופקד אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בעל פה בטלה אם חלף חודש ימים לאחר שהנסיבות הצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

עריכת צוואה בפני עדים: הצוואה המוכרת והנפוצה ביותר הינה צוואה בעדים, אשר נערכת בפני שני עדים בגירים מעל גיל 18, שאינם בני משפחה של המצווה. העדים מאמתים בחתימתם את חתימת המצווה בפניהם וכן את חתימתם האחד של השני. צוואה זו נערכת בדפוס. ישנה חשיבות, כי חתימת המצווה תבוצע בפני העדים וקודמת לחתימת העדים.

עריכת צוואה ברשות:  צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון: שופט, חבר בית דין רבני, רשם בבית המשפט או נוטריון, או נעשית באמצעותו. ניתן לבצע אותה בעל פה, כאשר המצווה אומר את פרטי הצוואה לנציג הרשות או לחלופין מגיש לו אותם בכתב. במקרה זה אין צורך בחתימת המצווה על הצוואה, השירות כרוך בתשלום אגרה בסך כמה מאות שקלים.

מה ההבדל בין קיום צוואה בפני עדים לצוואה בפני רשות/ נוטריון?

עריכת צוואה בפני נוטריון מעמדה כמעמד צוואה שאושרה בבית משפט ולכן מגדילה את הוודאות לקבילותה של הצוואה.

מהי צוואה הדדית?

מדובר בצוואה משותפת, אותה עורכים בני-הזוג ביחד. במסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים, המסתמכת אחד על צוואת השנייה. יחודה של הצוואה ההדדית הוא בכך שבני הזוג יורשים זה את זו וניתן גם לקבוע מי יהיו הנהנים הבאים, אחרי מותם. לצוואה הדדית יתרונות רבים, והעיקרי שבהם הוא מניעת סכסוכי ירושה. הצוואה, לרוב, מגדירה את בן הזוג כיורש יחיד, או מסדירה, בצורה ברורה, את סדר היורשים שאחריו. כאשר מדובר על צוואה הדדית, קיים קושי מסוים באפשרות לבטל את הצוואה, מאחר והמייחד אותה הוא עקרון ההסתמכות ההדדית.

יחד עם זאת על הקושי ניתן להתגבר באמצעות משלוח הידיעה לצד השני על הדבר ובהתאם עריכת צוואה חדשה.

מהו צו קיום צוואה?

קיום צוואה הוא תהליך ההתמודדות עם עזבונו של אדם שמת, שפירושו בדרך כלל חלוקת החובות והנכסים בהתאם לרצונו של המת. צו קיום צוואה הוא מסמך המאשר את נוסח הצוואה ונותן לה תוקף משפטי מחייב לאחר פטירתו של המוריש. צו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה יכולים לדרוש היורשים הכתובים בצוואה.

קיום תנאים בצוואה, מדוע חשוב?

כאשר אדם כותב צוואה, הוא יכול לכלול בה גם תנאים, שיתקיימו באופן אוטומטי בהינתן מצבים מסוימים, או בנסיבות שעלולות להיווצר. כותב הצוואה יכול, כמובן, לכתוב אותה ללא תנאים. תנאים בצוואה הם התניות, המנחות את היורשים כיצד עליהם לנהוג במצבים שעלולים להיווצר בעתיד ועשויים להשפיע על קיום הצוואה.  כותב הצוואה יכול לכלול בה תנאים ככל שיחפוץ, ובלבד שהתנאים הללו יעמדו בדרישות החוק.  אדם יכול להתנות את הירושה לבניו בתנאי שיעלו ארצה. כן יכול כותב ב להתנות את הירושה במילוי חובה אחת או יותר של היורש. לדוגמא – היורש חייב להתחתן לפני קבלת הירושה. תנאי שאינו חוקי לדוגמא, יכול להיות דרישה מהיורש לפגוע באדם אחר, פגיעה פיזית, כלכלית או אחרת, כתנאי לקבלת הירושה.

התנגדות לצוואה, וכיצד להערך נכונה לקראת התנגדות זו?

התנגדות לצוואה הינה תביעה שיש להגיש לרשם לענייני ירושה על מנת למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. יש להגיש התנגדות לצוואה בכל מצב שבו מתבקשת בקשה לקיום הצוואה וברצונכם למנוע את מתן צו קיום הצוואה. אם תוכח ההתנגדות לצוואה, והצוואה תיפסל ולא יהיה לה תוקף משפטי. הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את העותר להוכיח לבית המשפט את עילת ההתנגדות, ולהמחיש את האופן בו הצוואה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח לאשורו. למשל, במידה וישנו חשד לזיוף הצוואה או מעורבות בלתי הוגנת של גורמים בעלי אינטרסים במעמד עריכתה.

ברוב המקרים ניתן למנוע באמצעות נקיטת פעולות נכונות בנקודות זמן קריטיות. הגנה על צוואה ע"י ביצוע פעולות הנדרשות לצורך הבטחת קיום הצוואה ובעיקר – למנוע כל התנגדות לה ובוודאי את פסילתה.

בעת עריכת הצוואה, יש לנקוט בסדרת פעולות אשר ביכולתן לצמצם באופן מהותי את ההסתברות שיגישו התנגדות לקיום הצוואה ובוודאי להפחית את סיכויי ביטולה. הפעולות מתרכזות במנגנוני הגנה המובנים בנוסח הצוואה וכן בבניית ראיות חיצוניות. בעת עריכת הצוואה ניתן להוסיף הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מיורשים מלהגיש התנגדות לקיום צוואה, בכך שנקבע כי מי שיגיש התנגדות, יאבד את מה שרשום לטובתו בצוואה. הוספת ראיות חיצוניות הכוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה והכללת שאלות מובנות אשר מבהירות את הפרמטרים הנדרשים ממצווה לערוך צוואה, כמו גם שלילת מצבים אשר יש בהם כדי לפגום את הצוואה וקיומה. פניה לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות בעת עריכת הצוואה, מאפשר לנסח צוואה שתהיה ברורה ומדויקת במישור המשפטי, באופן שיחיל עליה את ההגנות הרלוונטיות במועד הוצאתה אל הפועל.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה:

הוראות נאמנות במסגרת צוואה הן הוראות אשר מגדירות אדם שאותו בוחר המוריש בעודו בין החיים, ותפקידו לסייע ליורשים בהבנת הצוואה ובקיומה בהתאם לכתוב בה. החוק אומר שאתם יכולים למסור את הנכסים והממון שלכם לנאמנות, לבן אדם נאמן שאתם סומכים עליו. לאחר מכן, תוכלו לקבוע הנחיות מדויקות לניהול הנכסים או הממון שמסרתם לו והנאמן שבחרתם ינהל אותם לפי הרצון שלכם. ניתן למנות נאמן ספציפי או רנדומלי, לפי בקשתכם. חשוב להדגיש כי לפי הדין בישראל אין חיוב במס על העברת נכסים לנאמנות בצוואה וכך גם ככל שהדבר נוגע להעברת נכסים מן הנאמנות לנהנים. הדבר יכול לסייע במקרים בהם היורשים הם קטינים או יורשים שאין להם את הבשלות והבגרות לנהל עיזבון כזה או אחר, ולכן הוראות נאמנות במסגרת צוואה יכולות לעזור להם לאחר פטירתו של המצווה.

עריכת צוואה וירושות – אצל עו"ד צוואה בלבד

מעוניינים לערוך צוואה? פנו אל עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתחום הצוואות והירושות. עורך הדין יוודא ראשית כל, כי מסמך הצוואה ערוך כהלכה, על פי הכללים שבחוק הירושה. שנית, ידאג הוא לניסוח הצוואה באופן ברור, המשקף את רצון המצווה ולא יותיר אפוא מקום למחלוקת פרשנית בין היורשים בעתיד.

עורכת הדין אביבית מוסקוביץ, עוסקת בדיני משפחה וגירושין מזה שנים רבות, והנה בעלת ידע וניסיון רב בתחום הצוואות והירושות.

עו"ד מוסקוביץ מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי מלא בסוגיה זו, תוך מתן פתרונות גם במקרים מורכבים כגון ריבוי נכסים ו/או יורשים, ירושות של נכסים בחו"ל ועוד.

עורכת הדין אביבית מוסקוביץ מסבירה מהי צוואה ומתי כדאי לנו להכין אותה.

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה